Deze pagina is het startpunt als je meer wilt weten over natuur en andere monumentale zaken die in onze spelwereld voorkomen. In Het Verhaal vind je een kleine algemene inleiding en in De Staten vind je meer over de volkeren en landsgrenzen. In Onze Geschiedenis zijn enkele oudere kaarten te vinden en vooral verhalen.

De kennis hieronder is voor elkaar karakter logisch om geleerd te hebben in hun opvoeding of later in hun leven. Wees vrij om zelf te bepalen wat jouw karakter hiervan weet.


De kaart van de Scharhevenaren is de meest gebruikte en bekende optekening van het continent. Er is een versie die vanuit Scharheve verspreid is en wordt over het continent. Deze hangt in alle scholen en wordt door diplomaten zonder bezwaar uitgedeeld. Mocht je een van de scholen bezocht hebben dan heb je waarschijnlijk veel geleerd over wat er zichtbaar is. Anderzijds is het van veel plaatsen nog steeds in grote mate onduidelijk wat ze zijn en wat ze doen.

Wonderlijkheden

De grootste wonderlijkheid op deze kaart is de Paarse Koepel. Mocht je er naar toe lopen, dan zie je het heel lang niet. De illusie, of wat het ook is, is bijzonder. Je ziet de bergen op de achtergrond en eigenlijk helemaal niets van de Paarse Koepel. Tot je op een moment heel dichtbij blijkt te zijn en dan uit het niets verschijnt voor je een enorme ondoorzichtige paarse muur die ver de wolken in reikt. Duizend of honderd stappen, maar niet veel meer en dan sta je bij de koepel en zou je het kunnen aanraken. Echter, er zijn veel verhalen bekend waarom je dit niet moet doen: je zou volledig gek worden en niemand meer herkennen, je zou er nooit meer uit kunnen komen en je zou ter plekke sterven en opgaan in het paars. Dat maakt dat we bijzonder weinig weten van de koepel zelf. Je kan volledig om het paars heen lopen, door bossen, bergen en heuvels. Er zijn geen zekere verhalen over de oorsprong van de koepel. Voor de Scharhevenaren is dit de zetel van Wilhelm en sommige Splitters noemen het de kluis van Alles. Dit enigma is toch iets wat de meeste vermijden.

Uit de deze Paarse Koepel stroomt de Groene Rivier, ook wel door Scharhevenaren Den Roockende Rivier genoemd. Eigenlijk moeten we het niet over stromen hebben. In deze rivier ligt geen water, maar een wazige mist-achtige substantie en deze ligt vooral stil. Het is wel een rivier in de vorm en soms zijn er overstromingen. Deze rivier is vooral bekend bij Het Hout en Den Vereenighden Stammen der Scharheve, en dan vooral vanwege het dodelijke effect dat deze substantie uit de rivier heeft. De rivier vormt een zeer natuurlijke grens tussen de Schaduw en de barbaren die daar in leven, en het gebied dat de Verwervende Scharhevenaren voornamelijk gebruiken om te reizen. Ook deze dodelijke rivier kent net als de Paarse Koepel geen wijdverspreid oorsprongverhaal. Er zijn verklaringen door Dowsprekers of lezingen in de boeken van Wilhelm die iets zeggen over deze rivier, maar wat en of het echt inzicht geeft is niet bekend.

De Schaduw is een van de andere zeer bekende wonderlijke fenomenen. Op de kaart lijkt deze op een onbedoelde inktvlek precies in het midden, toch weet iedereen wel waar deze plek zich bevindt, wat het is en hoe de grens loopt. In de Schaduw komt geen zonlicht door en ook licht van fakkels, lantaarns en kampvuur hebben moeite om de Schaduw te verdrijven. Men weet dat er bandieten, barbaren en rovers leven in het donker, maar bevechten is moeilijk omdat zij gewend lijken aan het gebrek van licht. Daarom worden zij die leven in de Schaduw ook wel Duisterlingen genoemd. Tijdens de Schaduwoorlog zijn veel van deze Duisterlingen verdreven en is er claim gelegd op het gebied. Op verschillende plekken verdwijnt de Schaduw ook voor een tijd, maar na een periode van dagen tot soms maanden komt op die plekken toch Schaduw steeds terug. De hele flora en fauna is natuurlijk ingesteld op de Schaduw, maar door de komst van de lichtplekken en de kolonisten worden flora en fauna uit omliggende landen geïntroduceerd.

Het Duisterhout is ook een stuk natuur dat opvalt. Aan de rand van het Duisterhout zie je een bijzondere blauwe gloed komen van het bos. Het bos vormt een cirkel en de natuur lijkt zich perfect aan deze cirkel te houden. Het kijken naar het bos geeft je al een onprettig gevoel en boezemt de meeste mensen angst in. Misschien dat de Villein die rond het bos leven weten hoe dit gevoel te verdrijven of leven ze gewoon elke dag met een griezelig gevoel. De meeste landen respecteren dat hun grens tientallen kilometers van dit huiveringwekkende Duisterhout loopt. Vanuit het Zeewaartse stuk kun je een grote houten toren boven de bomen zien uitsteken in het Duisterhout. Echter wat er precies in het Duisterhout bevindt weten we niet. Van elke honderd die er in gaan komen er maar een handvol terug en zij zijn allemaal gek geworden. Er zijn verhalen dat er een domijn is waar al deze mensen zich verzamelen.

Er zijn twee gebergtes in Split die letterlijk gespleten zijn, namelijk de Ingenerberg tezamen met Straenkerberg en het gebergte van de Splitberg. Beide gebergten worden doorklieft door het diepe ravijn, dat van het meest Bergwaarts stukje van Split tot helemaal Bergafwaarts de baai in loopt. In het ravijn stroomt een grote rivier. Bij het Duisterhout lijkt deze grotendeels ondergronds te stromen, maar komt daarna weer boven. Op vele plekken zijn ook prachtige watervallen te zien welke dit ravijn nog verder vullen. Dit ravijn heeft vele namen, zoals Splitse Ravijn, Grote Geul en Vallende Diepte

De Zeevulkaan is een opvallend detail waar weinig over bekend is, doordat de Aniolische plunderaars de meeste schepen tot zinken brengt. Aangezien deze plunderaars vanuit de zee ook geen contact hebben met zij die aan land leven,  brengen ook zij geen verhalen over dit natuurverschijnsel. Soms kun je de vulkaan zien roken vanaf het vaste land.

Op het continent is ook het Mistige Meer te vinden. Sommigen denken dat dit verwijst naar de Groene Rivier van mistige substantie die eindigt in het meer. Anderen hebben gehoord van verhalen uit het Hout over een eiland gehuld in de mist waar de kinderen van het Hout vandaan zouden komen. Een andere verklaring is dat het meer heel soms in Schaduw gehuld is en dat dat gezien kan worden als mist. Het meer is ook wel een binnenzee te noemen gezien de enorme omvang.

Een onprettig gebied om in te leven is het Dodenmoeras aan het Kogelmeer. Samen met de Koningsberg zijn dit gebieden waar ooit de monsters van Ghyr Insan woonden. Dit gebied is veroverd door Split op Ghyr Insan en grotendeels geschonken aan Den Vereenighden Stammen der Scharheve en de Stamleden, maar het blijkt geenszins zo rustig en vredig te zijn als hun thuisland.

Gebouwde werken

De Makenden vanuit Scharheve is het gelukt om twee enorme bruggen te plaatsen:  Den Groene Brugge en Den Brugge Der Neveldamp.  Aan weerszijden van deze bruggen zijn enorme forten gebouwd om legers in te stationeren. Nu dienen ze vooral als handelsplaatsen en knooppunten van alle nieuwe handelsroutes.

In de Splitberg is een eeuwenoud bouwwerk met de (bij)naam Damnation. Dit bouwwerk is een van de eerste Splitse bouwwerken uit de tijd dat het aan de Domijnen grensde. Nu ligt het op de grens met (Nieuw) Forena. De reusachtige dam houdt veel water uit de bergen tegen, maar er zijn sinds mensenheugenis altijd wel plekken waar een defect is zodat toch significant veel water doorstroomt.

Aan het Kogelmeer staat een bijzondere stad waar de Domijnen hun claim op gelegd hebben. Deze ruïne onder de naam Schimmerstede is zeer oud en groots, maar wordt door weinigen betreden. Er hangt ook een onheilspellende sfeer. Zij die er leven zijn de schimmen, mensen zonder zicht, spraak en/of handen. In de stad Schimmerstede komen weinig anderen dan de schimmen zelf, die toch weten te overleven ondanks hun fysieke staat. Zij die er geweest zijn beschrijven een akelige sfeer die met de tijd grip op je gevoel en handelen lijkt te krijgen.

WAAR BEN JIJ GEWEEST?