De Godsdiensten

Goden liepen op de wereld
maakten heide, berg, bos en maan
Goden leidden ons, de mensen,
Zij, de oorsprong van ons bestaan.


Deze pagina is het startpunt als je meer wilt weten over de geloven die in onze wereld voorkomen. Alle kennis hieronder kan je karakter weten, als je dat logisch lijkt. De meeste karakters zullen alleen het eigen geloof kennen, je kunt als je vragen hebt dit op Discord stellen of bespreken tijdens het Achtergrondgesprek. De kennis geloven uit het verleden zijn te vinden onder geschiedenis. Bij de volkeren specifieke pagina’s zul je meer informatie krijgen over het geloof van je volk.


Wilhelm en zijn Godinnen

Het geloof in Den Vereenighden Stammen der Scharheve. Een staatsgeloof met priesters verspreid over het hele land.

Wilhelm is de God die de teksten geschreven heeft die Den Vereenighden Stammen der Scharheve de voorspoed en de vrede bracht. Wilhelm is de oppergod in dit Pantheon.  Na eeuwen dolende eenzaamheid vond de God gezelschap in de vorm van meerdere vrouwen, elk een godin met haar eigen domein. Wilhelm en zijn vrouwen kregen enkel dochters.

Centraal in dit geloof staat het samenkomen om de nieuwste heilige tekst of verklaring van een oude tekst te horen en te bespreken. Daarna wordt de gezelligheid van de tavernes bezocht. Elk dorp heeft een Priester van Wilhelm die de lokale tempel (Bibliotheek genoemd) beheert en afhankelijk van de noodzaak zijn er priesters van Godinnen die de hoofdpriester ondersteunen. De Godinnen worden voor hun specifieke interpretatie aanbeden, terwijl iedereen daarnaast dagelijks tot de Oppergod bid. Voor de fanatieke gelovige zijn er twee beroepen, namelijk het priesterschap of paladijnschap. De laatste zoekt naar de heilige teksten, die de eerste dan bestudeert om daarna de interpretatie door de paladijn verspreid te krijgen over alle bibliotheken. Geschreven tekst is letterlijk heilig voor de Stamleden.

Dit geloof is het staatsgeloof in Den Vereenighden Stammen der Scharheve, al zolang als Den Vereenighden Stammen der Scharheve bestaat. Volg je Wilhelm en zijn Godinnen, dan geloof je dat je je leven dient in te richten naar de vele heilige geschriften. Alle burgers zijn in zekere mate een gelovige. Buiten Den Vereenighden Stammen der Scharheve wordt dit geloof bijna niet aangehangen, hoewel in Split er een orde is die ook zoekt naar de heilige teksten van Wilhelm en zijn Godinnen en dus een vorm van erkenning of geloof in dit Pantheon toont. De paladijnen stichten wel scholen in andere landen waar de leer van Den Vereenighden Stammen der Scharheve en dus ook Wilhelm onderwezen wordt.


Alles

Het geloof in Split. Een staatsgeloof met maar één priester, die alle tempels bezit.

Alles is de godheid van Split, het is de entiteit die de Splitters richting geeft. Alles is een almachtig wezen dat overal boven staat en alles kan nemen dat er is. Alles neemt om de mensen een boodschap of taak te geven en daarmee een les. Alles is alleen.

Centraal in dit geloof staat het toe-eigenen van waardevolle waar en de vooruitgang van Split. Split gelooft dat zij als enige Alles begrijpen en daarom een voorsprong hebben op de rest. Eenieder in Split behoort een dienst over Alles bijgewoond te hebben in zijn of haar jeugd voordat zij deelnemen aan het toernooi. De verhalen over Alles gaan natuurlijk vaak genoeg rond en met enige regelmaat brengt men toe-eigeningen naar de Kluizen (tempels) om Alles te eren. Elke Kluis heeft één beheerder en er is maar één echte priester van Alles en deze heeft elke Kluis met inhoud als persoonlijk eigendom. Natuurlijk zijn er Novices die klaar staan om de priester op te volgen mocht dat nodig zijn. Iedereen die actiever deel wil uitmaken van het geloof wordt Bewaarder van een Kluis of een Novice in de leer bij de Priester of leeft elders heel devoot volgens de lessen van Alles. Er zijn verhalen dat dit op een hele speciale manier mogelijk is.

Dit geloof is het staatsgeloof in Split, dat is opgekomen toen een van de slimste Splitters na de Bloedregen merkte dat er iets in zijn georganiseerde kamer miste. Hij begreep de betekenis van de missende voorwerpen en Split was gebaat bij zijn voorstellen. Een boek ontstond dat gevuld was met teksten die duidelijke boodschappen bevatten. Een derde van de bevolking heeft zo’n boek en kent deze tekst vrijwel letterlijk uit zijn hoofd. Ruim twee derde van de Splitters hangt Alles aan. Bij de Lagen komen eerder ook andere geloven voor, maar ze zijn niet open over het niet aanhangen van Alles. Buiten Split is Alles niet echt bekend en wordt dit geloof praktisch niet aangehangen. De doctrine van Alles past niet zo goed bij wat uit zwakheid ‘fatsoen’ wordt genoemd. Vele snappen het concept/voordeel niet van een God die dingen van je afneemt.

[deze zin is bewust leeg gelaten]


Respectabel leven volgens de Dow

Een geloof in het Hout en landen daarom heen. Een Levenswijze over de individuele streven naar perfectie door respect de natuur en dus elkaar.

Dit geloof heeft geen goden. De Dow is Natuur. De Dow is meer dan Natuur. De Dow is minder dan Natuur. De Dow is de eerste leefregel van en tegelijk alle Principes. De Principes openbaarden zich bij het aanlanden in Het Hout. De Dow kan je helpen één te worden.

Centraal in deze levenswijze staat Respect voor onder andere het natuurlijke om hen heen, en het bereiken van perfectie in het Zelf. De levenswijze is sterk verbonden met de cultuur binnen Het Hout. Gezien het hier een levenswijze beslaat, richten de “gelovigen” hun gehele leven in volgens deze levenswijze. De levenswijze wordt niet of nauwelijks gepredikt op enkele Dow-sprekers na. Elke taak die je uitvoert, train je tot in de perfectie, zodat je lichaam samen met de benodigde middelen op het moment van uitvoeren één is. Men streeft naar lichamelijke perfectie en onafhankelijkheid van materie. 

Dit geloof komt hoofdzakelijk in Het Hout voor. Het is niet het enige geloof in die regio, hoewel andere geloven altijd in harmonie met dit geloof worden aanbeden. Buiten Het Hout is het enkel bekend bij Verwervenden van Den Vereenighden Stammen der Scharheve die handelen met Het Hout en in delen  van Forena Demokratier. Enkele Verwervenden accepteren de levenswijze naast hun geloof in Wilhelm. Er is een deelstaat van Forena waar de levenswijze een onderdeel is van het leven van veel inwoners. Ieder die leeft volgens de Dow doet dit intensief en is hier bijna de gehele dag bewust mee bezig. Er zijn enkele Dow-sprekers,  personen die op zoek gaan naar de stem van de Dow en andere Principes van Het Hout voor nieuwe lessen. Een Dow-spreker staat niet boven andere gelovigen, maar leeft slechts anders.


De strijd van Pitar tegen Djauz

Doordat er geen contact was met de Anioliërs, is inhoudelijke kennis over het geloof nagenoeg afwezig in alle andere landen. Wat wel blijft hangen: Anioliërs jagen op mensenoffers.


De Kinderen en de Soep

Het geloof van de Zjanfor. Een cultuur opgebouwd rond het geloof dat kinderen worden bezocht, en een heilige Soep. De godsdienst kent vele gezegenden, maar wordt geleid door familiehoofden.

Vele Zjanforkinderen worden bezocht, ze zien personen die anderen niet kunnen zien. Deze Speelmaatjes of Kindervrienden blijven enige tijd bij de kinderen, spelen met ze, geven ze advies en fluisteren tussen de rijmpjes door wat we niet kunnen weten, tot ze weer verdwijnen. Daarom luister je altijd goed naar wat een kind te zeggen heeft, je weet maar nooit waar het vandaan komt. Daarnaast is er een vereerde Soep. Elke week is er een grote ceremonie waarbij de familie bij elkaar komt om de Soep te eten, verhalen te vertellen en echt samen komen. Per regio en familie zijn er subtiele verschillen hoe deze ceremonie gevierd wordt. 

Het geloof is verweven met de cultuur en er is geen strakke grens waar geloof ophoud en cultuur begint. Er zijn geen echte priesters, maar wel familiehoofden. Ze spelen een belangrijke rol in de Soep en zijn meestal de eerste naar wie een kind gaat. Gezien de Zjanfor een orale traditie is, zijn er geen geschriften, maar wel uitgebreide verhalen.

Dit geloof wordt over het hele Continent onder de Zjanfor beleden; het is een onderdeel van de cultuur. De Zjanfor zijn niet geheimzinnig over hun gezegende kinderen en anderen zijn welkom gedurende hun feesten en ceremonies. Niet iedereen zal weten dat een versie van hun eigen geloof onderdeel is van die van de Zjanfor. Zij die het wel weten hebben hier een mening over en zien het bijvoorbeeld als een vorm van spot of het begin van bekering. Alle Zjanfor geloven, en sommige buitenstaanders worden aangetrokken door eenvoud van dit geloof, maar niet veel.


Voortekenen

De Villein en iedereen uit de Domijnen hebben een (bij)geloof. Iedereen kan ze zien, namelijk de voorbodes in de vorm van dieren.

De voorbodes zijn een groep dieren of onzichtbare wezens die zich met tekens van die dieren kenbaar maken aan de wereld. De Domijnen hebben lang geleden de betekenis van de tekens geleerd en onder het volk is bekend waarom de Vis gevaarlijker is dan de Bizon. Echter zijn deze wezens geen goden die groots vereerd of tevreden gesteld moeten worden. Aan de andere kant dien je ze ook niet te negeren. Echt contact kan niet met ze gelegd worden en daarom weet niemand wie de voorbodes precies brengt en waarom.

Centraal in het bijgeloof is het idee dat alles betekenis heeft en dat er te allen tijde iemand op je let. Je bent dus nooit alleen, maar je kunt ook niet echt in contact zijn met wat je volgt. Er wordt op meerdere manieren in het geloof geprobeerd contact te maken en sommigen beweren een streep voor te hebben. Sommige hebben vaker visioenen of zien veel meer dieren in het leven om hen heen als ze actiever bezig zijn met de voorbodes. Men gelooft dat het dragen van bepaalde symbolen de koers van je leven en dag kan beïnvloeden. Echter, het zien van iemand anders’ symbolen kan ook de koers veranderen, dus is het gebruikelijk om deze symbolen klein te houden, uit respect dat iedereen zijn eigen leven wil bepalen.

Dit geloof wordt door de meeste Villein actief aangehangen. Enkele andere volkeren die in aanraking gekomen zijn met de Villein of Domijnen nemen dit geloof soms over. Een ruime meerderheid van de Villein gelooft in de voorbodes en een kleine minderheid van de overige mensen ook.Voor de meesten is dit een bijgeloof. De gelovigen die dit actief als het geloof aanhangen zijn hoofdzakelijk Villein of Gestegenen. Dit zijn dan personen die echt in contact willen komen met de onzichtbare wezens die de dierenbeelden sturen/zijn.


Volgers van de Gemaskerde

Het geloof van de Fygydai. Gefragmenteerd geloof, omdat het varianten heeft en verspreid over meerdere landen.

Het geloof in De Gemaskerde is gecentreerd rondom de God die slechts bekend staat als De Gemaskerde. Hij/zij verscheen voor het eerst bij een legendarische slachting lang geledenen, en leidde sindsdien de Fygydai in hun streven Uomini universali te worden. De Gemaskerde draagt verschillende soorten maskers en het masker wat hij/zij draagt, communiceert hoe je zou moeten handelen. De Gemaskerde kan allerlei maskers dragen, soms van stereotypes van mensen, maar zelfs van bestaande mensen en andere goden. 

Binnen dit geloof zijn er enkele splitsingen. De eerste groep zijn de Vajanen, de tweede de Conservatieve Fygydai en tot slot heb je de Cultus van De Gemaskerde. Centraal in elke vorm staat het verbeteren van jezelf en de bloedlijn. Dit laatste gebeurt door jouw bloedlijn te mengen. Het geloof wordt geuit in de dagelijkse bezigheden, die divers zijn en meestal aansluiten bij wat een persoon zo slecht mogelijk kan. Soms wordt dit extra aangezet door het dragen van bijpassende maskers. Er wordt gezocht naar een rijkheid aan relaties en bedpartners, om kinderen te krijgen die nog meer kunnen dan hun ouders. Voor de Vajanen is dat hoe ver het geloof meestal gaat. Ze zoeken naar hun eigen contact met De Gemaskerde, maar zijn daarin niet dwingend en soms ook niet consistent. 

De Conservatieven worden in hun geloof geleid door de hogepriester die woont in Dinasymeir. Deze  priester draagt te allen tijde een masker. De hogepriester wordt als zodanig geboren bij het sterven van de oude. Een groepering binnen de Conservatieven gaat dan naar hem op zoek tussen alle pasgeboren kinderen. Eens per jaar vieren zij traditiegetrouw het Festival van de Vrije Liefde, waar alle gelovigen gemaskerd, soms onder invloed, met iedereen op hun pad de vrije liefde bedrijven. Hier is iedereen welkom.

De Cultus trekt met een verscheidenheid aan maskers over de wereld zonder zich iets van landsgrenzen aan te trekken. Het is een feestelijke bende. Zij vieren als het ware elke week het Festival van de Vrije Liefde, maar eens per jaar pakken ze nog groter uit. Overal waar ze komen, hebben ze wilde feesten, waar ze de lokale bevolking in proberen mee te nemen die regelmatig uitmonden in orgies. De leider van een cultus draagt bijna constant een masker, maar is niet de enige.

De Gemaskerde wordt overal waar de Fygydai terecht zijn gekomen aanbeden. De Vajanen en de Conservatieven vormen een grote minderheid binnen Forena Demokratier. De Conservatieven vormen ook een klein onderdeel van de onderste laag van de samenleving in Split en hebben binnen sommige Domijnen voet aan wal gekregen. Via de handelsstad van Den Vereenighden Stammen der Scharheve heeft het geloof daar ook enkele aanhangers. Groepjes Cultisten zijn over de hele wereld te vinden, maar feesten altijd snel verder.

WAAROM IS JOUW GELOOF HET BESTE?