Regelsysteem

We hebben in het onderstaande document de regels van Weerklank beschreven. Hier vind je alles over het bouwen van een karakter en een stuk inzicht over hoe deze LARP werkt. Er is ook een “KarakterCreatieHelper” waardoor je ook een karakter moet kunnen bouwen zonder hulp van een regelboek.

Verwachtingen

Wat voor LARP is Weerklank?

Wij noemen onszelf een “Lasagne”-LARP. Wij hebben vele lagen aan verhaal die in 10 jaar roleplay en worldbuilding zijn ontstaan. Dit serveren we nu aan onze spelers, aan jullie. Er is een hele wereld om te ontdekken, gevuld met een lange geschiedenis, complexe politiek, verloren magie, bijzondere culturen, en diverse religies. Jullie kunnen er nu je eigen verhaal in gaan maken. Wij zijn benieuwd hoe onze wereld gaat reageren op jullie inbreng, hoe jullie reageren op de inbreng van de wereld, en welk verhaal daarmee gecreëerd wordt.

Wat voor soort spel kan ik verwachten op een evenement?
 1. Een levende wereld. Morele problemen, geopolitiek, culturele verschillen; er zijn veel verschillende belangen en idealen in de wereld. We willen spelers keuzes geven in onze wereld en ze de consequenties laten ervaren, positief en negatief; geen keuze is ook een keuze
 2. Vrienden of rivalen. We hebben veel diverse culturen en geloven beschreven, wat tot een interessant samenspel moet leiden. We moedigen onderling spel ontzettend aan, zowel samenwerking als conflict. Wees je wel bewust dat je keuzes in het spel consequenties hebben, want de wereld reageert op jouw acties en het gebrek daaraan.
 3. Vechten en genezen. Een nederzetting stichten in de Schaduw is niet zonder gevaren. Gevechten en sterven zullen een onderdeel van het verhaal vormen. We willen echter geen ‘butsen om het butsen’. Een gevecht zal onderdeel zijn van het verhaal en verweven zijn met de andere aspecten van het spel. Een verloren gevecht hoeft niet altijd het einde van het dorp te betekenen.
 4. Mysterie. We hebben veel informatie op onze site, maar er is nog zoveel wat jullie niet weten! Een mysterie? Onnatuurlijke gebeurtenissen? Strijdige verhalen uit en over het verleden komen misschien wel voorbij, of spirituele ervaringen die je nooit eerder heb gehad. Wie weet kom je iets tegen dat niet zou kunnen bestaan! Aan jullie om dit alles uit te vogelen.
 5. Actieve Economie. Iedereen heeft een plek in de samenleving, en iedereen moet eten. Iedereen produceert iets, iedereen heeft iets nodig. Ruil voor eten, verbeter je situatie, en bouw mee aan jullie dorp.
Wat kan ik spelen?

Er is een militaire, exploratieve missie naar een nieuw veroverd stuk van het continent. Jouw karakter kan bijna iedereen van dit continent zijn die een reden heeft om hier te zijn. De site staat vol met informatie om jou te inspireren en te helpen bij het maken van een karakter. Onze Karakter-Creatie-Helper (KCH) helpt je met het maken van een karakter dat past in de wereld. We willen ook met alle spelers een kennismakingsgesprek hebben om te zorgen dat ze goed in de wereld passen. Door deze manier van karakters en achtergronden creëren, hebben wij bovendien de ruimte om verbindingen te leggen tussen verschillende spelers. Persoonlijke doelen willen we in deze gesprekken ook helder krijgen, zodat we waar mogelijk/gewenst hier persoonlijk spel bij kunnen ontwerpen.

Wat zijn de hoofdthema’s van de eerste evenementen?

Het verhaal van de eerste evenementen gaat over de start van een missie de Schaduw in. Daarmee zal het spel vooral gaan om interactie tussen spelers met hun verschillende culturen. Economisch spel om een dorp op te bouwen zal centraal staan. Daarnaast zal de afwikkeling van de Schaduwoorlog, die hier nog geen decennium geleden heeft plaatsgevonden, ook een thema zijn. Denk hierbij aan Duisterlingen die nog steeds in het gebied wonen, volksverhuizingen en mentale gevolgen van de oorlog. Zodra het dorp gestabiliseerd is zullen andere aspecten een grotere rol gaan spelen. Wat dit precies gaat zijn, hangt van de spelers af, zowel de OC-wensen als de keuzes die in het spel worden gemaakt.

Hoe lang gaat Weerklank duren? Is er een einde?

De LARP is in hoofdstukken opgedeeld; er zijn eindes, die niet eindig hoeven zijn. De spelers hebben invloed op wat er in de wereld gebeurt, en hoe snel een einde bereikt wordt.

Slavernij in Weerklank

De volken van Weerklank kennen meerdere vormen van slavernij, maar geen enkel volk zal toegeven dat dit ook daadwerkelijk slavernij is. Let goed op hoe je een “mindere” behandelt, zeker als je de persoon niet (goed) kent. Houd hier altijd de sociale veiligheidsregels goed in acht en spreek liever te veel af dan te weinig.

Persoonlijke buitenspelse seksuele voorkeuren en uitingen

We verzoeken je, dat deze niet mee het spel in genomen worden of tijdens het weekend worden geuit. Neem in acht dat goed bedoelde opmerkingen grensoverschrijdend ervaren kunnen worden. Er is dus geen plek voor opmerkingen over of acties richting iemands uiterlijk, hiërarchische rol of afkomst die niet binnen de sociale veiligheidsgrenzen vallen. Houd Weerklank veilig en fijn voor iedereen, en hou je persoonlijke voorkeuren voor jezelf.

Op welke manier kan het spel invloed hebben op mijn karakter?

Wij proberen bij Weerklank een spelwereld te maken waarbij er zowel PvE (player versus environment) en PvP (player versus player) interactie is. Spel vanuit andere spelers kan daardoor een even grote invloed hebben op je karakter als dat vanuit figuranten, spelbegeleiders of jezelf. Een kernwaarden die wij als organisatie hanteren is: “Zoek de oplossing IC en niet OC”. Vanuit deze waarden hanteren we de richtlijn dat we in het spel signalen afgeven over spel dat gaat komen. Aan de hand van die signalen kan een speler besluiten door te gaan met het spel of het te negeren. We verwachten dat spelers dit onderling ook doen.

Op welke manieren kun je deelnemen aan het verhaal?

In een LARP speel je een karakter en zie je het verhaal vanuit het perspectief van dat karakter. Er zijn verschillende manier waarop je een karakter kunt krijgen bij ons. De rollen voor een figurant worden geschreven door de organisatie en spelers schrijven hun eigen karakter, die ze afstemmen met de organisatie. Echter, bij Weerklank is het onderscheid tussen een speler en figurant niet zwart-wit. We hebben spelers die figureren en figuranten die spelen en sommige karakters zijn door spelers zelf ontworpen, maar krijgen soms een aanwijzing van de spelbegeleiders. We gaan graag met je in gesprek om te kijken wat past voor jou. Keuzes in het spel van een karakter (dus ongeacht wie het speelt) hebben bij ons altijd weerklank. 

Wat voor triggers kan je potentieel tegenkomen
 • Seksisme
 • LGBTQ+ (acceptatie/discriminatie)
 • Het verliezen van een familielid 
 • Religieuze discriminatie/botsingen
 • Romantiek
 • Alcoholverslaving
 • Depressie/zwaar verdriet
 • Woede ervaren
 • Waanbeelden
 • Discriminatie om (simpele) afkomst
 • Publiek controversieel zijn
 • Slavernij / overheersing
 • Vluchtelingen
 • Drugsmisbruik (ook naar/bij anderen)
 • Verraad
 • Spirituele ervaringen
 • Geschiedenisduiding
 • Aangesloten zijn bij verschillende allianties die in strijd raken met elkaar
 • Mensenoffers
 • Diefstal
 • Wetteloosheid tot en met overdaad aan wetgeving
 • Expliciete versus impliciete normen
 • Botsing van beelden rond gender
 • Slachtoffer zijn van (verbaal) seksueel/romantisch intimiderend gedrag
 • Dader zijn van (verbaal) seksueel/romantisch intimiderend gedrag
 • Oorlog
 • Intrige en geheimen
 • Geschiedenis en archeologie die een invloed uitoefenen op het heden

Hieronder staat wat informatie over karakterbouw. Deze informatie is nog niet helemaal 100% uitgewerkt, maar geeft al wel een indicatie van ons design.


Karakterbouw, ontwikkeling en reflectie

Om cocreatie te bereiken zal ons inschrijfproces wat meer stappen bevatten dan “hier zijn punten en een regelboek, stuur je ons de sheet even op? succes!”

De bouw van je character zal veel meer gebaseerd zijn op background en de persoon van je character. Er zullen dus zeker aspecten van het bouwen van een Character sheet in zitten, maar ook veel meer. De basis van het spel is de interactie tussen alle verschillende personages. We zoeken naar ronde personages met geheimen, meningen en een of meerdere allianties aan je land, je volk, je geloof, je ambacht, je vrienden en familie en noem maar op. Deze zaken willen we zo veel mogelijk helder krijgen met jou. Om zulke personages te maken doen we een aantal dingen:

 • Er is een KarakterCreatieHelper (KCH), wat een combinatie moet zijn tussen een Character sheet en een vragenlijst. Je krijgt via Google Drive een mapje met daarin een KCH voor jou om te gebruiken. Wat wij met deze KCH hopen te bereiken is:
  • Dat je nadenkt over mogelijkheden en aspecten binnen onze speelwereld en je door je keuze verbonden raakt met die verschillende aspecten.
  • Dat we verbinding kunnen leggen tussen jouw personage en andere personages.
  • Dat jij de (OC-)doelen die jij als persoon met je personage hebt voor ogen hebt ook de (IC-)ambities worden die jouw personage heeft, waardoor je onder andere nadenkt over mogelijke exits voor je personage.
  • Dat je een rond personage hebt, waarvan kenmerkende eigenschappen zijn beschreven en welke zich laten omzetten tot een Character sheet.
  • Dat wij statistieken van je karakter hebben waarmee we makkelijk calls kunnen voorbereiden op basis van jouw achtergrond en eigenschappen.
 • We hebben graag contact met jou over je personage:
  • Als je een karakter maakt en bij ons komt spelen, dan willen we ook graag een gesprek met jou (of in ieder geval iemand uit je groep) om het concept van je personage door te nemen, je personage te verbinden met de spelwereld en bestaande spelers en kennis te maken met jou als persoon.
  • Aan het begin van elk evenement willen we elk personage informatie en plot meegeven relevant voor het evenement en logisch uit de achtergrond van het personage.
  • Na afloop van elk evenement willen we ook graag weten hoe het is geweest voor jou als speler, maar ook voor je karakter. Wij denken aan een digitale debriefing / reflectie. Wij hopen dan zaken te weten te komen zoals: wat was het belangrijkste wat je gedaan hebt, hoe heb je het ervaren en wat wil je terug zien komen.
 • Het onderscheid in nieuwe en oude personages ligt niet in hun “power level”, maar de kennis en ervaring met het verhaal in het gebied. We streven ernaar om tussen de evenementen je personage ruimte te bieden voor ontwikkeling en zullen in voorbereiding op een evenement proberen relevante onderdelen van het verhaal te communiceren.

DOE JE MEE?