Geschiedenis zit diep verankerd in het zand, de aarde en stenen.

De bossen ritselen van wonderen, de golven fluisteren van helden en de sneeuw knerpt van de goden.


Deze pagina is het startpunt als je meer wilt weten over de landen en de volken die in onze spelwereld voorkomen. In Het Verhaal vind je een kleine algemene inleiding en in De Kaart een toelichting bij de recente kaart. In Onze Geschiedenis zijn enkele oudere kaarten te vinden met vooral veel verhalen.

De kennis hieronder is voor elkaar karakter logisch om geleerd te hebben in hun opvoeding of later in hun leven. Wees vrij om zelf te bepalen wat jouw karakter hiervan weet.


Staten van het Continent

Den Vereenighden Stammen der Scharheve

Samen. Dit volk zoekt de verbinding. Ooit twee losse stammen, nu samen vooruitgang creëren en verhandelen.

Den Vereenighden Stammen der Scharheve zijn een volk dat leeft volgens hun heilige schrift, een grote collectie aan boeken geschreven door Wilhelm en zijn godinnen. Elk geschreven woord heeft zelf ook iets verhevens en het feit dat iedereen in Den Vereenighden Stammen der Scharheve leert lezen en schrijven is een grote trots. Er zijn twee hoofdstammen, namelijk de Makenden en de Verwervenden, elk met hun eigen rol. De Makenden doen wat ook hun naam zegt, namelijk zij maken en leven in de steden. De Verwervenden zijn de reizigers, de handelaren, de jagers en de verzamelaars in deze gemeenschap. Dagelijks komen allen in Den Vereenighden Stammen der Scharheve bijeen om het geloof en de broederschap te vieren.

De kledingstijl van Den Vereenighden Stammen der Scharheve is sober, maar van hoge kwaliteit, op kou berekend en heeft vaak  staal of leer erin verwerkt, respectievelijk voor de Makenden of de Verwervenden. De goederen uit Den Vereenighden Stammen der Scharheve zijn geliefd over de hele wereld; de stamleden lopen technologisch voor en staan bekend als deugdelijke handelaren. De sterke eigen identiteit in de vorm van het geloof, de tweedeling van de maatschappij en de manier waarop de stammen leven, maakt dit volk soms stroef of onnodig bureaucratisch in de ogen van anderen.

Je kunt doorklikken voor een gedetailleerdere pagina over de culturen die hierboven beschreven zijn. Let wel op dat deze informatie niet voor elk karakter standaard kennis zal zijn.


Forena Demokratier

Iedereen is anders, maar onze Ledare, de munt en de leider, verbindt ons.

Forena Demokratier is een confederatie van staten, hertogdommen, groot-landbezitters, steden, republiekjes en dergelijke. Die onderdelen zijn voortgekomen uit een versmelting van verschillende culturen, waarvan de grootste: Villein, Overlevers van Draought, Fygydai, Draoudschte en vluchteling uit buurlanden. Al deze onderdelen, zelf een bonte mix van invloeden, voeren hun eigen bestuur, maar representanten  komen samen in de Grote Nationale Raad en verkiezen een leider, de Ledare. De Ledare slaat bij zijn verkiezing een nieuwe munt, ook genaamd Ledare. Voor iedere inwoner in Forena mag hij er een slaan en uitgeven naar eigen wens. Een groot deel gaat direct gaat naar het kopen van de loyaliteit van het leger en de loyaliteit van de Grote Nationale Raad. Onder de Grote Nationale Raad, zijn er ook nog meerdere Regionale Raden. Deze structuur zorgt voor een enorme diversiteit in staatsinrichting en culturen per regio.

Verder zijn er nog een aantal eigenschappen die Foranezen kenmerkt. Door het hete klimaat is het land afhankelijk van irrigatie en is water kostbaar. Een groot deel van Forena is een woestijn. Forena kleding is logischerwijs ingesteld op hitte. Verkiezingen, het leger en het geld zijn de drie grote pijlers van de samenleving, wat in ieder geval betekent dat Forena een groot leger heeft, geld moet rollen en er redelijk vaak verkiezingen worden georganiseerd. Geld is de smeerolie van de maatschappij. Verkiezingen leveren dan weer geld op voor hen die genoeg familie in het leger hebben.

Je kunt doorklikken voor een gedetailleerdere pagina over de culturen die hierboven beschreven zijn. Let wel op dat deze informatie niet voor elk karakter standaard kennis zal zijn.


Split

Neem wat je nodig hebt, win in het toernooi en vind je positie. Verlies je dan ben je een nummer.

Split is de grootste staat van het continent, omdat het neemt wat het nodig acht. In Split leven twee elitaire klassen, de Straenks en de Ingenii. Je kunt vanaf 16 jaar deelnemen aan De Spelen en daarin wordt bepaald of je geschikt bent op basis van intelligentie of kracht. Natuurlijk zijn er ook ongeschikten, maar deze hebben bewezen dat ze niet tot een klasse behoren. Iedereen die op kracht door het toernooi komt sluit zich aan bij het leger, de Straenks, en zij houden orde en delen bevelen uit. Iedereen die op intelligentie door het toernooi komt sluit zich aan bij de Ingenii en zij besturen. Beide klassen zien zich de baas boven de andere. Binnen de klassen is er wel een duidelijke hiërarchie. Over het hele rijk zijn tempels onder de naam Kluizen gebouwd en toch heeft het rijk maar één priester. Deze leidt het staatsgeloof, wat gebaseerd is op toeëigening van en ter ere van Alles. 

De Splitters hebben een goed leven en zijn zo ook te herkennen aan hun rijkdommen als ze tot een van de twee klassen behoren. Als je niet tot een van de klassen hoort dan behoor je tot de Lagen, ben je arm en moet je hard werken, wat heel zichtbaar is. Split heeft vele volkeren opgenomen in hun uitbreiding waardoor de bevolking bestaat uit onder andere originele Splitters, Zjanfor, Villein en oud-Fygydai. Deze afkomsten zijn in de klassen nauwelijks meer te zien, maar in de Lagen kun je aan kleine dingen nog iemands herkomst vaststellen. Naast de kleine dingen zijn de Lagen ook te herkennen aan een kleur en een nummer, wat bepaalt hoe hun leven eruit ziet.

Je kunt doorklikken voor een gedetailleerdere pagina over de culturen die hierboven beschreven zijn. Let wel op dat deze informatie niet voor elk karakter standaard kennis zal zijn.


Het Hout

In rust en natuur naar perfectie door respect voor Zelf in en met het grotere geheel.

Een volk dat je niet snel op het wereldtoneel ziet. Soms wandelt er één uit hun dichtbegroeide bossen met kronkelpaden. Deze reiziger is dan opzoek naar een stukje natuur om terug te nemen naar het bos. Het leven in Het Hout zou je als simpel willen beschrijven als buitenstaander, maar dat zou een grote belediging zijn voor dit volk. In kleine communes dichtbij elkaar zijn ze op zoek naar perfectie. De meeste vinden de perfectie via de Dow. De natuur helpt hen en zij helpen de natuur. Verder heeft dit volk geen concept van persoonlijk bezit. Leefruimte bepaalt voor hen dat je niet met te veel dichtbij elkaar moet wonen en dat je het bos ook de ruimte moet geven. Echter, als je buurman een goede appelboom heeft, dan pak jij als je trek hebt daar natuurlijk een appel uit. Je geeft het ook water als dat nodig is, als dat bij jou past op dat betreffende moment.

Je kunt een Houtlied herkennen aan de manier waarop de kleding is gemaakt, namelijk door het ambachtelijk verweven van natuurlijke elementen. In alles wat ze doen is de natuur betrokken, zo zijn hun huizen bomen die geweven zijn in perfecte patronen.

Je kunt doorklikken voor een gedetailleerdere pagina over de culturen die hierboven beschreven zijn. Let wel op dat deze informatie niet voor elk karakter standaard kennis zal zijn.


De Plunderaars van de Aniolische zee

Dood en verderf in schepen! Wee uw gebeente! Zij roven u en uw kinderen mee!

Aniolië heeft twee vestingen aan de kust van Forena Demokratier, maar zijn langs de hele kust, en stroomopwaarts bij menig volk levend langs rivieren bekend. Overal waar zij met hun schepen kunnen komen jagen ze op de beschaafde inwoners. Hun ritmische oorlogszang boezemt overal waar zij komen angst in.

Er is geen uitwisseling mogelijk met dit volk. Elke vorm van handel of diplomatie heeft geresulteerd in het vermissen van diplomaten en handelaars. 

Dit volk is niet speelbaar en daarom kun je niet doorklikken voor een gedetailleerdere pagina over de cultuur.


Vrije volkeren & stadstaten

Zjanfor

Opvallende kleuren, speels en een brede glimlach, reizend aan de rand van samenlevingen.

Dit volk kent vele verschijningsvormen, maar wat ze allemaal gemeen hebben is dat het vrolijke mensen zijn die veel respect hebben voor hun kinderen. Voor de Zjanfor is de reis belangrijker dan de bestemming en het goede verhaal belangrijker dan de waarheid. Bekend zijn de Memwaar, voorwerpen die je langs de weg kunt zien en die de Zjanfor hun levensverhalen vertellen. De Zjanfor kom je bijna overal tegen en zij leven naast en tussen andere volkeren in groepen die vooral uit één of enkele families bestaan.

De Zjanfor passen zich vaak deels aan aan de samenleving waarin ze leven. Zaken die eigen blijven zijn bijvoorbeeld het leven als nomade, de traditionele riten rond Soep of dat het geloof zich alleen tot kinderen openbaart. Een andere traditie is dat de doden terug worden gebracht naar Fort, een plek die een centrale plaats in neemt in Zjanfor verhalen. Deze necropool ligt ver in de bergen en daarom zul je bergwaarts meer Zjanfor aantreffen.

Je kunt doorklikken voor een gedetailleerdere pagina over de culturen die hierboven beschreven zijn. Let wel op dat deze informatie niet voor elk karakter standaard kennis zal zijn.


Domijnen van Balans

Ze leven in ontoegankelijke torens. Onzichtbaar en gedisciplineerd leven ze om verlichting te bereiken door het vergaren van kennis, met de wereld als hun speelveld.

Dit volk is niet direct herkenbaar. Voorheen waren de Domijnen een verbond van stadstaten die het centrale land waren op het continent, bewakers van het Duisterwoud. Er waren twee klassen in dit land, de Villein (zij die leven buiten de torens en werken op het land) en de Verlichten (zij die in de toren leven en streven naar de kennis van Balans). De Villein en het land zijn weggegeven aan andere staten; sommigen beweren dat er oude contracten bestaan die de Verlichten en de torens vele rechten geven. De Villein zijn opgegaan in de andere volkeren, maar soms nog herkenbaar terug te leiden. De Verlichten leven nog steeds in de ondoordringbare torens. Hun invloed wordt nog steeds groot geschat. Het gezegde gaat: “of je nu wint of verliest, de Domijnen zijn er altijd.”

De vaak pyramide-achtige torens vormen een natuurlijk systeem, waarbij rang toegang verschaft tot hogere lagen. Hoe dit precies werkt is niet bekend, maar het verhaal doet de ronde dat je een geheim van of voor je leermeester moet verzamelen. Waarom er zo weinig bekend is, komt doordat de Verlichten die uit de toren gezet worden hun ogen, handen en tong verliezen. Deze mensen worden de Schimmen genoemd. De leiders van een toren hebben de titel Autoriteit en schijnen het oor te hebben van vele machtige personen. Iedereen mag toetreden tot de Domijnen van Balans, wanneer ze een toren weten te betreden. 

Je kunt doorklikken voor een gedetailleerdere pagina over de culturen die hierboven beschreven zijn. Let wel op dat deze informatie niet voor elk karakter standaard kennis zal zijn.


De Eenzame Berg

Veilig in een berg, maken zij de beste wapens van het continent.

De Eenzame Berg is een heel klein land, gecentreerd rondom een alleenstaande berg midden in het rijk van Den Vereenighden Stammen der Scharheve. Haar inwoners houden zich zeer weinig met de buitenwereld bezig. Voornamelijk de handel met Den Vereenighden Stammen der Scharheve en de bezoeken van de Fygydai-cultus verbindt hen met de rest van de wereld. Ze zijn kundig en maken prachtige wapens en (vies, doch) voedzaam voedsel, wat hen een geliefde handelspartner van Den Vereenighden Stammen der Scharheve maakt.

De Eenzame Berg wordt geleid door een stadhouder die ook het geloof leidt. Over het geloof is echter in de buitenwereld weinig bekend. Er wordt vaker gesproken over “2 missende goden”, maar buiten De Eenzame Berg weet niemand wat dit inhoudt en binnen De Eenzame Berg wordt er heel geheimzinnig over gedaan. 

Je kunt doorklikken voor een gedetailleerdere pagina over de culturen die hierboven beschreven zijn. Let wel op dat deze informatie niet voor elk karakter standaard kennis zal zijn.


Fygydai

Een versplinterd volk met het persoonlijke doel om in elke eigenschap de beste te zijn.

Fygië was ooit een groot land dat veel aan landbouw deed. Met de inval van Split werd het volk verdeeld over Split en Forena, waardoor de originele Fygydai-identiteit (volgens sommigen) verdrongen raakte. Wat hen allen bindt is hun geloof in De Gemaskerde, wat hen stimuleert om elke eigenschap in henzelf en hun nageslacht tot excellentie te brengen. De verschillende groeperingen binnen de Fygydai doen dit echter allemaal op hun eigen manier. De Vajanen zijn al lang onderdeel van Forena Demokratier. De Conservatieve Fygydai zijn na de oorlog verdeeld geraakt. De ene heeft zich aangesloten bij Forena Demokratier en de andere bij Split. De laatste groep noemen zich de Cultus van De Gemaskerde en zijn tijdens de oorlog vertrokken om vrede te vinden en liefde te brengen.

Als men spreekt over Fygydai, dan wordt meestal aan de Cultus van De Gemaskerde gerefereerd. Doordat deze,  door priesters geleide groepen, rond trekken over de wereld. Gehuld in maskers proberen ze overal waar ze komen mensen te verleiden mee te doen met hun eeuwigdurende, wilde feesten.

Een Fygydy gelooft dat zij en anderen perfect zijn als diegene een meester in alles is. Je zwakste kwaliteit definieert je. Ze leren graag van anderen en breiden hun gezin graag uit met iemand die hun zwakte kan compenseren. Voor Fygydai is gezin een breed begrip; iedereen waarmee ze hun kinderen samen opvoeden is hun gezin. In sommige gemeenschappen is iedereen een onderdeel van het gezin en soms bestaan ze uit enkele gezinnen.

Je kunt doorklikken voor een gedetailleerdere pagina over de cultuur van het vrije volk die hierboven beschreven is. Voor de culturen die onder andere landen vallen, moet je bij het land zelf kijken voor meer informatie. Let wel op dat deze informatie niet voor elk karakter standaard kennis zal zijn.

Waar noem jij thuis?