Cultus van de Gemaskerde

Een feestelijke bende. Vrije lieden.


Deze pagina bevat specifieke informatie over een volk dat zwerft over het continent en die bekend zijn van hun feesten. Toch worden ze ook erg ontweken en zijn de kennis en verhalen die hier beschreven staan vooral voor karakters die onderdeel zijn van de Cultus.


Geschiedenis

De Cultus van de Gemaskerde bestaat uit Fygydai. De oorsprong uit Fygië is zeer belangrijk voor ons. De verhalen over deze tijd worden verteld over elk feest weer voorgedragen en uitgebeeld. Als Fygydai weten we dat onze voorouders drenkelingen waren die door De Gemaskerde gered zijn. De drenkelingen waren niet per ongeluk drenkeling, maar waren veroordeeld voor het nastreven van ongeoorloofde liefde. In de zee voelden zij zich meegenomen door een warmte en hadden visioenen over een wezen met meerdere gezichten.

Aan land vonden ze elkaar weer. De drenkelingen stichten gezinnen en vonden anderen die al aan de kust leefden. Eens in een generatie was er iemand die een wezen met meerdere gezichten kon zien. Zo komen wij aan de maskers; elk gezicht werd door deze priesters in een masker geslepen. Als je je best deed om leren wat het masker je vertelde, dan werd je gezin groot en vond je veel liefde. Zo is Fygië ontstaan en groot geworden.

Wij, de Cultus, ontstonden doordat Fygië verdeeld raakte. Wij waren graag in Fygië gebleven met af en toe een uitstapje naar andere landen zoals we vaak naar Ghyr Insan deden. Die tijd van Liefde was veilig. Echter, de tijd van Oorlog die met Ghyr Insan begon, toonde aan dat de Gemaskerde niet die weg op wilde gaan. Zoveel dood en daarna nog meer oorlog! Ze zeggen dat ongeluk in drievoud komt, zo ook de oorlogen van Fygië.

In de eerste oorlog ontstond de eerste groep van de Cultus. Rhydde wist in het midden van het festival van de Vrije liefde een centraal podium te krijgen. Zij zette een Masker op en had duplicaten klaar gelegd voor iedereen die het verhaal van reizen, vrede en vrijheid erin las. Zij vertelde dat ze het land zou verlaten om echt de Gemaskerde te volgen en begon te lopen. Anderen pakten ook een masker. Rhydde en haar gevolg werden al snel uitgemaakt voor Cultisten. Ze namen deze naam als geuzennaam aan en zo begon de Cultus van de Gemaskerde. In de jaren die volgden zijn er meer groepen afgesplitst met hetzelfde doel. Sommigen splitsten af van de oorspronkelijke Cultus, anderen van de Fygydai in Fygië. En nu trekken wij in groepen over de wereld en brengen de liefde overal waar ons pad ons leidt.

Samenvatting Normen en Waarden

 • De Cultisten delen de volgende waarden:
  • Vier de Vrije liefde
  • Volg de Gemaskerde
  • Ontwikkel jezelf 
 • De Cultisten hebben veelvuldig seks om zich met zo veel mogelijk individuen te mengen:
  • Iedereen is polyamoureus. De enige discriminatie is op basis van vergelijkbaarheid. 
  • Reizend over het Continent vieren ze het Festival van de Vrije liefde met zo veel mogelijk verschillende mensen. 
  • De Cultus bestaat uit verscheidene rondreizende groepen.
  • Tussen de festivals door staat introspectie vooraan.
  • De groep waarin een Cultist reist, is zijn familie. Kinderen kunnen zo ook van groep naar groep zweven.
  • Om anderen te verleiden worden bedwelmende middelen gebruikt. 
 • Iedereen is gelijkwaardig en de groepen zijn zelfsturend.
  • Er is wel altijd een priester die richting geeft.
 • Bezit is van de groep. Iedereen helpt en werkt voor overleving:
  • Lokale groepen brengen vaak giften mee naar de Festivals. 
 • De Cultisten verwelkomen iedereen die zich aan wil sluiten.
  • Meer zielen, meer vreugd, als je begrijpt wat ik bedoel.

Geloof

De Cultisten volgen De Gemaskerde. Priesters dragen maskers om zijn wil uit te dragen. De Cultus viert De Gemaskerde en het ideaal, de Uomo universale. Dit vieren gaat vooral in de vorm van het Festival van de Vrije Liefde. Hier mengen de Cultisten zich met nieuwe mensen, zo vaak als we kunnen. Met drank, muziek en feesten worden mensen verleid, maar wie de ander precies was, is lastig te zien achter zo’n masker.

Op de dagen dat er niet een festival van de Vrije Liefde is, zal een Cultist bezig zijn met het voorbereiden op het volgende festival. Er zit een arbeidsaspect aan, maar ook een geloofsaspect aan deze voorbereiding. Een Fygydy die deelgenomen heeft aan het festival heeft namelijk vele maskers gezien. Deze maskers geven stof tot nadenken over hoe je leven vorm gegeven moet worden en op basis van die introspectie vult die Fygydy zijn dagen in tot het volgende festival. Dat kan bestaan uit werken als dagloner, maar ook zoeken naar kennis of contacten of misschien wel een nieuwe plek waar de Cultus vervolgens heen kan. Vaak heeft het ook iets te maken met het vinden van nieuwe kleding, eten of drinken die het volgende festival weer anders zullen maken, want herhaling geeft geen variatie.

Uiterlijke Kenmerken

Door het actieve streven naar gemengd bloed hebben de Fygydai van de Cultus geen heel specifiek uiterlijk. Alle kleuren haar, ogen en huid die op het Continent voorkomen, vind je terug in de Cultus. Het kan zijn dat iemand zeer recent bij de Cultus is aangesloten, dan heeft deze persoon natuurlijk uiterlijke kenmerken van het volk van herkomst.

De Cultus is goed te herkennen aan de zeer makkelijk zittende reiskleding. Voor het festival hebben ze vaak ook nog een opvallend kledingstuk, denk aan luxe en of exotisch doeken, kleding die makkelijk uit kan en natuurlijk de maskers die tijdens het festival gedragen worden.

Namen en Culturele Wetenswaardigheden

Binnen de Cultus is het hebben van een naam een zeer fluïde concept. Je kiest je eigen roepnaam, deze blijft vaak een langere tijd gelijk, maar mag je op elk moment wisselen. Daarnaast heb je een Feestnaam, een soort achternaam die je na elk feest voor jezelf kiest. Deze blijft onveranderd tot het volgende feest en slaat vaak op de uitkomst van je introspectie. In de feestnaam zit vaak een element van en andere cultuur, vaak degene waar het feest georganiseerd is. Echter, iemand is volledig vrij om de naam te kiezen. Deze naam schrijven ze met een soort henna ergens op hun lichaam. Dit helpt focussen met het nastreven van het ideaal.

Binnen de Cultus is de familie of het gezin een heel los concept. Vaak beschouwt een Fygydy de gehele groep van de Cultus van de Gemaskerde als een familie. De volgende uitspraken zijn voor een Fygydy uit de Cultus heel typerend: “Hebben we kinderen, help je ze opvoeden of reis je enkel met mij mee?”Wees welkom. Verbeter je mijn zwakte, nog beter!” 

Staatsvorm

De Cultus heeft geen vaste staatsvorm. Ze erkent geen grenzen of staten. De Cultus bestaat uit meerdere groepen, die allen rondreizen en op zichzelf ook weer een cultus genoemd worden. Een cultus staat technisch gezien onder leiding van een priester. Hij/zij helpt om gezamenlijk tot een beslissing te komen bij de enkele disputen die er ontstaan. De priester is in de groep echter zeer gelijkwaardig aan de rest. Je moet de priester dan ook niet opvatten als een traditionele leider, want een groep is meestal zelfsturend, vaak met chaos tot gevolg. 

Handel en Geld

De Cultisten leven van het land en van giften. Hun festivals trekt vaak lokale mensen aan die zelf dan iets meebrengen als gift. Ook, als mensen zich aansluiten, geven ze hun bezittingen vaak aan de groep. Daarnaast wordt er door de leden van een Cultus ook gewerkt in de tijd tussen de festiviteiten door. Als dagloner in de omgeving kunnen ze leren en wat geld verdienen. Met handwerk en het verzamelen van wild fruit worden luxe producten gemaakt zoals drank en kleding. De Cultus neemt niet graag geld mee en als ze het toch bemachtigen, gebruiken ze het vaak om lokaal producten te kopen voor de volgende feesten en om hun voorkomen te verrijken. Bezit wordt vaak in de groep verdeeld, dus alles is van iedereen. Toch is er ook een soort eigendom, want je zult de jurk van je zusje niet zomaar pakken.

Buitenlandse Politiek

De Cultus van de Gemaskerde staat niet goed bekend in de meeste landen. Dit is deels omdat ze grenzen, wetten en handelsovereenkomsten negeren. Maar ook de aanwezigheid van een Festival in de buurt van een stad leidt vaak tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Staten proberen de Cultus soms te verleiden om een andere kant op te gaan, soms zelfs hardhandig. Uiteindelijk is die tactiek vaak niet succesvol en weten de Cultisten te ontglippen. Het gebeurt een enkele keer dat een Cultus juist uitgenodigd wordt, omdat een festival ook een positief effect heeft op de gemoedsrust van het volk. Soms worden zelfs verkiezingen tactisch beinvloedt door de Cultus uit te nodigen. Zelfs dan kijkt men vaak met een scheef oog naar de Cultusleden.

Geografie en steden

De Cultus heeft geen eigen grond en erkent ook geen grenzen van anderen. Ze zijn waar ze zijn en daar vieren ze de liefde. 

IK WIL JOU