De Eenzame Berg

Veilig in een Berg. Zo oud geworden, maar zonder gezelschap.

Eenzaamheid regeert, maar het is onze eenzaamheid.

De Eenzame Berg


Deze pagina is bevat specifieke informatie over het Volk dat leeft in de Eenzame Berg, een van de kleinere staten op het continent. Dit volk leeft heel geheim en de verhalen die hier beschreven staan zijn alleen bedoeld voor karakters die uit de Eenzame Berg komen.


Geschiedenis

Onze berg is heel oud, hoe oud is niet duidelijk meer. Er waren twee namen die heel oud zijn en aan het begin van de berg op zouden hebben gestaan. Duvorik en Herkör vertelden ons dat ze Goden waren, maar dat ze slechts ondergronds hun Goddelijke daden zouden doen. Ze gebruikten hun tijd om het leven ondergronds draaglijk te maken. Duvorik focuste zich in eerste instantie op het kweken van voedsel. Hij zette een plantage op met magisch gekweekte paddenstoelen, die ervoor zorgden dat je met een hele kleine hoeveelheid een hele dag gevuld was. Andere goden hielpen hem ook mee. Herkör focuste zich met enkele anderen op het maken van de verdediging van De Eenzame Berg. Aan de hellingen werden grote ballista’s en trebuchets gezet ter verdediging en voor de Goden en andere bewoners van De Eenzame Berg ontwierp hij de prachtigste zwaarden, speren en bogen. Deze waren zo mooi en kundig gemaakt, dat de Berglingen de wapens namen begonnen te geven. De Eenzame Berg werd een zeer verdedigbaar fort. De Goden werden op handen gedragen en werden op hun beurt in het zonnetje gezet door de inwoners van de berg, vooral door Rastakin, de eerste koning onder de Berg.

De Troonopvolging

Maar normale Berglingen leven niet zo lang als hun Goden, maar wel sommige langer dan andere. Dus op een gegeven moment stierf Rastakin en zijn zoon, Rastakin II, volgde hem op. Het was de logische keuze. Rastakin II was zijn hele leven voorbereid op het overnemen van de troon en niemand onder De Eenzame Berg kon meer recht krijgen zijn vaders plaats in te nemen. En toch was er gemor. Een klein groepje mensen onder leiding van Henderick Frigale was bang voor de automatische troonopvolging en vreesden dat hun invloed onder de berg altijd klein zou blijven. Rastakin II was echter zo populair, dat ze er geen heil in zagen hier een stokje voor te steken. En zo volgde Rastakin II zijn vader op en werd door zijn rechtvaardige beleid, een nog populairder koning dan zijn vader.

Nieuwe Goden

De tijd vervloog. Het tempo waarop Berglingen stierven wisselt enorm, maar daarbovenop was er een gegeven moment dat ook enkelen van de onsterfelijk geachte Goden te sterven. Tot op een gezegende dag Rastakin III werd geboren. Hij had het rechtvaardigheidsgevoel van zijn vader, de koning, de ogen van zijn moeder en van jongs af aan een onuitlegbare fascinatie voor het vervaardigen van wapens, waar hij, zelfs, na uitgebreide oefening op een gegeven moment magie in wist te stoppen om ze harder te laten slaan of lichter te maken. Toen Rastakin II uiteindelijk stierf, nam Rastakin III zijn plaats in als de eerste Godsmid-Koning van De Eenzame Berg.

Uiteindelijk werd er een nieuwe God geboren en Duvorik II genoemd, naar de eerste God van het voedsel. Duvorik II ontwikkelde zich zoals gehoopt en specialiseerde zich in de plantages onder de berg. En hij wist er magie aan toe te voegen. Planten die nooit in het duister geleefd hadden, wist hij te laten bloeien. Duvorik II werd snel vereerd als God en nam zijn plek in goddelijke vertrekken.

Generaties gingen voorbij. Berglingen en Goden stierven en werden geboren, hoewel er steeds minder Goden kwamen. Totdat Rastakin III en Duvorik II uiteindelijk de enige Goden waren die nog in leven waren. Met de tijd trokken de leeftijden van de Berglingen gelijk.

De Stadhouder

En zo gebeurde het dat op een gegeven moment Rastakin XII, zoon van Rastakin XI, de derde Godsmid-Koning, op de troon zat. De goden leken zwak en hun invloed op de wereld slonk. Rastakin XII had 3 kinderen en Henderick IV Frigale had zich opgewerkt tot zijn raadsman. De Frigalisten, gesteund door de terugkerende zwakte van de goden, hadden besloten dat het eindelijk tijd was om hun slag te slaan. Henderick IV trok een zak over Rastakin XII’s hoofd heen en deed hem stikken in zijn slaap. Ook Rastakin XIII, de oudste zoon, en Filöra, zijn dochter werden in hun slaap vermoord. Alleen Rastakör, het derde kind, is nooit gevonden. Herkör VI had op basis van alle tumult Rastakör gewekt en hem de berg uitgeleid met enkele behulpzame volgelingen.

De revolutie vervolgde met het gevangennemen van de goden en hen op te sluiten in de diepste grotten van de berg, waar ze slavenarbeid moesten verrichten voor hun nieuwe heersers. Henderick IV liet zich, bij gebrek aan een erfgenaam voor de troonopvolging, Stadhouder Henderick I Frigale dopen, totdat Rastakör of één van zijn rechtmatige nazaten gevonden was. Rastakör is nooit gevonden, noch is er hard naar hem gezocht, want we zijn er nooit happig op geweest ons veilige fort te verlaten.

En zo was het en zo bleef het. De heerschappij van Henderick I Frigale en zijn nageslacht duurde voort. Buiten leek de woestenij tot een eind te komen en op een gegeven moment klopte een ander volk bij ons aan: Den Vereenighden Stammen der Scharheve. Na enkele malen contact te hebben gehad, is er een handel opgezet. De gebrekkige invloed die de goden nu hadden vanuit hun gevangenis werd zo gecompenseerd. Onder de berg zijn we simpelweg te gehecht aan onze eigen manier van leven, dus vertrouwen we vreemdelingen maar matig. Wanneer er op een gegeven moment een Zjanforfamilie aanklopte, werden zij dan ook met argusogen bekeken. De situatie ontspoorde nooit, maar het bleef steeds afstandelijk.

Het Einde van de Goden

Zo ging het steeds, totdat er een groep van de Cultus van De Gemaskerde aanklopte. We werden verleid met dranken, spijzen en bedwelmende kruiden en ze wisten zo iedereen mee te slepen in hun Festival van de Vrije Liefde. Een grote orgie ontstond in de volledige berg. Alleen de opgesloten goden deden niet mee. Zowel Herkör VII als Duvorik VIII – de godengevangenen van dit moment, pleegden die avond zelfmoord. Nooit meer is er echter een god gevonden in De Eenzame Berg. Binnen De Eenzame Berg zoekt men tot op de dag van vandaag actief naar de goden, maar iedereen weet, dat als zij goddelijke krachten bezitten, ze niet zo te boek willen staan.

Samenvatting Normen en Waarden

 • Berglingen delen de volgende waarden:
  • De grootste veiligheid is te vinden in de Berg.
  • We moeten eerst voor onszelf zorgen.
  • De Goden moeten gevonden worden
 • De Eenzame Berg wordt geregeerd door een Stadhouder, tot de Koning terugkeert:
  • Stadhoudersgezinden staan boven Koningsgezinden.
  • De Stadhouder regeert met harde hand, zijn Gendarmerie straft zwaar en gewelddadig. Zij mogen dit. 
  • Bezit en luxegoederen van buiten zijn ook meer verdeeld onder Stadhoudersgezinden dan Koningsgezinden.
 • Berglingen schuwen de buitenwereld:
  • Alleen Den Vereenighden Stammen der Scharheve heeft een vorm van handelscontact met de Berglingen.
  • De Cultus heeft een speciale ingang zodat ze vrijelijk langs kunnen komen. 
 • Er is binnen de Eenzame Berg een strakke controle op voortplanting, aangezien de Berg slechts een bepaald aantal mensen kan voeden en huisvesten:
  • De Koningsgezinden mogen één kind krijgen.
  • De Stadhoudersgezinden mogen twee kinderen krijgen. 

Geloof

De Berglingen geloven in het bestaan van goden, de Hoeders. Er wordt geloofd dat ze ergens op deze wereld zijn en eventueel spontaan geboren kunnen worden.

Bidden tot de goden is verboden door de Stadhouder, maar het is een publiekelijk geheim dat veel koningsgezinden nog wel tot de goden bidden in de hoop op hun terugkomst. Zij geloven dat de goden nooit gevangen gezet hadden mogen worden. Zo zijn er onder de berg in verstopte gangen kleine kapelletjes gehakt met afbeeldingen van de goden. Hun gebruiken voor het geloof stammen uit de tijden van de godsmid-koningen. Ze brengen offers in de tombes van de goden en bij de kapelletjes. Ook bidt men voor het veilig terugkeren van de smidgoden. Het avondmaal en het werk zijn heilige taken voor de koningsgezinden.

Stadhoudersgezinden hopen ook op de terugkomst van de goden, maar meer omdat ze zeer kundige slaven waren. Zij zien de goden als gevangenen en slaven en hopen op hun terugkeer. Toch zijn er veel gebruiken gerelateerd aan het geloof. Er wordt actief schoongemaakt om de kans dat de overleden slavengoden komen spoken te verjagen. Dit verjagen betekent dat er geen resten voedsel of vuil van mijnen of smeden in het huis aanwezig mogen zijn, zeker niet bij huizen met jonge kinderen.

Een andere vorm is de zoektocht naar mogelijke goden. Dit betekent dat jonge kinderen (vooral die van anderen) getest worden. Omdat de Cultus van De Gemaskerde aanwezig was bij de zelfmoord van de laatste goden, wordt ook, als zij aanwezig zijn, onder hen getest of er godenpotentie onder de pasgeborenen zit. Het is echter de taak van de Stadhoudersgezinden om je niet te laten verleiden in de sfeer van de Festivals, zoals de eerste keer. Nee, nu moet je vooral de Fygydai testen zonder ze te verjagen.

Uiterlijke Kenmerken

Onder de Berg is het vaak koud en de omgeving is hard. Kleding bevat geïmporteerd bont en leer. Kleding is daarnaast vaak simpel en doeltreffend door het leven in de slecht verlichte berggangen. Door de tekorten aan materialen is de kleding vaak heel oud en in slechte staat of met vol met herstelwerk.

Een op de tien Berglingen hebben een kenmerkende moedervlek in hun nek. Mannen hebben vaak baarden en de lengte van de baard is vaak een teken van status. Nepbaarden komen hierdoor ook veel voor. en door het leven in slecht verlichte plekken hebben ze moeite met grote hoeveelheden zonlicht.

Namen en Culturele Wetenswaardigheden

Berglingen dragen oud-Hollandse namen. Koningsgezinden dragen echter, onder vrees nog slechter behandeld te worden, soms namen van het koningshuis.

Voor mannen: Rastakin, Rastakör, Harallör, Ieröl, Karaz, Ölkir, Viëlör

Voor vrouwen: Filöra, Angilia, Iliëre, Ölka, Karöza, Rastöka, Halliniöra

Staatsvorm

De Eenzame Berg staat onder leiding van een Stadhouder die de plaats van de Koning inneemt, tot het moment dat de Koning weer terug zal keren naar de berg. De wetten van de Stadhouder zijn strikt en zelfs op kleine vergrijpen zijn vaak grote straffen. De Gendarmerie, die deze wetten handhaaft, hanteert een schrikbewind. Koningsgezinden hebben het nog zwaarder te verduren dan de stadhoudersgezinden. Berglingen zijn echter kranig en lastig klein te krijgen. Het volk is ongeveer door de helft gedeeld als het gaat om stadhoudersgezinden of koningsgezinden.

Handel en Geld

De Eenzame Berg is een zelfredzame plek. Daarom heeft het zo lang weten te bestaan zonder een prominente plek in te nemen op het wereldtoneel. Ondertussen is er wel handel ontstaan met Den Vereenighden Stammen der Scharheve. Zij kopen voornamelijk gereedschap, wapens en lang houdbaar voedsel voor onderweg in ruil voor wol en leer en voedsel van meer smaak. De wapens behoren tot de beste van de wereld. Dit geldt zeker voor de oude wapens die door de goden gemaakt zijn, maar ook de nieuwere wapens zijn van uitzonderlijke kwaliteit.

Binnen de Berg is er geen munt, elk huishouden krijgt benodigdheden uitgedeeld. Actieve stadhoudersgezinden krijgen net iets meer dan koningsgezinden. Iedereen heeft zijn taak en het leven is vrij simpel, maar dat komt ook doordat er weinig variëteit aan goederen is. Met de komst van iets meer luxe producten door de handel met Den Vereenighden Stammen der Scharheve is de gelijkheid onder het volk een klein beetje aan het wankelen.

Berglingen komen bijna nooit uit de Eenzame Berg. De deuren gaan ook bijna nooit open. De angst voor gevaar van buiten heerst nog steeds. Het is nu al meer dan 10 generaties dat de deuren de Berg uit open gaan voor handel, maar nog steeds als de buitenste deuren open zijn dan zijn de binnenste deuren dicht. Als voor handel producten naar buiten moeten, dan willen de sjouwers zo snel mogelijk terug. Als er iets mis is, komt men wel naar de Eenzame Berg. 

Buitenlandse Politiek

De Eenzame Berg houdt zich niet bezig met buitenlandse politiek. Vooral doordat ze nooit de berg verlaten hebben. In de Eenzame Berg hoor je vaak: “We moeten eerst voor onszelf zorgen”. De enige gasten die de berg betreden hebben zijn onderdeel van de Cultus van de Gemaskerde en voor hen is er een speciale grot in de buurt van de ingang gemaakt, zodat ze kunnen blijven komen. Er is contact met de Verwervenden van Den Vereenighden Stammen der Scharheve voor de handel, maar politieke allianties zijn altijd afgeslagen. De Berglingen zijn ook sceptisch als buitenlandse politiek zich gaat bemoeien met de Eenzame Berg. Gelukkig gebeurt dat zelden.

Geografie en Steden

De Eenzame Berg is omringd door Den Vereenighden Stammen der Scharheve. Onder de berg ligt één grote, doorlopende stad met dezelfde naam. De stad is een grote verzameling aan natuurlijke en uitgehouwen grotten

Er zijn openingen gemaakt hoger op de berg, via deze openingen stroomt er een klein beetje water naar binnen en is er een klein beetje natuurlijk licht. Deze plekken zijn echter zo hoog gelegen, dat alleen een enkele spotter deze ziet.

LAAT ONS