Domijnen van Balans

De waarde van geheimen

Verborgen in open zicht

Vervul je taak

Bereik de top


Deze pagina is bevat specifieke informatie over de Domijnen, een verzameling van piramide-gebouwen. Ze staan bekend om hun geheimzinnigheid, maar er is dus ook weinig bekend. Alleen de hoogste baas van de Domijnen is bekend buiten de Domijnen. Er leven buiten de piramides ook mensen, dit zijn de Villein. Deze informatie is specifiek geschreven voor spelers die iemand van in de Domijnen spelen.


Geschiedenis

Deze tekst is openbaar, een sleutel bij deze tekst is daarom onnodig. Het begin is alleen belangrijk.

Weerklank van de gong bracht ons in een meditatieve sluimering. Iedereen, eenmaal gewekt, volgt Balans, de hoogste Autoriteit. Jaloezie heeft geen plek, zo ook geen hebzucht, op de de oude plek.

Zoektocht naar de hand die om de zwarte dolk zat. Idolaat om ook hoogste Autoriteit te zijn en niet één van de veertien. Jammer dat er iemand anders moet verdwijnen in de schaduw. Niemand wil het, maar de Meritus is daar geboren.

Al dat groeit moet ook weer krimpen. Feest in de jaren van de groei. Stijgend in aantal, zijn we de 14 losse Domijnen voorbij. Tellen wordt lastig. Andere Domijnen zijn andere Domijnen. Meester en leerlingen in het begin nog gemengd, blijven nu in de torens. Elk Domijn aangewezen op zichzelf. Levensonderhoud komt van buiten, wij spelen een spel. In die tijd was besturen onze taak. Noodzaak leidt tot verandering. Ghyr Insan was de dreiging, maar dat bracht pacten. Eenmaal doel en middel gescheiden, was besturen niet meer aan ons. Niet te verwarren met invloed uitoefenen.

Van de oorsprong van Forena kun je veel leren over onze invloed. Al is onze damtechniek met Split zeker ook goede leerstof. Niet te vergeten dat ons doel Balans is; daar zijn de Verenigde Stammen van Scharheve.

En waar zijn we nu. Lopende vooruit hebben wij verkend in de schaduw. Voorhoeden geeft macht, verkregen door ons pleidooi over oude magie. Nu vooruit in vrede, Domijnen zijn uit zicht.

Samenvatting Normen en Waarden

 • De Domijnen delen de volgende waardes:
  • Kennis voor jezelf verkrijgen is het hoogste goed.
  • Denk alleen aan jezelf, want je wilt geen schim worden.
  • Beïnvloed de wereld om je heen ter verbetering van de balans in de wereld.
  • Alles is toegestaan behalve liegen op een Vraag der Waarheid.
 • In de Domijnen zijn er veel tradities die bepalen hoe je met elkaar omgaat, afhankelijk van je status:
  • Je hebt de Meritus-titels die sociale status aangeven. Velen bluffen zich zelf hoger binnen dit systeem.
  • Leermeesters hebben wel automatisch meer status dan hun leerlingen.
  • De tradities zijn vaak niet opgeschreven en het kost je Vragen der Waarheid om deze te leren.
 • De Domijnen kijken naar Onwetenden als irrelevant of als middel.
 • Alle Domijnen claimen aseksueel te zijn. In de praktijk komen buiten de Domijnen alle vormen van seksualiteiten voor. Het is allemaal een middel om kennis te verkrijgen. Binnen de Domijnen gebeurt dat niet.
 • Het gebruik van verdovende middelen betekent niet denken aan jezelf en gebeurt dus niet binnen de Domijnen. Buiten de Domijnen kun je het inzetten, als je daar kennis mee kunt krijgen.
 • Het is niet voordelig zelf geweld te gebruiken; manipulatie van anderen werkt hiervoor veel beter.

Geloof

Geloof is het opvullen van het onbekende. Vele van de buitenstaanders zullen de leermeester Balans een god noemen, en ook sommige in de Domijnen zullen Balans als God zien. Er was een Domijn, het Domijn van God welke de kennis van alle geloven in bezit hadden en dus ook over Balans en zijn oorsprong. Met het verlies van dat Domijn is helaas de zekerheid verdwenen. Vele geloven worden verzameld binnen de Domijnen, maar de aanhang hiervan zit je training in de weg. Geloof mag geen rol spelen in het leven van een Gestegene, omdat kennis en geloof elkaar in de weg staan.

Iets over jezelf of je geloof prijsgeven is niet de standaard in de Domijnen en daarmee is ook niet echt bekend wat het geloof van iedereen is. Het bijgeloof zal niemand in de Domijnen van durven beweren dat ze erin geloven, maar het dragen van symbolen is niet verboden.

Er is een bijgeloof dat gedoogd wordt en dat is het geloof van de Villein. De Villein hebben een bijgeloof in de Voorbodes, dat dierlijke tekenen zijn die als je aandacht voor ze hebt je kunnen helpen. Er zijn personen in de Domijnen die zeggen dat ook de mens een betekenis heeft. Voor sommigen is die betekenis dat van Leven en voor andere staat de mens voor Kennis en weer anderen zeggen dat de Mens voor Verbinding staat. Er is ook nog het verhaal dat de Mens de baas is van alle dieren en daarmee voor Macht en Controle. De meesten geloven niet dat de mens voor iets staat, want mensen zijn geen dieren.

Als je een Vileine achtergrond hebt, dan is hier meer te lezen over de Voorbodes.

Uiterlijke Kenmerken

Het herkennen van iemand uit de Domijnen is uiterst lastig, want ze doen hun best om niet op te vallen. Elk Domijn heeft echter een eigen detail waar ze elkaar aan kunnen herkennen. Uiteraard is dit detail een goed bewaard geheim. In hun piramidestad is hun kleding zeer basaal en zonder poespas. Ze dragen echter vaak wel make up om duidelijk te maken wat hun rang en stand is. Hoe dit exact gebeurt, verschilt per Domijn. Veel van de Gestegenen dragen mantels. Als ze buiten hun piramides gaan, dan passen zij zich aan de omgeving aan. Ze kleden zich dan bijvoorbeeld als een Villeinse boer of Splitse lage. 

Namen en Culturele Wetenswaardigheden

De Domijnen zijn hele oude instituten die vroeger veel grond bezaten. In de huidige tijd zijn nog slechts een beperkt aantal gebieden van de Domijnen. De piramiden zijn uiteraard nog steeds van deze staat, daar wonen namelijk de echte inwoners van de Domijnen: de Gestegenen. Zij die buiten de piramide leven op de laatste buitengebieden van de Domijnen zijn de simpele Villein. Omdat zij politiek en bestuurlijk weinig te zeggen hebben wordt met de Domijnen in principe de piramidesteden bedoeld. Zij die op het land werkten, de Villein, tellen dus niet echt mee. Al vele eeuwen worden ze door zij die in de piramides leven ook al niet als volwaardig gezien. Toch is er nog een oude en vooral ook praktische verbintenis. Die verbintenis zal ook altijd blijven, omdat de enige instroom van bewoners van een Domijn van buiten moet komen. Het is tegenwoordig wel moeilijk om een Domijn te betreden, omdat waar het vroeger de centrale spil was van het gebied, het nu een willekeurig gebouw is, opgenomen in het geheel van een stad of juist verstopt en verlaten in het landschap.

Meritus

Voor zij die een Domijn weten binnen te komen geldt dat ze toe mogen treden tot het volk dat in de piramide leeft. Je bent vanaf dan een speler van het piramidespel en kunt niet zomaar meer het Domijn verlaten. Binnen in de piramide zijn er 6 Meritus-titels die aangeven hoe ver je bent in het spel.

De Meritus Onwetende is voor iedereen die niet het piramidespel speelt. Sommigen gebruiken Villein als algemene term hiervoor in de plaats. De Onwetenden zijn niet de Domijnen binnen weten te komen. Voor iemand in de Domijnen zijn Onwetenden als persoon irrelevant en worden vaak als middel gezien. De Onwetenden zijn namelijk wel een bron van informatie en daarom geheimen.

De volgende Meritus is Gestegene, die aangeeft dat je het spel speelt. Je ontwikkelt je in de Leer van Balans en de Leer van het Domijn. De Gestegenen vormen de groep van echte inwoners van de Domijnen. Het aantal Gestegenen in een Domijn is niet begrensd, dus er mogen altijd meer bij komen. Binnen een Meritus zoals Gestegene wil je onderling je verhouding kunnen bepalen, zeker als er veel zijn. Daarom heeft elke Gestegene het voorrecht om leermeester te zijn van een andere Gestegenen. Elke Gestegene mag maar twee leermeester hebben, omdat er twee leren zijn (Balans en Domijn). Hoe hoger de Meritus van je leermeester, hoe hoger jouw positie in het spel.

Naast de Meritus Gestegene zijn er ook de Meriti Waker en Geleerde. Dit is een Meritus die je aanvullend op Gestegenen kunt krijgen. Je wordt Waker of Geleerde als je de rest van het Domijn kan overtuigen dat je een Leer begrijpt wanneer er een positie open is. Een Waker is iemand die de Leer van Balans volgt en een Geleerde volgt de Leer van het Domijn. Voor het Duisterdomijn zou dit dus de Leer van Duister zijn. Er zijn in een Domijn een beperkt aantal posities van elke Meritus, vaak zo rond de 16 van elk. Een Autoriteit bepaalt het aantal posities. 

Bovenop de Meritus van Waker en Geleerde kun je ook de Meritus Paragon of Wijze verkrijgen. Deze geven aan dat iemand het Domijn heeft weten te overtuigen de bijbehorende Leer eigen gemaakt te hebben. Ook het aantal Paragons en Wijzen is beperkt in een, vaak zo rond de 4 van elke Meritus. Er is altijd een eerste Paragon en eerste Wijze, wat bepaald wordt door de leermeester die ze hebben, omdat er maar één rang hoger is gaat het hier om de leerling van de Autoriteit.

In een Domijn is de Autoriteit de leider van het Domijn en daarmee de hoogste Meritus in dat Domijn. Dit is iemand die in beide Leren de meester is. Er is dus altijd maar één iemand met deze Meritus binnen een Domijn. Om Autoriteit te worden moet de vorige sterven of een nieuw Domijn gesticht worden. De Autoriteit is vaak de enige publiekelijk bekende Gestegene.

Tot slot is er de Meritus Schim, deze persoon heeft het spel van de Domijnen gespeeld en verloren. De persoon heeft geen waarde meer en staat lager dan de Onwetende en verliest dus elke andere Meritus. Om te voorkomen dat een Schim geheimen weggeeft van of over een Domijn, worden de vingers gebroken, de tong verwijderd en de persoon verblind. Daarna wordt de Schim gebracht naar Schimmerstede om daar tot het sterven te verblijven. De Schimmen dienen als een waarschuwing voor alle Gestegenen.

Vraag der Waarheid

Binnen de Domijnen is het vinden van waarheid een hoog goed. Het heeft grote waarde. Over tijd verzamelt men zogenaamde ‘Vragen der Waarheid’. Dit is een specifiek soort gunst die iedere Gestegene aan een andere Gestegene kan uitgeven. Na het stellen/innen van een Vraag der Waarheid dient met waarheid – of de weg naar het ware antwoord – beantwoord te worden. Het antwoord moet zo volledig mogelijk zijn. Liegen of kennis verhullen is uit den boze en wordt zeer zwaar bestraft wanneer ontdekt. De Vraag der Waarheid is, zoals elke gunst, alleen te innen bij de persoon die hem heeft uitgegeven door de persoon die hem heeft ontvangen. Een leermeester kan bijvoorbeeld van een leerling met veel potentie een Vraag der Waarheid vragen in ruil voor zijn lessen. In de toekomst, als de leerling door de piramide is gestegen, kan de leermeester deze openstaande gunst gebruiken om nieuwe geheimen te achterhalen. De waarde van de Vraag der Waarheid is dus variabel, en verandert over tijd, afhankelijk van de Gestegene. Door het spelletje goed te spelen, kan je zo dus opklimmen in de rangen.

Het spel van de piramides

Binnen de Domijnen is het leven heel basaal. Er is namelijk een focus en dat is het spelen van het piramidespel. Dit draait om het verzamelen van niet-publieke kennis, oftewel geheimen. Het spel kent twee paden, namelijk de Leer van Balans en de Leer van het Domijn waar de Gestegene lid van is.

Elk specifieke Domijn is gesticht rond een thema/onderwerp. Voorbeelden zijn Goden, Duisternis, Bloemen, Vallen. De Leer van Bloemen gaat om het verzamelen van alle geheime of vergane kennis die te maken hebben met Planten, kruiden en herbalisme. Je kunt kennis over de Leer verkrijgen door Vragen der Waarheid in te zetten, een goede leermeester vinden, maar ook door buiten de piramide vanuit valse identiteiten een netwerk op te bouwen dat jou iets kan leren dat in het Domijn niet bekend is.

De Leer van Balans is een zoektocht waarbij de wereldse verlangen gestild moeten worden. Een Gestegene streeft Balans na in zichzelf en in diens omgeving. De leer van Balans gaat ook om het fysieke, je moet kunnen staan en bewegen, je moet jezelf kunnen verdedigen. Dit komt naar voren door meditatie, lichamelijke training en vechtkunsten. Maar kennis over Balans en dus de lokale machtsverhoudingen vallen hier ook onder, dus hebben Gestegenen vaak ook een netwerk van Villein die hen kunnen vertellen over de politiek.

Gestegenen hebben niet altijd de tijd en vrijheid om geheimen naar eigen zinnen na te jagen. Het is zeer gebruikelijk voor Leermeesters om hun leerlingen opdrachten mee te geven, maar ook personen met een hogere Meritus kunnen taken geven aan andere met een lagere Meritus, als deze taken zeer tijdrovend zijn dan staan daar vaak vragen der Waarheid tegenover. Taken kunnen ook inzicht geven in de focus van personen met een hogere Meritus, daarom is het niet gek als een taak verhuld is in een andere opdracht. Ook wordt post via puzzels en afgesloten kisten meegegeven aan leerlingen.

Het volgen van een Leer draait naast de geheime kennis ook om het zichtbaar uitdragen van de Leer. Dit kan bij de Leer van een specifiek Domijn erg verschillen hoe dit zichtbaar wordt. Enerzijds moet je laten zien hoeveel je weet, anderzijds mag je niet te veel prijs geven. Gestegenen, vooral die de Meritus Waker (willen) bereiken, eten dan ook alleen wat het lichaam nodig heeft, feestmalen en alcohol worden niet voor eigen genot genuttigd, maar alleen als dit nodig is om een valse identiteit niet te verliezen of om aan sociale conventies van andere volken te voldoen. Ook bezittingen moeten een functioneel doel hebben. Gestegenen hebben weinig spullen voor het eigen vermaak of prachtige kleding om status uit te stralen. Er is ook vaak geen tijd voor wereldse lusten, als Gestegenen ben je altijd druk met het spel der piramides. 

Staatsvorm

De Domijnen hebben een duidelijke hiërarchische structuur waarbij een rang zichtbaar wordt door de verdiepingen die een Gestegene door mag gaan in een Domijn. Er zijn geen controleposten, maar als iemand betrapt en verlinkt wordt dan word die tot Schim gemaakt. De bovenste laag is enkel en alleen voor de Autoriteit en net daaronder leven de eerste Paragon en de eerste Wijze, daarna volgt een verdieping voor elke Paragonen en Wijzen. Dan zijn er enkele verdiepingen voor de Wakers en Geleerden en de onderste lagen zijn voor alle Gestegenen toegangelijk.

De aansturing van de staat gebeurt door de Autoriteiten elk in hun eigen Domijn. Er zou een hoogste Autoriteit moeten zijn, maar zoals de geschiedenis verteld moet eerst de moord van de vorige opgelost worden. Er zijn echter ook Gestegenen die geloven dat de hoogste Autoriteit wel bestaat, maar in het geheim leeft. Andere verhalen gaan rond dat Balans nog steeds de Autoriteiten aanstuurt. Tenslotte zijn er ook personen die zeggen dat er nooit een Hoogste Autoriteit heeft bestaan. Zoals alles in de Domijnen is er onduidelijk wat waar is tot je een Vraag der Waarheid gebruikt, en als je geluk hebt, geeft het antwoord je inzicht.

Er is een verbond tussen de Domijnen, en er zijn (oude) pacten die enkele Domijnen dieper met elkaar verbinden. Deze gaan vaak over politieke samenwerking en het nastreven van dezelfde doelen. Er zijn ook pacten gesloten tussen de Domijnen en de staten waar ze nabij liggen; deze gaan over de handel, over donaties van de buurstaat aan de Domijnen, over de verdelingen van land. Verder verbindt de algemene leer in Balans de Domijnen. Dit zijn historische verbindingen.

Het is dus lastig om te weten of de Domijnen nu één zijn of eigenlijk allemaal losse vrijsteden. Als Gestegene weet je ook niet welke Domijnen er allemaal zijn. De meeste zaken worden lokaal geregeld, Gestegenen hebben dus maar deels zicht op het plaatje en weten dus niet wat de plannen of de doelen zijn van hun eigen Domijn als geheel, laat staan alle Domijnen bij elkaar. Er is zijn verhalen dat Autoriteiten elkaar af en toe ontmoeten. Of dit om alle Autoriteiten gaat of enkele die samen werken in een gebied is niet duidelijk. De plek waar de bijeenkomst zou zijn is niet bekend en moet dus eigens buiten een Domein zijn. Dit soort kennis is voor de (eerste) Paragon en Wijze en Autoriteit alleen bekend, voor lagere Meritus is veel onbekend over de werking van een Domijn.

Handel en Geld

De Domijnen hebben pacten gesloten die hun piramidesteden in de meeste basale zaken voorzien. Eén zo’n pact is bijvoorbeeld met Forena Demokratier gesloten. Forena heeft het land wat nu Nieuw Forena is gekregen in ruil voor vaste leveringen van voedsel aan de Domijnen in de regio. Ook met Split is een vergelijkbare deal gesloten. Deze leveringen zijn genoeg om de hele stad te voeden, hoewel ze niet in luxe leven. Dit zorgt er voor dat Gestegenen geen tijd hoeven te besteden aan producerende beroepen. Hun taak is namelijk om kennis te vergaren. Informatie is dan ook het meest geproduceerde goed van dit volk. Veel mensen hebben echter wel beroepen die ze – vaak in het geheim – buiten de piramide uitvoeren onder een valse identiteit. Dit heeft vaak als doel om kennis en informatie te vergaren. Iemand is bijvoorbeeld barman voor een paar avonden in de week om daar de gesprekken van de lokale nobelen te kunnen overhoren, of werkt als smid in een stad om meer over metaal te leren. De Gestegenen komen natuurlijk allemaal uit andere volkeren voort en hebben vaak nog vaardigheden van hun oude beroep die ze kunnen inzetten. Het maken van meerdere valse identiteiten met verschillende beroepen is een goed gebruik. Hun gebrekkige expertise is juist vaak een ingang om contacten te leggen en door via samenwerking vertrouwen te winnen.

De meeste overeenkomsten binnen de piramidesteden worden betaald met gunsten. Vanwege de daardoor ontstane wirwar aan ketens en cirkels van gunsten kent elke stad gunstenmakelaars. Je mag gunsten namelijk niet verruilen voor een gunst van iemand anders, het is altijd van één persoon aan een ander. Maar als jij een Paragon een gunst schuldig bent, en die Paragon is een Geleerde een gunst schuldig, dan kan die Geleerde aan de Paragon vragen om jou te vragen iets voor de Geleerde te doen. De gunstenmakelaar zoekt op verzoek dit soort ketens uit en organiseert dit domino effect. Het komt dan ook regelmatig voor dat jij wordt gevraagd een gunst in te willigen voor iemand die voor jou nooit iets gedaan heeft. Ook zelf kun jij zo gunsten die je hebt inzetten om een specifiek iemand iets te vragen. Het nadeel is echter dat je daarna bij de gunstenmakelaar zelf een gunst uit hebt staan omdat die dit alles voor jouw geregeld heeft.

Voor de incidentele handel met andere volken gebruiken de Domijnen de gelden van andere volken. Gezien de meeste steden in of nabij Split liggen, en hun munt een praktische en redelijk stabiele valuta is, wordt er veel gebruik gemaakt van Jaloeziën. In de steden nabij Forena duikt de Ledare vaker op. Ook de waardepapieren van de Verenigde Stammen van Scharheve kun je in de Domijnen terug vinden, wat bijzonder is omdat er geen bekende handelsroutes met het volk zijn. Intern wordt er echter niet veel mee gehandeld, want elke waarde van buitenlands geld verbleekt bij het meest waardevolle ruilmiddel van het volk: de Vraag der Waarheid.

Buitenlandse Politiek

De Domijnen hebben in het verleden belangrijke verdragen gesloten. Zo streven ze altijd naar de beste oplossing voor het hele Enigma, en niet alleen voor zichzelf. Het eigen grondgebied van de Domijnen is geregeld ingezet om de vrede te bewaren. Dit is recent nog gebeurd bij het Vredesverdrag van de Schaduwoorlog. 

Op zichtbare en onzichtbare manier proberen de Domijnen de Balans te bewaren op het hele Enigma. 

De Domijnen hebben verdragen met de omringende landen voor voedsel aangezien ze zelf weinig grondgebied meer hebben om voedsel te verbouwen. 

Door hun specialisme in kennis worden Domijnen soms gevraagd voor consultaties bij politieke conflicten of interne bestuurlijke problemen. Ze komen ook vaak met ongevraagd advies; op de één of andere manier weten ze dan precies wat er speelt. Hier staan vaak betalingen of gunsten tegenover.

Geografie en Steden

Iedereen op het Enigma weet dat een Domijn een piramide is. Een groots en grandioos bouwwerk van steen dat ondoordringbaar lijkt en waarvan de ingangen verscholen zijn.  Hierbinnen moeten honderden mensen kunnen wonen. Wat de meeste mensen niet weten is dat dit niet de enige enclaves zijn. Sommige Domijnen zijn verstopte bouwwerken, zoals ondergronds of verspreid door een stad. Zo hebben ze dus ook vaak andere vormen, maar de gelaagdheid die de piramidesteden bezitten komen altijd terug.

De Domijnen hebben geregeld nieuwe Domijnen gesticht, daar waar dat toepasselijk was. De meesten concentreren zich rond het Duisterhout, het originele grondgebied van de Domijnen. Rondom sommigen zijn nederzettingen ontstaan, anderen zijn ten onder gegaan. In veel van de grote steden op het Enigma – tussen de andere volkeren – hebben de Domijnen ook enclaves gesticht. Die zijn vaak verscholen, dus de Domijnen zouden overal kunnen zijn.

Er is nog een laatste overgebleven landelijke gebied dat de Domijnen bezitten. Dit gebied bestaat uit een deel van het grote ravijn, vanaf Split Berg in Split tot net voorbij het Bloemdomijn, en uit het duisterhout met een kleine ring van enkele kilometers er omheen. In het ravijn en rond het duisterhout leven hier en daar Villein. Ze besturen het gebied losjes en laten de Villein vrij om hier hun dagelijkse leven te belijden, onder last van een belasting uiteraard. Tenslotte is ook de bosafwaartse rivier tussen Nieuw Forena en Split nog in handen van de Domijnen, waardoor oversteek zeer beperkt is. 

Een van de locaties van de Domijnen die niet gesticht is, maar in gebruik genomen, is Schimmerstede. Schimmerstede is de plek waar alle Schimmen heen gebracht worden, en leven tot ze sterven. De stad ligt afgelegen, ver weg van al het leven, naast Kogelmeer en het Dodenmoeras, niemand wil hier zijn. De plek een stad noemen is ook te genereus, het is een verwoeste ruïne. Een grijze mist ligt over de oude verkruimelde grijze stenen gebouwen. Ooit was dit machtig, prachtig en glimmend, maar die dagen zijn lang, lang geleden. Hoge spiralen en torens, brede straten en machtig steenhouwwerk sierden Schimmerstede. Nu schuifelen er slechts schimmen tussen de brokstukken van de vernietigde ruïne door. Veel bewoners zijn kalm, rustig en naderen een soort geluk. Soms wordt de mistige stilte doorbroken door een intense schreeuw en stroomt er rood bloed over de grijsheid… bloed dat snel wegsijpelt tussen de stenen.

STREEF HOGER