Split – Straenk

Onze kracht is Split

Straenk ons huis

Alles komt door onze strijd


Deze pagina is bevat specifieke informatie over één van de kasten van Split, de Straenks. Dit is de groep die zich als leiders beschouwen van Split. Ze zijn ook wel bekend als de elite gevormd door de sterksten en krachtigsten uit heel Split. Deze informatie is specifiek geschreven voor spelers die een karakter uit Straenks spelen.


Geschiedenis

Split is altijd het mooiste geweest en is dat nog. Uit de modder en een ravijn zijn wij geklommen. Die kracht is de kracht van Split! Wij waren het die de hoogte van de bergen eerst wisten bereiken terwijl in de rest achterbleef in die modder. Terwijl wij onze prachtige paleizen maakte ontstonden in het ravijn te veel problemen. Het was Alles die ons liet zien dat wij de familie Straenk orde moesten brengen. Wij gingen terug en brachten rust en verzamelde hulp van de fysiek zwakken die goed waren met denken. Wij zouden instructies geven en orde brengen. Zij moesten dat uitvoeren en overbrengen op de grote groep van Lagen. Wij gaven ze een paleis op de andere heuvel; zo ontstonden de Ingenii.

De Straenk werden en worden elk jaar aangevuld met de sterksten uit de Lagen. Zo blijven wij sterk. Dat is onze macht. Wij bedenken de simpele ideeën, maar die zijn goed. Wij zijn de Glorie van Split! Met onze glorie maken wij, samen met de rest, de grootste glorie van Split.

Wij geloven in Alles en wij nemen alles. Alles stuurt ons overal naartoe. Wij nemen alles wat we kunnen vinden; daarna bedenken wij wat er met het land moet gebeuren. Dan sturen wij Ingenii en Lagen om dat uit te voeren. Daarna blijven we altijd toezicht houden. Het Hartland was onze eerste winst. Wij claimden nieuwe Lagen en nieuwe grond.

Maar er is een pijn die wij nooit vergeten. De bloedrivier van de Zjanfor. Dit ongewassen volk bracht de ziekte. Half Split verloor hun spieren en gedachten. De kracht van de Straenk werd getest. Wij voerden de zieken af, want zij waren niet Straenk meer. Alleen gezonden mogen Straenk zijn, dus wij roofden hen. Het systeem werkte, de bloedrivier werd weer normaal. Dit jaar zullen wij blijven eren. Split is Glorie!

Na de grote ziekte kon Split alleen maar groeien. Ons leger groeide mee; wij vulden ons aan via De Spelen. Wij namen bezit van alles. Met onze kracht dwongen wij het oude Domijnse rijk op de knieen en namen hun land en gevolg aan. Wij hebben de oorlog gewonnen tegen Ghyr Insan. Ook het Oud-Fygie is met dat leger ingenomen. Wij houden Split tot vandaag sterk en veilig. 

Samenvatting Normen en Waarden

 • De Straenk delen de volgende waarden:
  • Geweld is de beste oplossing en daarom zijn Straenk superieur.
  • Ik heb de potentie en ambitie om de fysiek de beste te zijn.
  • Straenk mogen onderling elkaar bestrijden, maar naar buiten zijn de Straenk een front.
 • Binnen Split geldt dat de sociale norm bepaalt wat je rechten zijn:
  • Er zijn geen geschreven teksten zoals wetten om je op te beroepen.
  • Je hebt recht op wat jij hard kan maken.
  • Er is een duidelijke hiërarchie:
   • Straenk boven Ingenii boven Lagen boven vreemdelingen boven Anïoliers boven Zjanfor.
   • Binnen de Straenk is er een rangnummer waar je toe behoort.
 • De kijk op bezit is dan ook:
  • je bezit dat wat jij kunt nemen zonder dat iemand het merkt (dit is een heilige daad) of bezwaar maakt.
  • het is sociaal geaccepteerd om (van) iemand onder je in de hiërarchie te nemen.
 • Over geloof is de gedeelde visie “Er is maar 1 geloof en dat is Alles.”.
 • Over vreemdelingen wordt vaak gezegd en gedacht “Alles is uiteindelijk Split”.
 • Het is voor de Straenk niet vreemd om stimulerende middelen te gebruiken als deze echt stimuleren, het gebruik van (fysiek) afbrekende middelen wordt sociaal afgekeurd.
 • Seks en relaties zijn voor Straenk vooral een middel om politieke doeleinden te bereiden.
  • Een huwelijk kan voorkomen, maar is dan meer een expliciete band en zoals bij alles in Split zijn er geen regels voor opgesteld.
  • De Straenk vinden dat de Lagen zich massaal moeten voortplanten.
  • Als Straenk is het veelvoorkomend om aan geboorteplanning te doen en is elke seksuele voorkeur normaal.
  • De Straenk zijn in hun gender en seksuele voorkeur opportunistisch.

Geloof

Er is maar één God en de naam is Alles; alles omvat Alles en Alles omvat alles. Het geloof in Alles is het enige goedgekeurde geloof binnen de staat Split en officieel mag er geen enkel ander geloof aangehangen worden. Alles communiceert met het Splitse volk door het wegnemen van materie. Dit kan betekenen dat Alles een hamer wegneemt, als hij vindt dat je een smid moet worden. Het kan ook betekenen dat Alles wil dat je juist je beroep van smid achter je moet laten. De betere kenners van de boodschappen van Alles weten dit beter te interpreteren.

Hoe meer een persoon bezit, hoe meer boodschappen er vanuit het goddelijke gegeven kunnen worden. Rijk worden is daarmee een devote bezigheid en wordt alom aangemoedigd. Daarbij, het verkrijgen van een divers scala aan materialen, maakt het nog makkelijker voor Alles om zijn wegen te tonen.

Door het land verspreid zijn verschillende tempels met grote, diverse verzamelingen aan bezit om de communicatie met Alles te bevorderen. Deze tempels worden beheerd door een tempelbewaarder. Deze beheert de tempels, maar mag er niet op eigen houtje in. De eigenaar van alle tempels is namelijk de opperpriester en alleen onder zijn toeziend oog mag de tempelbewaarder naar binnen, en als dat gebeurt mag de tempelbewaarder geen enkel voorwerp aanraken. Lokaal worden hier wel eens uitzonderingen op gemaakt als een tempelbewaarder bijzonder vertrouwd wordt, maar dan zijn er alsnog vaak strikte afspraken. 

De rijke, devote Splitters hebben in hun eigen huis een kapel gemaakt. Alles zijn acties zijn daar nog duidelijker en zo hopen zijn volgelingen beter geleid te worden.

Zowel in de tempels als in vele huizen is Het Boek te vinden. Het Boek is een rijke verzameling aan teksten die velen uit hun hoofd hebben geleerdt. Uit Het Boek kunnen teksten verdwijnen, wat een precieze manier kan zijn voor Alles om zijn volgelingen de weg te wijzen. 

In navolging van Alles nemen veel Splitters voorwerpen van anderen. Dit is een heilige daad zolang je niet betrapt wordt.

Naast het geloof in Alles, zijn er ook andere geloven. De Straenks zijn zich hiervan bewust, maar ze zullen zelf zelden openlijk hierover uitlaten, aangezien andere geloven als onderdeel van Alles worden beschouwd in Split. Een kleine maar signigicante minderheid binnen de Straenk zijn de Fygydai, die hun geloof in de Gemaskerde in het geheim belijden. Ongeveer even vaak zul je in Split een Zjanfor aantreffen, die Misam, Roi en de andere kinderen hoog hebben staan. 

Uiterlijke Kenmerken

Straenk zijn welvarende krijgers, en dat laten ze zien ook. Glimmende harnassen, grote wapens, lange mantels, stalen helmen. Tenminste, dat is het ideaal. 

Namen en Culturele Wetenswaardigheden

Als kind wordt je niet geboren als Straenk, je moet jezelf bewijzen. Ook als je beide ouders Straenk zijn. Tot De Spelen, bestaat je naam uit iets als je Laag, je Kleur, uiterlijk kenmerk zoals ‘Handje’ en eventueel een nummer. De staat erkent tot die tijd geen andere naam dan ‘Groen 12’ of ‘Zwart-Wit’.  De meeste Straenk-kinderen worden door hun ouders in opvoedkampen gezet, waar ze van jong af aan geschoold worden. Maar mochten ze daadwerkelijk niet door De Spelen heen komen, dan mag je je niet bij je familie voegen. 

Na de Spelen neem je een nieuwe Straenk naam aan. De Straenk voornamen stralen kracht uit. Dit uit zicht meestal in harde medeklinkers gecombineerd met de ae-klank. Voorbeeld: Kraetior, Beraekor, Karaet, Haktor. Omdat de Straenk een familie is, waar veel mensen in opgenomen zijn, is Straenk de achternaam die de hele Elite handhaaft. 

Het selecteren van de beste mensen gebeurt jaarlijks op De Spelen. Alleen de sterksten en krachtigsten vechten zich naar binnen als Straenk; de slimmen en sluwen worden Ingenii. Daarna moeten de nieuwelingen zich elke dag bewijzen tot ze, derde, tweede of zelfs eerste graad worden, en de macht van het hele leger in hun hand hebben.

Naast de spelen is er ook een door de elite gesteunde kinderroof. Dit is een andere manier om mensen te selecteren die Straenk worden. Het organiseren van een kinderroof is een politieke gunst die alleen de eerste graad mag uitdelen.

In Split zijn er twee grote feestdagen die door de Straenk gevierd worden. Namelijk de Bloedgeving, een dag dat alle Straenk naar de rivier, die ooit de bloedrivier was, gaan en gezamenlijk een snee in hun hand maken en het bloed geven aan de rivier. De Straenk herdenken hiermee het jaar van de bloedrivier en hoe het krachtige bloed, het vuile bloed verdreef. De tweede feestdag is die van de overwinning op Ghyr Insan, waarbij in het bergwaartse van Split dit wordt gevierd met het naspelen van de overwinning en het eren van de tactiek van Split welke tot weinig slachtoffers leiden. Veldslagen worden nagespeeld, maar ook opvoeringen van de gesprekken van de krijgskundige en oorlogskunstenaars vinden plaats. In het zeewaartse van Split worden juist maskers gemaakt om de monsters van Ghyr Insan te symboliseren en een dag lang dragen de Splitters deze, soms helemaal verkleed, en worden onverkledenen opgejaagd.

Straenk zijn de baas van van Split, en beter dan de rest van deze Allerlande. De Straenk macht en leger zijn superieur, en als Alles vind dat het tijd is, nemen de Straenk de Allerlande over.
De Plaagdragers worden gezien als het uitschot van deze Allerlande. In hun ogen dragen de Zjanfor een bloedziekte met zich mee. De Zjanfor moeten zware belastingen betalen binnen Split. 

Staatsvorm

Split wordt geregeerd door de Straenk. Vanuit de Ingenii zijn er mensen aan het staatsbestuur toegevoegd, omdat dat politiek handig is voor de administratie en om de controle te houden op de Lagen. De macht van de Straenk komt vanuit het leger. Split is daardoor gegroeid tot zijn huidige grootte en zonder de Straenk kan dit grote rijk ook niet behouden blijven.

Zowel de Straenk als de Ingenii hebben een gelaagd systeem, waarbij de eerste rang voor beiden een persoon is die het huis van Straenk, respectievelijk Ingenii, aanstuurt. Het is de eerste rang die alle promotie en demoties van rangen moet goedkeuren, maar voor lagere rangen is dit meer symboliek dan dat deze zich inhoudelijk bezig houdt met de promotie. De grond van promotie is altijd je kwaliteit binnen je huis.

Het staatsbestuur wordt gevormd door de eerste twee rangen van beide huizen. Echter in praktijk telt vooral de mening van de eerste rang. Het staatsbestuur heeft altijd een zetel extra voor de Priester van Alles. Deze neemt soms, zeker niet altijd, deel aan staatsvergaderingen. De stem van deze persoon kan stemmingen spannend maken; het geeft tweede rangen de mogelijkheid om af te wijken van de eerste rang door ‘met het geloof mee’ te stemmen. 

Handel en Geld

In Split betaalt men met koperen, zilveren of gouden Jaloezieën.
Binnen het land zelf is veel handel, voedsel uit het zeewaartse, steen en erts uit het bergwaartse, hout, klei, luxegoederen uit alle grote centra die Split rijk is zorgen voor een actieve en bloeiende economie over het halve Allerlande. 

De Handel met het andere landen is niet zozeer nodig, maar wordt wel sterk gestimuleerd. Naast het moeras ligt zelfs een buitenpost van de Verenigde Stammen van Scharheve specifiek bedoeld voor handel. 

Buitenlandse Politiek

Alles is Split. Nu of in de toekomst. 

Geografie en Steden

De grootste en machtigste stad van Split is Split zelf. Deze bergwaartse stad is gebouwd over een gigantisch ravijn waar een rivier doorheen vloeit. Aan de zeewaartse bergflank wonen de Ingenii, ook wel genaamd Ingenerberg, en op de boswaartse bergflank wonen de Straenk, genaamd Straenkerberg. Daartussen spreid de stad zich ver uit. Een van de meest herkenbare en kenmerkende plaatsen in de stad is het Plein van de Verheffing, de plek waar de jaarlijkse Spelen gehouden worden.
Ingenerberg en Straenkerberg zijn prachtige, rijke plaatsen. Wit glimmende marmeren huizen en schone straten en trappen met perfect bijgehouden parken en plantsoenen. Gouden daken en wapperende banieren sieren de straten en paleizen. De rest van de stad, is minder uitbundig. Afgezien van een aantal belangrijke plekken en straten is veel van de stad verkrot of verruïneerd. Grothuizen zijn in de berg gehouwen en woningen worden gebouwd van wat mensen kunnen vinden. 


Het gebied direct rondom Split, van de bergen tot de Dam, wordt beschouwd als het originele Hartland. Vervolgens zijn de gebieden zeewaartser ontvangen en veroverd. Zo is over tijd al het land boswaarts eigen gemaakt, tot de zee aan toe. 

In het Hartland is het heuvelachtig, met een groot ravijn met rivier die er recht doorheen snijd. Verder bergafwaarts wordt het land vlakker en vruchtbaarder. Afgezien van het Dode moeras, uiteraard. Zeker het voormalige Fygische land is ontzettend vruchtbaar en produceert, samen met het gebied rond het Duisterhout, het meeste voedsel. 

De meeste veroverde en verworven steden die niet verwoest zijn, zijn praktisch onaangetast gebleven. De stad kan wel hernoemd zijn volgens Split gewoontes. Dit zijn meestal rechttoe rechtaan termen die de locatie beschrijven, zoals ‘Veelgraan’ of ‘Slachting Drie’. 

VAN MIJ