Forena Demokratier

Voor Vrijheid. Dank de Ledare. Viva Forena!


Deze pagina bevat specifieke informatie over Forena Demokratier. Dit volk is heel diverse met verschillende achtergronden, maar worden gebonden door een systeem. Deze informatie is specifiek geschreven voor spelers die een karakter uit Forena Spelen. Aan het eind van deze pagina zijn ook de verwijzingen naar de deelstaten met extra informatie per achtergrond.


Geschiedenis

Forena is de staat van de opvang van de kwetsbaren, de dromers en de ambitieuzen. Waar volkeren in landen om ons heen ruzie maakten, boden wij een plek. En met onze democratie, uniek in de wereld, wisten wij het recht op een stem te geven aan alle burgers en openden we de weg voor politieke ambities. Zo zijn er in het verleden bij ons velen aangesloten; Villein, Draoudschte, Neochaoten, en Egalisatoren en later ook Vajanen en Conservatieve Fygydai. Het is een bonte mix van culturen, maar we zijn verbonden door De Ledare (onze leider), De Ledare (onze munt), en de verkiezingen. 

Over die momenten in onze geschiedenis dat Forena internationaal een rol van betekenis speelde, zal ik hier uitwijden. De oudste daarvan is het moment dat de Egalisatoren rebelleerden tegen de dwingende leer van Het Hout. Ze probeerden zich te onttrekken aan de radicale bezitloosheid, die tot op de dag van vandaag als algemene cultuur wordt gepredikt in Het Hout. Hun mildere, menselijke kijk op het leven werd hen niet in dank afgenomen. Ze werden gedwongen gewapend te rebelleren en dreigden onder de voet te worden gelopen, als wij niet hadden ingegrepen. Nu zijn ze een trotse hoeksteen van onze mooie staat en de vrede is hersteld.

Dik honderd jaar geleden voerden Split en Fygië oorlog tegen de Ghyr Insan, een wreed en monsterlijk volk dat roofde, plunderde en moordde waar het kwam. De Vajanen, vanuit Fygië consequent aan de frontlinie geplaatst, leden grote verliezen. We namen ze op als aparte deelstaat en boden ze de ruimte om zich vanuit Forena met hun oude strijd te bemoeien. Dit leek de strijd ten goede te komen. Ghyr Insan werd verpulverd tussen de legers van De Vajanen, Split en de overige Fygydai. Split stootte echter door en trok strijdlustig Fygië in. Wij – de Vajanen – trokken ten strijde om onze kameraden te redden van de verdrukking. Met behulp van de Verenigde Stammen van Scharheve wisten we uiteindelijk het bosafwaartse deel van het schiereiland te bevrijden en vormde de rivier de nieuwe natuurlijke grens. De overgebleven Fygydai werd de optie geboden om zich te voegen aan de onderdrukking van Split, of om hun vrijheid te houden in een eigen deelstaat bij ons. Velen trokken naar het bosafwaartse van Fygië, waar ze als Conservatieve Fygydai te boek zijn gaan staan. De wereldvrede was wederom hersteld.

Onze meest recente rol in de geschiedenis is bekend over het gehele continent. Het duister uit de Duistere Vallei, bleek een beproeving voor alle landen die eromheen lagen. Geen grens bleek veilig voor deze wezens van de nacht. Uit onze gelederen sprong Juan Serpentjager op. Vanuit zijn positie als Forman van de Egalisatoren, wist hij het tot Ledare te schoppen en de legers van het voltallige continent onder zijn leiding te binden met het doel het duister van onze aardbodem te verdrijven. Het was een trots moment om Foranees te zijn. Het Duister is momenteel aan het verdwijnen. Door de gehele vallei ontstaan er locaties van licht en spoedig zal de volledige vallei in het licht baden. De wereldvrede is wederom hersteld door de hulp van Forena.

Samenvatting Normen en Waarden

 • Foranezen delen dezelfde waardes:
  • We zijn verbonden door de Ledare, onze leider, onze munt en ons leger.
  • Iedereen is welkom om onderdeel van Forena te zijn, zolang ze de structuur van Forena Demokratier accepteren.
  • Forena is het beste land wat er bestaat.
 • Macht wordt verkregen door verkiezingen:
  • Lokaal kiest men een representant. Wie actief of passief kiesrecht heeft, wordt bepaald door de deelstaat.
  • De representanten van een deelstaat kiezen een Forman, leider van de deelstaat.
  • De Formannen kiezen onderling de Ledare in de Fora Supra, die dan Ledares (de munt) mag laten maken voor elke kiezer en deze naar eigen inzicht verdelen.
 • Er is een staatsleger, aangestuurd door de Ledare:
  • Deelstaten mogen geen leger hebben.
  • Deelstaten kunnen een afwijkende mening hebben.

Geloof

Er is geen staatsgeloof in Forena. Dat zou ook niet passen bij de open houding. Er zijn echter wel verschillende geloven die gepredikt worden binnen de landsgrenzen: De Fygydai, zowel de Vajanen als de Conservatieven, geloven in De Gemaskerde. De Egalisatoren hebben hun eigen mildere interpretatie van de leer van de Dow. De Neo-chaoten vereren verschillende zaken zoals Kans, Onvoorspelbaarheid of Het Lot. En bij de Draoudschte is hun geloof afwezig.

De Villein, verspreid over vele deelstaten, geloven in de dierlijke voortekenen. Omdat de Villein door alle deelstaten verspreid wonen, en iedereen wel een Villein kent, wordt daar hier over uitgeweid. Hun geloof wordt ook wel aangeduid als een bijgeloof in de Voorbodes, dierlijke tekenen die je kunnen helpen als je er aandacht voor hebt. De bekendste zijn Kameleon van Verdeeldheid, Bizon van Eenheid, Uil van Geheimen, Beer van Leren, Vliegende Slang van Verlichting en de Kogelvis van Straffen.

Uiterlijke Kenmerken

De bevolking van Forena bestaat uit een mengelmoes van achtergronden. In sommige gevallen zijn volkeren daadwerkelijk actief gemengd, zoals in Centraal Forena of onder de Fygydai. De klederdracht in het gehele land is gericht op warm weer, van de droge woestijn, tot de zonnige en vochtige velden in Fygië, of de warme zilte kust en baai. Leer en lichte stoffen zijn veel aanwezig. Toch is de unieke achtergrond van een Foranees ook van belang; zo is in de klederdracht van vele Foranezen een hint te herkennen van hun deelstaat:

 • Een Vajaan heeft vanuit de Fygische achtergrond de neiging tot exotische kleding. Je zou ze mogelijk verder kunnen herkennen aan dat er in de kleding nagedacht is over strijd, een wapen en makkelijk in te bewegen kledingstukken. Hun soldaten dragen soms zelfs staal ter bescherming op de borst, maar ze moeten er wel goed in kunnen bewegen.
 • Een verkiesbare van de Draoudschte is herkenbaar aan zijn mooi uitgedoste kleding. Daarnaast zijn ze ook vaak te zien in hun ceremonieel harnassen of in hun prachtige (vaak zwarte) jachtkleding. Hoe invloedrijker de Draoudschte hoe mooier vaak ook het gevolg gekleed is.
 • De Conservatieve Fygydai zijn net als de Vajanen vaak te herkennen aan de exotische kleren, maar in tegenstelling tot de Vajanen zijn hun kleuren vaak feller, en dragen ze geen militaire elementen.
 • Het is lastig de Centraal Foranezen te herkennen, want ze zijn een mengelmoes van alles.
 • Opvallend zijn ook de Foranezen met een Villeine achtergrond ook al leven deze wijdverspreid door alle deelstaten heen. Wat opvalt zijn de simpele lichte stoffen, en hun kledij is heel geschikt voor hun handarbeid.
 • De Egalisatoren hebben in hun kleding vaak natuur verwerkt, vaak ook elementen van hout.
 • Neo-chaoten zijn meestal onmiskenbaar, maar niet altijd. Je zult ze soms in luttel rode kledij zien, dan weer uitgedost in gouden plaatharnassen, of enkel in lichaamsverf. Maar elke zoveel tijd kun je verrast worden en tref je een neo-chaoot die er gewoon uitziet zoals jij of ik.

Namen en Culturele Wetenswaardigheden

Zoals al aan de kleding te merken weegt de familieachtergrond en deelstaat van een Foranees mee in zijn of haar uiterlijk. Hetzelfde geldt voor de gebruiken. Veel gebruiken zijn dus geleend uit de cultuur waar de individuele Foranees de wortels naar kan terugleiden. Voor naamgeving geldt hetzelfde. Toch zijn er ook gebruiken welke alle Foranezen bekend mee zijn.

De staatsvorm legt een basis voor de gezamenlijke cultuur. De Foranezen zijn in het algemeen allemaal heel trots op hun land. Hun deelstaat met eigen gebruiken uit hun eigen cultuur heeft kunnen voortbestaan door het bestaan van Forena. Binnen Forena zijn er drie hoofdzaken. Het eerste punt is iedere Foranees moet kunnen stemmen; dat wil zeggen dat de stemprocedure niemand bij voorbaat mag uitsluiten, maar wel mag selecteren zoals door bijvoorbeeld loting of een wedstrijd. De tweede zaak is dat de Ledare verbindt, dat wil zeggen dat iedereen dezelfde munt gebruikt: “de Ledare”. Ten derde, iedereen wordt gerepresenteerd door de verkozen leider van Forena: “de Ledare”. Tot slot is dienen in het leger waardevol; bij uitgifte van de nieuwe Ledare met het gezicht van de nieuw verkozen Ledare wordt er voor elke Foranees een munt gemaakt. Een deel van deze munten wordt verspreid onder Foranezen in het leger. De rest van de munten heeft de nieuwe Ledare tot zijn beschikking. 

Samenvattend zijn de drie kenmerkende eigenschappen van de Foraneze cultuur: verkiezingen, geld en leger. Universele waardes die nagestreefd worden zijn individuele vrijheid voor iedereen in balans met gegroepeerde macht voor enkele verkozen individuen. Om de corruptie van de macht tegen te gaan valt men in Forena terug op de Loofgevening, een “grondwet” die sinds de stichting van Forena haar nut heeft bewezen. De Loofgevening is een zeer oude tekst die de staatsvorm van Forena heeft vastgelegd aan de start van de Forena Demokratier. Elke Foranees zal van het bestaan hiervan op de hoogte zijn, maar niet elke Foranees zou deze tekst uit zijn hoofd kennen. De originele Loofgevening ligt in Centraal Forena in een museum opgeslagen. Elke Ledare controleert of de kopie van zijn of haar deelstaat overeenkomt met de centrale tekst om zo de echtheid van het document te bewaren.

Forena is nationalistisch van aard en dit komt vooral terug in de vele musea, die vooral in Centraal Forena staan. De focus van deze musea is vaak een oorlog, of een invloedrijke Ledare, of het museum richt zich op aspecten van de Foraneze cultuur, zoals stemrecht of de Loofgevening. Verder is de rede een belangrijk aspect van de Foraneze cultuur geworden door de vele raden die het land rijk is. Het land heeft weinig priesters, maar de redekunstenaar en filosoof zijn beroepen die praktisch alleen in Forena voorkomen en die soms als priesters gezien worden van het geloof in de staat Forena.

Als een gezin redelijk wat Ledare gespaard heeft, dan wordt wel eens een vakantie gepland. De modale Foranees kan dit een keer in zijn leven doen. De meeste bezoeken dan Centraal Forena met al de musea. Als er vaker vakantie genomen kan worden worden de andere deelstaten bezocht. De vakantie is een reis waarin de macht en de pracht van het Foraneze leven gevierd worden. Zo’n vakantie leidt ook soms tot een verhuizing naar een deelstaat die meer aanspreekt.

Vaste feestelijke momenten voor de Foranezen zijn de stemdagen en het moment dat iemand besluit het leger te betreden. Deze feesten worden per deelstaat of gezin anders ingevuld in lijn met de afkomst.

Staatsvorm

De Foraneze staat heeft een duidelijk gelaagde structuur. De Loofgevening schrijft voor dat Forena Demokratier een Land is met 3 bestuurlijke lagen. Allereerst is er een lokale laag die gevormd is door de inwoners zelf en vertegenwoordigd door 1 persoon onder de officiële titel representant. Lokaal is er een statuut dat de titel van representant, de regels rond verkiezingen en verkiesbaarheid, het verdelen van Ledaren en het bezit vast leggen. Zo zijn er titels als een burgervader of burgermoeder, maar ook Barones, Markgravin, Wijze, Ziener, Generaal, Dorpsgek of Onbelangrijkste.

Elke deelstaat heeft een eigen raad die de “gemeenten” kaders biedt om binnen te opereren en als tweede hoofddoel heeft om een Forman te kiezen als leider van deze raad. De representanten vormen samen de raad van de deelstaat. Alle lokale statuten moeten ter goedkeuring voorgelegd worden aan de deelstaatraad. 

Uiteindelijke komen de Formannen samen in een centrale raad, de Fora Supra, die een tijdelijk leider, de Ledare,  aanwijst. De bevoegdheden van de Ledare zijn vastgesteld door de Fora Supra en omvat meestal het voorzitterschap van de centrale bank, militair leider, Forman van Centraal Forena en onderhandelingen met buitenlandse mogendheden. De Ledare kan ook altijd de centrale raad bijeenroepen, bijvoorbeeld als er (te) veel politieke vragen vanuit de deelraden komen die niet binnen bevoegdheden vallen. De Fora Supra is verantwoordelijk voor het vaststellen van de termijn waarin de Ledare mag heersen, en stelt de uitnodigingen op voor de Fora Supra waarin de volgende Ledare wordt vastgesteld. 

Handel en Geld

In Forena wordt de Ledare als munt gebruikt. Bij elke aanstelling van Ledare worden er extra munten geslagen met het hoofd van het staatshoofd erop. Omdat er steeds nieuwe munten in omloop komen worden de oudere munten steeds iets minder waard. Er worden dan ook weinig grote schatkisten gespaard; investeringen leveren meer op en het aankopen van waardevolle voorwerpen geeft een betere waardevastheid. De munt komt in omloop via twee kanalen, voornamelijk via soldij en daarnaast vanuit de staatskas voor overige uitgaven. Dus als er veel verkiezingen zijn neemt de rijkdom van de soldaten toe, maar daalt de waarde van de munt sneller. De soldaten geven vaak weer een deel van hun inkomen aan hun familie, die dit gebruiken om van te leven. Zo komen de Ledare in omloop.

De waarde van een Ledare fluctueert, maar is over het algemeen best hoog. De dagelijkse boodschappen worden daarom vaak op rekening gedaan. Doordat Foranezen vaak in kleinere gemeenschappen leven is dit ook goed te doen. Als de rekening de waarde van een Ledare bereikt dan wordt deze geschikt. In grotere steden en voor allerlei aankopen wordt regelmatig ruilhandel ingezet om een rekening in balans te brengen. Daarnaast wordt er veel met uitwisseling van gunsten gewerkt op lokaal niveau.

Buitenlandse Politiek

De kijk en het handelen van Forena naar de buurlanden worden grotendeels bepaald door de Ledare die Forena representeert naar de buurlanden toe. Doordat Forena met al zijn buren een gedeelde geschiedenis heeft, zijn er wel vooroordelen die vooral lokaal tot uiting komen. Zo wordt Split bijvoorbeeld vaak wantrouwend benaderd door Vajanen en nog meer door Conservatieve Fygydai; anderzijds staan de Egalisatoren juist positief tegenover Split vanwege hun positieve ervaringen in de Schaduwoorlog. Met de Verenigde Stammen van Scharheve wordt er nauw samengewerkt en de relatie van meer naar buiten gerichte deelstaten is dan ook positief naar de Verenigde Stammen van Scharheve. Een Egalisator heeft vaak een gespannen band met Het Hout, terwijl andere volken niet zo veel met deze staat te maken hebben. Overal in het land kan je reizende Zjanfor vinden, welke over het algemeen positief ontvangen worden. 

Daarnaast heeft elke Foranees wel gehoord van Aniolië, ook wel bekend als de Plunderaars. De gehele kust van Forena wordt sinds de stichting van het land door hen lastig gevallen. De plunderaars komen van de zee met machtige schepen en bestaan uit groepen van gewelddadige krijgers. Forena heeft nooit een zeemacht kunnen ontwikkelen door deze plunderaars. Sinds de oorlog van Split en Fygië heeft Aniolië voet aan wal gekregen aan de kust van Forena. Dit zijn twee grote zeeburchten. Vanuit die burchten vinden vaak plunderingen plaats. Na de schaduwoorlog is het Foranese leger gegroeid en hebben ze weerstand kunnen bieden tegen de Plunderaars. Met de komst van de Cultus van Gemaskerde is de sfeer in de forten veranderd en schijnen de inwoners zich niet meer Anioliërs te noemen, maar de Plunderaars van Drygu. Hoe dan ook zijn ze een bedreiging voor de levens van vele Foranezen en hebben ze een machtspositie in de kustregio. 

Geografie en Steden

Het land van Forena is uitgestrekt en altijd in ontwikkeling. De deelstaten hebben hun eigen grondgebied, en hoewel dit over de jaren heen grosso modo hetzelfde blijft, wisselen de exacte grenzen regelmatig. De Fora Supra bepaalt deze grenzen en de totstandkoming van eventuele nieuwe deelstaten. Op dit moment is het meest bergwaarts gelegen gebied dat zich bij Forena heeft gevoegd na afloop van de Schaduwoorlog vooral politiek interessant. Dit gebied dat voornamelijk door Villein wordt bewoond, heeft zich nog niet geschaard achter een Forman. 

Forena ligt rond de zeewaartse baai en steekt vanaf daar alle kanten op diep het vaste land in. Naast deze grote brede kuststrook heeft Forena ook nog een stuk land dat langs de bosafwaartse rivier een eind bergwaarts uitsteekt; dit is de deelstaat Nieuw Forena. Door de grootte van dit land zijn er verschillende klimaatzones. Het oudste deel midden in de staat, gelegen aan de zee, is warm en in dit gebied ligt een woestijn. Verder bergwaarts wordt het klimaat gematigder. Aan de andere kant, boswaarts in Oud-Fygie, bevindt zich de vruchtbaarste grond van alle landen, een glooiend gebied vol heuvels en beekjes.

Sinds de Schaduwoorlog is Forena in twee delen gespleten. Split heeft toegang gekregen over het ravijn dat uitkomt in de baai.

Doorverwijzingen naar deelstaten

Je kunt doorklikken voor een gedetailleerdere pagina over de culturen die hierboven beschreven zijn. Let wel op dat deze informatie niet voor elk karakter standaard kennis zal zijn.

TEL DE STEMMEN