Het verschil tussen theorie en praktijk is dat ze in theorie hetzelfde zijn maar in de praktijk niet

‘s Nachts is kouder dan buiten

Wijsheid in praat.


Deze pagina is bevat specifieke informatie over één van de deelstaten van Forena Demokratier. Ze staan bekend om hun trek naar de steden uit een oude tijd. Neo-Chaoten zijn een verzameling van mensen verbonden in de voorliefde voor het oude, het lot en de ontdekking vna het wereldse. Deze informatie is specifiek geschreven voor spelers die een Neo-Chaoot spelen.


Geschiedenis

“De zon kwam op; het licht aaide de aarde als met een veer op de buik van een…”. En zo zijn de Neo-Chaoten ontstaan, als een lichtende veer, als een lichtende kracht die ons zwaar maakt en onder de zee doet trekken. Zoals het op de gevel van de grote tempel van Henerzande staat: “vederlicht zullen uw passen treden, en vederlicht zal en zullen uw treden zijn”. Onze trek van het zand naar de steden is gebaseerd op een spreuk die geslepen is in het ceremoniële zwaard, van waarschijnlijk het halve heerschap Casius de Tweeling, namelijk door de woorden “Woestijn is meer dan korrels zand; versmelt het voor schoonheid”.

“Reis van en naar de nachtelijke vuren, ontmoet daar … dan sta je op met een bestemming” is de uitspraak terug genomen van de Fora Supra van de zesde Ledare uit het jaar van de zeven-en-een-halve Ledare. We staan elke ochtend op met wijsheid en gaan slapen met vragen. Zo is te vinden op de kroon van de Onbelangrijkste “Binnen is buiten, …ar buiten moet nog b… …den”. Deze vragen geven ons uiteindelijk de wijsheid om de juiste keuzes te maken, het gesprek aan te gaan met Neo-Chaoten met andere kennis en pragmatisch, maar toch wijs ons leven in te richten op de manier die ons het beste past, opdat de toekomst nog mooier is dan onze geschiedenis. 

Samenvatting Normen en Waarden

 • De Neo-Chaoten delen de volgende waarden:
  • Kennis gaat boven alles (zoals materie of Ledare).
  • Het verleden bevat de wijsheid.
  • De waarheid daarin zit verstopt door toeval, dus je moet willekeur gebruiken om je keuzes te maken.
  • We hoeven elkaar niet te begrijpen of te discussiëren, het gaat om je eigen inzicht/interpretatie.
 • Een Neo-Chaoot bezit weinig:
  • Neo-Chaoten hechten waarden aan het vinden en behouden van artefacten uit het verleden, maar uiteindelijk is kennis meer waard.
  • De regels van een Neo-Chaotische “gemeente” draagt de representant vaak bij zich. Zoals alle aantekening van de Neo-Chaoten is dit meer een werkdocument met krassen en aanvulling etc.
 • Rituelen gebaseerd op kennis uit het verleden zijn de manier om je Neo-Chaotische leven te leiden:
  • Alles, zoals omgang met vreemdelingen, seks, middelengebruik, kijk op relaties enz. wordt zo bepaald en is dus veranderlijk met de tijd.
  • De uitkomst bepaalt je handelen, zolang de uitkomst verstandig en wenselijk is.
  • Je hoeft geen rekening te houden met anderen in je handelen; als zij er iets van vinden gebruiken ze wel een ritueel om te bepalen hoe ze ermee omgaan.
  • Geweld kan voorkomen als een uitkomst van een ritueel.

Geloof

Er zijn een verscheidenheid aan redenen waarom Neo-Chaoten kunnen geloven wat ze doen. De oorsprong zit hem vaak in de interpretatie van de verschillende oude teksten die in de tempels en steden zijn achtergelaten. Vele verwijzen naar een primale oerkracht, andere naar een anarchie, chaos, of toeval. Ondanks deze verscheidenheid ervaren Neo-Chaoten een eenheid met elkaar door een vergelijkbaarheid van de type gebruiken die ze doen om hun geloof te belijden. De gebruiken die ze doen zijn bepalend voor hoe Neo-Chaoten keuzes maken. Bij elk twijfelen kunnen technieken uit het verleden helpen om de keuzes door de dag te maken. Munten worden opgegooid, spelletjes worden gespeeld, kaarten kunnen gelegd worden, kan men lopen met wichelroedes of een Neo-Chaoot zal alleen luisteren naar de persoon die het luidst/zachtst praat. De opties zijn eindeloos, en voor vele Neo-Chaoten wisselt het per dag wat bepaalt waarop ze hun keuzes baseren. Op zoek naar nieuwe manieren om het lot keuzes te laten bepalen, gaan Neo-Chaoten vaak op zoek naar oude ruïnes, of geschriften om inspiratie op te doen om hun rituelen op te baseren. Alleen zo vindt een Neo-Chaoot uiteindelijk de zo noodzakelijk geachte eenheid met de omgeving en de primale oerkracht. Alleen zo kunnen zij aarden.

Neo-Chaoten zijn zoekende. Dat betekent dat ze niet weten of elke rite hen nou dichter in contact brengt met de primale oerkracht. Het kan daarom ook gebeuren dat een dobbelsteenworp niet geaccepteerd wordt en er nog een keer geworpen wordt, of dat er tijdens de dag van ritueel gewisseld wordt. De enige constante in de gebruiken is verandering.  

Uiterlijke Kenmerken

Zoals ze elke keuze maken met rites, maken ze ook de keuze voor klederdracht. Hierdoor kunnen Neo-chaoten wilde combinaties van kleding aan hebben, of er compleet normaal uitzien, afhankelijk van persoon, dag, en/of tijdstip. Echter, ondanks dat de Neo-Chaoot zoekende is, zal deze niet elke uitkomst van de rite zomaar accepteren. Een visser zal bijvoorbeeld niet met gevaar voor eigen leven in plaatstaal een boot instappen, omdat dit het eerste kledingstuk op de 15e bladzijde van het laatste boek was en daarom de gesuggereerde kledij. De Neo-Chaoot zal dan eerder dit ritueel als mislukt beschouwen en het over doen, mogelijk met een andere input of techniek.

Namen en Culturele Wetenswaardigheden

Een Neo-Chaoot probeert zijn naam te vinden in de wereld. Soms kan deze gevonden worden in een oude tekst, waarbij een woord van onbekende betekenis waarschijnlijk de naam is van de vinder. Soms kan de naam van een Neo-Chaoot gevonden worden als onderdeel van een gesprek. Tot het moment dat Neo-Chaoten hun naam gevonden hebben, zullen ze worden aangeduid met uiterlijke kenmerken. Vaak ontstaat er consensus in de directe omgeving over welke kenmerken dit gaat. Voorbeelden van namen zijn Warup, Kemjuong, Vlegel, Erlemeyer, Kale-met-snor en Moedervlek-op-oor.

In de praktijk zijn er weinig volwassen Neo-Chaoten zonder gevonden naam. Je naam niet kunnen vinden wordt gezien als niet genoeg in contact staan met de primale kracht. Er wordt daarom soms valsgespeeld, maar niemand zal dat erkennen.

De taal zelf van de Neo-Chaoten is zeer goed te verstaan voor een ieder, maar de inhoud van wat Neo-Chaoten zeggen is vaak niet te volgen voor een buitenstaander, doordat ze in hun eigen hoofd lijken te leven. Het is bij de Neo-Chaoten zeer gebruikelijk om als je niet helemaal volgt wat de ander zegt, mee te blijven praten en in te vullen wat de betekenis moet zijn geweest. Neo-Chaoten zijn daarom niet gewend om na te denken over de ander in een gesprek. Als gevraagd wordt om zaken uit te leggen in een gewoon gesprek, zal dit vaak tot meer verwarring leiden. Hun uitleg zal weinig rekening houden met de toehoorder en snel overdreven complex worden en diep geworteld raken in quotes uit teksten, tempels of rituelen.

Staatsvorm

De Neo-Chaoten zijn een onderdeel van Forena Demokratier. Zij hebben bijna nooit echt macht gehad in Forena, maar ze hebben dan ook vaak geen drijfveren voor het verkrijgen van macht. De Neo-Chaoten zijn binnen Forena een van de meest experimentele facties, ook op het democratische niveau. Zoals elk deelgebied in Forena Demokratier hanteren ze enkele eigen regels over verkiesbaarheid en manieren waarop gestemd mag worden, maar de variëteit is nergens zo groot als bij de Neo-Chaoten. Ze hanteren over het algemeen een mengvorm tussen een demarchie en een democratie, waarbij het lot dus veel te zeggen heeft over hun Forman(nen) en representanten op lokaal niveau. De titel van de representanten geeft vaak wel weer hoe deze gekozen wordt. Bijvoorbeeld de onbelangrijkste, de luidste, de gelukkigste of de derde.

Het kan zijn dat ze soms niemand sturen en soms meerdere Formannen voor een uitnodiging voor de Fora Supra. De Fora Supra heeft wel eens vier verschillende uitnodigingen gestuurd naar Neo-Chaotische Deelstaten. Opsplitsingen in meerdere Neo-Chaotische deelstaten gaan vaak zonder duidelijk aanwijsbare politieke reden en daardoor is de splitsing vaak niet ruimtelijk of ideologisch gekoppeld. De houding van de Neo-Chaotische Forman(nen) levert ze in de Fora Supra vaak weinig aanzien op. Hun stem heeft vaak genoeg effect gehad op de uitkomst van een Ledare verkiezing, maar voor de andere Formannen voelt dit vaak als een willekeurige stem en er worden dan ook weinig politieke onderhandelingen gestart met Neo-Chaoten.

Handel en Geld

De Neo-Chaoten hanteren net als alle Foranezen de Ledare als munt. Opvallend is wel dat er binnen de Neo-Chaoten vaak met gunsten wordt betaald. Betalen met gunsten – en daarmee met het onbekende – wordt erkend als een betaalmiddel dat meer in lijn is met de primale kracht. Kennis wordt vaak gebruikt als een typische gunst, omdat de Neo-Chaoten altijd op zoek zijn naar nieuwe rituelen, nieuwe interpretaties van oude rituelen, of nieuwe uitleggingen van dat ene onderdeel van het ritueel wat altijd verkeerd wordt gedaan. Andere gunsten kunnen gaan van een dobbelsteenworp-aantal dagen helpen in de winkel of werkplaats, maar ook het schrijven van een brief aan de Forman, een bezoek brengen aan iemands Oma die ver woont en alleen is, of de adoptie van iemands eerste nog geboren te worden dochter.

Buitenlandse Politiek

Neo-chaoten hebben weinig te maken met andere landen. Met het terugtrekken naar de steden enkele eeuwen geleden hebben ze ook alleen grenzen met Foraneze deelstaten. Hun enige recente buitenlands contact was met de Aniolische rovers, die hen verdreven uit twee van hun de steden. Gezien ze vrij zijn om hun geloof te belijden en zichzelf als deelstaat te besturen staan de Neo-Chaoten positief tegenover Forena. Echter, ze begrijpen hun mede-Foranezen niet altijd even goed en laten hen liever met rust dan dat ze actief banden aanhalen. De Neo-Chaoten leveren dan ook niet vaak een Ledare, en zeker niet voor een langere tijd. De ervaring met buitenlandse politiek is daardoor afwezig in het collectieve geheugen, ze focussen zich meer op zichzelf dan de rest van het Vaste Land. De Neo-Chaoten laten geopolitiek over aan deelstaten met meer ervaring.

Geografie en Steden

De Neo-Chaoten leven op allerlei plaatsen: nabij de grenzen van Het Hout, langs de kust, en in de woestijn. Ze hebben hun woonplaatsen gebouwd in ruïnes van oude steden en tempels die verspreid over het land liggen. Het meeste platteland van de Neo-chaoten is met de tijd vergaan tot andere deelstaten zoals de Egalisatoren, daar zijn nu alleen de steden en tempels over. De Neo-chaoten hebben dan ook niet één aaneengesloten gebied, maar voornamelijk stedelijke gemeenten over Forena verspreid. Het is onduidelijk wat de hoofdstad van de deelstaat is. De ene kandidaat is de mythische stad Baaienburcht, gelegen aan de baai. Rond deze stad liggen enkele uitgestrekte ruïnes waarvan delen op vergane kopieën lijken van plekken in de stad Baaienburcht. Henerzande is de andere potentiële hoofdstad. Deze stad ligt aan de bosafwaartse kant van de woestijn en is omgeven door Het Hout.

Het enige platteland van de Neo-Chaoten ligt ver bergafwaarts, op het schiereiland dat bosafwaarts de zee in steekt. De rollende graanvelden en brandende zon kleuren het land hier in gele tinten. Gelukkig komt er regelmatig een regenwolk over de gigantische zeekliffen heen. Die kliffen vormen een barriëre naar de zee; bij één van de weinige paden naar beneden is dan ook een grote havenstad ontstaan. Ook bij deze stad vind je ruïnes, zoals typisch voor de Neo-chaoten, en ook de rest van het gebied staat vol met vergane oudheden klein en groot. De ruïnes lijken van een andere stijl dan in de steden aan de overkant van de baai, wat tot veel uitwisseling van bezoekers leidt. De vele dorpjes die over de regio verspreid liggen zijn dan ook voornamelijk dichtbij deze vervallen gebouwen ontstaan.

LOTSBE-STEM-MING