Het hardst kloppende hart van Forena Demokratier.


Deze pagina bevat specifieke informatie over Forena Demokratier. Dit volk is heel diverse met verschillende achtergronden, maar worden Deze pagina is bevat specifieke informatie over één van de deelstaten van Forena Demokratier. Ze staan bekend om hun pragmatische manier van politiek bedrijven, hun fanatieke deelname in het leger en hun levenshouding die hen stimuleert de beste te worden in alles wat ze doen. Deze informatie is specifiek geschreven voor spelers die een Vajaan als karakter spelen.


Geschiedenis

Het verhaal gaat dat wij, de Vajanen, allemaal afstammen van Vaja, de moeder van ons volk aan wie we onze naam te danken hebben. Weinig is over haar bekend, maar we weten dat ze een fanatieke krijgsvrouw was. Dit was uitzonderlijk in deze tijd, want excelleren in een enkel ding, zeker de krijgskunst, was uit den boze.

Ons volk kreeg pas serieus vorm toen we als eersten Fygië verlieten voor Forena Demokratier. Fygië werd aangevallen door de gedrochtelijke mensen uit Ghyr Insan. De andere Fygydai beantwoordden hun moordlust met liefde. Ze probeerden de monsters te verleiden, zelfs kinderen te verwekken. Soms was het succesvol, maar vaker tevergeefs. We zagen met lede ogen aan hoe onze landgenoten stuk voor stuk stof beten. Het kon niet langer zo doorgaan. Wij Vajanen, van nature goede vechters, trokken ten strijde tegen de monsters. Maar dit kon niet onder de vlag van Fygië. We sloten ons aan bij ons buurland, Forena Demokratier, een land dat gemaakt was voor en door verschillende volkeren. Gesteund door hen konden we de strijd aangaan tegen de monsters, wisten we Split te overtuigen zich ook in deze oorlog te mengen en onze vijand te verslaan.

Toen Fygië, de verdoemde staat, later opgedeeld werd tussen Split en Forena, kwamen onze Conservatieve Fygydai-broeders bij ons, bij Forena, als aparte deelstaat. Het lijkt er echter niet op dat ze hun les geleerd hebben. Enkele Fygydai vestigden zich ook bij ons, zij noemen zichzelf nu Vajanen. Maar hoewel wij ze met open armen ontvangen hebben, zijn het geen ‘echte Vajanen’ en dat zullen ze tot de dag van vandaag mogen weten.

Samenvatting Normen en Waarden

 • Vajanen delen de volgende waarden:
  • Forena is het beste land.
  • De Vajanen zijn de meest Foraneze Foranezen.
  • De Vajaanse deelstaat is de beste deelstaat.
 • Vriendelijk geweld is aan de orde van de dag:
  • Geweld is iets waarin iedereen zich primair in wil verbeteren.
 • Iedereen heeft het recht om lokaal op representanten te stemmen en zich hiervoor verkiesbaar te stellen:
  • Vajanen van het eerste uur zullen in de praktijk altijd alle verkiezingen winnen van de Vajanen van het tweede uur.
  • Vajanen van het tweede uur zijn in het algemeen mindere burgers wier rechten onder druk staan. Dit zal nooit uitgesproken worden.
 • Vajanen zijn heel open naar vreemdelingen
  • Andere Foraneze burgers zijn welkom als Vajanen van het tweede uur.
  • Andere Fygydai hebben het echt niet begrepen.
  • Met Split is een heftige en bloedige oorlog geweest; ze zijn volstrekt onbetrouwbaar en gevaarlijk.
  • Anioliërs hebben ons keer op keer aangevallen. Ze verdienen het niet meer te leven.
 • Seks is iets waar iedereen zich in wil verbeteren:
  • Er wordt gestreefd naar een grote verscheidenheid aan bedpartners.
  • Huwelijken komen niet voor.
  • Kinderen worden opgevoed in woongroepen.
  • Seks met iemand van hetzelfde geslacht komt regelmatig voor en is iets om je in te ontwikkelen.
 • Niemand identificeert zich uitdrukkelijk als heteroseksueel, homoseksueel etc.
 • Vajanen gebruiken actief verlichtende en stimulerende middelen op feestelijke momenten, maar daarbuiten niet. 

Geloof

De Vajanen geloven net als alle Fygydai in de wegen van De Gemaskerde. De essentie hiervan is de dagelijkse focus op dat waar je je het meest incompetent in voelt. De Gemaskerde laat je weten door de maskers die hij draagt waar je aan kunt werken. Het bereiken van een ideaal mensbeeld is het doel van het geloof en dit mensbeeld is voor alle Fygydai hetzelfde. Dit mensbeeld is de staat van zijn waarin je alles goed kan.
De Fygydai moeten vanuit hun geloof steeds verscheidene testen en duels blijven uitvoeren. Zo wordt een Fygydy zijn hele leven lang uitgedaagd, waardoor een steeds beter beeld wordt gevormd wat zijn kwaliteiten zijn en hoe dicht hij tegen de Uomo Universale aan zit. Fygydai beginnen daarmee ook regelmatig de duels in verscheidene vormen om hun eigen kunnen te testen en te bewijzen aan de Gemaskerde. Een Fygydy draagt vaak voorwerpen mee om zijn onkunde te verbeteren. Een Fygydy die niet goed is met een zwaard, zal dus juist een zwaard dragen en duels aangaan om zijn kunde te verscherpen en langzaam hoger op de ladder te komen. Een Fygydy die juist zijn tactische vaardigheden wil aanscherpen zal eerder een schaak- of thudbord in zijn tas dragen. Voor Vajanen zijn dit ook godsdienstelijke gebruiken. 

Bij de Vajanen zijn de duels vaak op het gebied van de vechtkunst; je zult niet snel een kookwedstrijd zien tussen Vajanen. Echter, dat maakt dat de duels ook vaak gevaarlijker zijn voor Vajanen dan Conservatie Fygydai en daarom zullen de Vajanen het minder erg vinden als je een duel vooraf afwijst, omdat je al het goddelijke inzicht hebt in de uitkomst van het duel, iets wat bij de Conservatieven juist als godslastering wordt gezien. Voor een Vajaan is overleven belangrijker dan het bereiken van Uomo Universale. 

In vergelijking met andere Fygydai zijn de Vajenen liberaal in hun godsdienstelijke houding. Ze accepteren andersdenkenden en zijn niet dwingend of noodzakelijk consistent in hun geloof. Ze streven vooral naar een rijkheid aan goede eigenschappen in zichzelf. En daarnaast proberen ze actief hun bloedlijn te verbeteren door een rijkheid aan bedpartners die wezenlijk anders zijn dan zijzelf. De Vajanen zien het geloof in de Gemaskerde als iets voor jezelf of in kleine kring. Een priester voor een Vajaan is iemand die je helpt goddelijke inzicht te bereiken, dus je een duel op maat aanbiedt. Een priester is vaak ook geen permanent beroep, omdat je aan de slag moet blijven met je ontwikkeling om duels aan te bieden.

Uiterlijke Kenmerken

Vajanen zijn te herkennen aan hun exotische kleren, gecombineerd met leren, militaire kenmerken. Vaak worden hun heldendaden in tattoos afgebeeld die hun lichaam uitgebreid sieren.

Namen en Culturele Wetenswaardigheden

De Vajanen hebben traditioneel korte namen van hun ouders gekregen bestaande uit één lettergreep, of soms twee hele korte lettergrepen. De naam is meer een klank, een uitroep, of een gevoel dan dat het een letterlijke betekenis heeft; bijvoorbeeld Tyk, Hav, Ava, Yg of Zu. Tijdens hun leven streven Vajanen ernaar om zo veel mogelijk vaardigheden meester te worden. Als ze een beroep zodanig beheersen dan voegen ze aan hun naam een klank toe die voor hen bij dat beroep past. Soms plaatsen ze deze klank voor hun naam, soms erachter. Ook dit zijn meer klanken dan letterlijke beschrijvingen. Dit leidt tot namen zoals: Mygubalyntoo, Hygyfaidio, J’ahvygbylidaio, Lyfashnygodyg.

Er zijn Vajanen van het eerste uur, de nakomelingen van Vaja, die zich vanwege de oorlog tegen Ghyr Insan tot Forena voegden. Verder zijn er Fygydai van het tweede uur, die later binnen de Vajanen terecht zijn gekomen. Deze konden zich ook niet meer vinden in het dogmatische geloof in de Gemaskerde. De afstammelingen van deze twee oorsprongen behandelen elkaar met enige aversie. De eerste Vajanen zijn trots op hun voorouders en vinden vaak dat de nieuwe Vajanen hun keuze te laat hebben gemaakt. Die tweeden vinden op hun beurt dat afkomsten juist divers moeten zijn en dat de focus van de nakomelingen van Vaja op die ene afkomst te eenzijdig is. Dit creëert twee casten binnen de deelstaat, waarbij de Vajanen van het eerste uur een dominante positie in het land innemen en die van het tweede uur een lastiger leven hebben en soms zelfs als slaaf dienen.

Binnen Forena Demokratier hebben de Vajanen een speciale plaats. Meer nog dan vele andere deelstaten geloven ze in de binding van de natie van verschillende volkeren. Ze nemen daarom vaak dominant deel aan het leger, een positie die hen zeer goed ligt. Er zijn ook vele Ledares verkozen vanuit deze deelstaat.

Staatsvorm

De Vajanen hanteren een parlementaire democratie onder de staat Forena Demokratier. Bij een verkiezing van de representanten in de gemeenten hebben de meeste kandidaten zich verbonden aan andere kandidaten die gezamenlijk een politieke groepering vormen. Deze politieke groepen hebben elk een eigen doel of punt en werken in de regel onderling goed samen. De verkozen representanten vormen samen het parlement. Door de verbinding bestaat dat dus grotendeels uit politieke groepen. Voor de verkiezing van de Forman mag alleen gestemd worden op representanten die uit de politieke groep komen met absoluut de meeste stemmen, hier tellen stemmen op kandidaten die geen representant zijn geworden dus mee. Voor alle andere stemmingen in het parlement moet een gewone meerderheid van stemmen gehaald worden. Het parlement blijft in tegenstelling tot de andere deelstaten actief na de verkiezing van de Forman. Zij mogen niet de Forman wegstemmen, maar daarnaast zijn ze vrij om alle andere zaken in stemming te brengen.

Regelmatig verschijnen er nieuwe groepen om onderbelichte punten aan te kaarten. Dat werkt even vaak wel als niet. Hierdoor verdwijnen traditionele politieke groepen regelmatig, omdat ze overschaduwd worden door een nieuw politiek geluid Bovendien richten veel groepen zich op een concreet probleem of een duidelijk onderwerp. Zodra dit is verholpen neemt de noodzaak voor stemmen op de groep af. Het komt ook regelmatig voor dat representanten zich na het oplossen van de ene zaak voor een nieuwe willen inzetten, en dan bij een nieuwe verkiezing zich aan een andere partij verbinden. 

Technisch gezien kan iedereen zich verkiesbaar stellen, zolang ze maar verbonden zijn aan een politieke groep. Vajanen van het tweede uur stellen zich echter weinig verkiesbaar of worden door partijen niet geaccepteerd als verkiesbare representant, omdat er weinig op ze gestemd wordt en hun carrière vaak erg moeilijk wordt gemaakt door de Vajanen van het eerste uur.

De Formannen van alle deelstaten kiezen samen altijd de nieuwe Ledare van Forena Demokratier. De Forman van de Vajanen wordt hierbij vaak verkozen door hun dominante positie in Forena en hun pragmatische houding. Vaak is dat een strijd tussen de Vajanen en de Draoudschten. Echter, sinds het succesvol leiderschap van Juan Serpentjager zijn de Egalisatoren bij komende verkiezingen ook een kanshebber. Verder drijft er ook regelmatig een Conservatieve Fygydy boven, als de Formannen van de Vajanen en Draoudschten niet goed liggen bij het grote publiek of als dit uitkomst is van onderhandelingen tussen de Vajanen en de Conservatieve.

Handel en Geld

De Vajanen hanteren de Ledare als munt, zoals heel Forena Demokratier dat doet. Ze drijven handel met andere delen van Forena, maar ook met de Verenigde Stammen van Scharheve die dichtbij hun grondgebied een buitenpost heeft gesticht.

Naast dienen in het leger is landbouw een grote bron van inkomsten voor veel Vajanen. De grond is vruchtbaar en met hun drang om verschillende vaardigheden op te doen zijn er veel Vajanen die minstens een tijdje op een boerderij bezig geweest. Uiteraard vind je in dorpen en stadjes meer handwerkers, handelaars en kenniswerkers, die vooral de lokale bevolking van hun diensten voorzien. Maar als er plots veel behoefte is aan een bepaald product dan wordt in deze deelstaat vaak snel een grote productie opgezet. Handelaren vragen de lokale vervaardigers om iets anders te maken dan normaal, en dat is voor hen weer een uitdaging om iets nieuws te produceren. Zo zijn er voor de Schaduwoorlog bijvoorbeeld karren vol verbanden en zalven geproduceerd. Echter, langdurige grote productie van voorwerpen, of zeer specialistische producten van hoge kwaliteit, komen niet vaak hier vandaan. De meeste Vajanen missen de langdurige toewijding die nodig is om dit te realiseren, omdat de krijgskunst en hun geloof hen afleiden.

Waar ruilhandel in Forena veel voorkomt, trekken de Vajanen het nog een stapje verder. Wanneer ze een ander beroep willen gaan bedrijven om een andere vaardigheid te gaan ontwikkelen zoeken ze vaak iemand om mee te ruilen. Ze ruilen dan van beroep, werkplaats en woonplaats, eventueel met uitwisseling van wat Ledares of gunsten erbij om de ruil eerlijk te maken. Deze Vajanen blijven daarna doorgaans voor een tijd elkaars leraar, in ieder geval totdat beiden ver genoeg op weg zijn om het beroep zelfstandig uit te kunnen voeren.

Buitenlandse Politiek

De Vajanen zijn loyaal aan elkaar en Forena Demokratier, maar wantrouwen geloven van andere Fygydai, zeker de strenger gelovigen. Dit wantrouwen valt echter in het niet bij hun onvrede met Aniolië, wier plunderaars hun land sinds mensenheugenis teisteren. Een belangrijk onderdeel van de buitenlandse politiek die de Vajanen daarom nastreven is de goede verdediging van de kustlijn.

De handel die ze drijven met de Verenigde Stammen van Scharheve heeft als doel om een wederzijdse afhankelijkheid te creëren en daarmee een permanente vrede te garanderen. Deze afhankelijkheid is er echter bij lange na nog niet. Desondanks is de omgang met hun relatief nieuwe buurman tot nog toe zeer vriendelijk geweest.

Voor Split zijn de Vajanen soms wat huiverig. De verhalen over Split die na de oorlog de gebieden van de Fygiërs probeerde te veroveren worden in veel families nog verteld. De lange vrede heeft dit wel enigszins getemperd. Bovendien hebben Vajanen in de Schaduwoorlog vaak samen gevochten met de troepen van Split en de Verenigde Stammen van Scharheve, wat bij sommige Vajanen toch een positieve indruk heeft achtergelaten.

Geografie en Steden

Boswaarts vanaf het grote ravijn, tegen de zee aan, begint het Vajaanse grondgebied. Uitgestrekte grasvelden worden hier afgewisseld door ruwe steenformaties en jonge bossen. Verder boswaarts wordt het land veel heuvelachtiger en verandert de natuur in een dicht woud. Als je hier langs de stroompjes loopt en de heuvels beklimt kom je meerdere ruïnes tegen. Een gids zal je hier en daar een oude vesting kunnen aanwijzen waar volgens hem ooit nog tegen de Ghyr Isnan is gevochten. Echter, van de meeste ruïnes is de leeftijd ouder, veel ouder; maar er is helaas weinig meer over van deze oudheden. Het weer in dit gebied kan warm zijn, maar dat wordt afgewisseld met frisse dagen en soms heftige regenval. Verder bergafwaarts draait de deelstaat om de zeebaai heen. Daar wordt het klimaat nog warmer en het land glooiender. De kenmerkende Oud-Fygische graanvelden tekenen dit gebied.

De steden van de Vajanen zijn gemiddeld niet zo groot. Dorpen en andere kleine communes – waar de meeste mensen elkaar kennen – maken het makkelijker om de Vajaanse ruil van beroep, werkplaats en huis tot een succes te maken. Een grote stad met anonimiteit en verregaande specialisatie past niet bij hun cultuur. Een typische Vajaanse plaats heeft juist een klein plein waar de mensen samen komen. Hier ondernemen ze vaak gezamenlijke activiteiten. Vooral trainingen in de krijgskunst worden veel georganiseerd, maar het kan ook zijn dat er een aantal weken lessen worden gegeven in de schilderskunst zodat men weer een andere vaardigheid kan ontwikkelen. De Vajaanse pleinen zijn zeer herkenbaar aan de doeken op palen die het plein overdekken om de hitte en regen weg te houden.

Er zijn twee steden van de Vajanen die groter zijn dan de rest, Alys en Heledd. Dit zijn historische vestingen waar de Vajanen van het eerste uur hun eerste intrek in namen. De oude ruïnes die hier lagen werden omgebouwd tot forten en dienen tot op de dag van vandaag nog steeds als de vestigingsplaats van veel van de Banieren van de Vajaanse legereenheden. Alys en Heledd hebben wisselend als hoofdstad van de deelstaat gediend, maar sinds een paar generaties is de hoofdstad Heledd.

TEL DE STEMMEN