Split – Lagen

Bontgekleurd vormen wij de Lagen Split

Wij doen het


Deze pagina bevat specifieke informatie over één van de kasten van Split, de Lagen. Dit is de groep waar niet over gesproken wordt. Ze leveren de grootste bijdrage aan Split als geheel, maar een individu uit de Lagen wordt van weinig waarde beschouwd. Deze informatie is specifiek geschreven voor spelers die een karakter uit de Lagen speelt.


Geschiedenis

Split is begonnen in een ravijn. In de modder staan nog de eerste huizen die door onze voorouders gebouwd zijn en waar nu nog een grote groep van ons, de Lagen, wonen. Het was in de eerste dagen dat er een door Alles aangewezen Elite vormde die besloten het leiderschap op zich te nemen. Aan de ene zijde een intellectuele elite, zichzelf het Ingenii noemend, en aan de andere kant een legermacht, die zichzelf Straenk noemde. Zij verlieten het ravijn om zich op de hoge kliffen boven het ravijn te zetelen en lieten ons achter in de modder. Split wordt sindsdien onafgebroken bestuurd vanuit die twee bergen en blijft daarom groeien. Wij hebben elk jaar weer een kans om ook in de steden te komen via De Spelen.

De steden van de Straenk en de Ingenii waren nog niet af of Split werd belaagd door een vloek die door de Zjanfor over ons volk uitgeroepen is. De rivier van het ravijn kleurde rood en staat in de geschriften bekend als Bloedrivier. Deze vloek bracht een ziekte mee die je geest volledig verscheurde en enkel een schim over liet; ook fysiek werd je gesloopt. Met harde hand hebben de Ingenii en Straenk controle terug gekregen over de rivier. Wij werden aangestuurd om een Dam te bouwen die veel levens heeft geëist. Ook de gezonden onder ons sloten zich aan bij de Straenk om sterk en gezond bloed veilig te houden. Alles voor de glorie van Split!

Het Hartland van Split was snel niet groot genoeg om iedereen in Split te huizen en Alles wilde meer. Met ingevingen van de Priester, het opkopen van land, diplomatieke onderhandelingen en bloedige oorlogen groeide het rijk. De lokale bevolking werd steeds opgenomen bij ons Lagen en via De Spelen kunnen ze net als wij onderdeel van de Elite worden. Split bestaat wel uit de beste en de beste regeren. Het is het Ingenii-vernuft dat wij het meeste land hebben weten te onderhandelen van het oude Domijnse rijk. De Straenk hebben de oorlogstactieken geleverd waardoor we Ghyr Insan onder de voet hebben gelopen. Die Elites hebben ook half Oud-Fygie weten te bemachtigen. Wij de Lagen zijn de grote groep van Split die al deze overwinningen mogelijk maken en tot overwinningen maken op de lange duur. Wij bevolken, wij bewerken en wij voeden Split. Zo is de glorie van Alles én Split.

Samenvatting Normen en Waarden

 • De Lagen delen de volgende waarden:
  • Wij hebben de potentie om ‘iets’ te worden.
  • Afkomst is belangrijk, Splitter zijn het allerbelangrijkste.
 • Binnen de Lagen zijn er veel sociale (sub)groepen die voor elkaar zijn.
 • Binnen Split geldt dat de sociale norm bepaalt wat je rechten zijn:
  • Er zijn geen geschreven teksten zoals wetten om je op te beroepen.
  • Je hebt recht op wat jij hard kan maken.
  • Er is een duidelijke hiërarchie:
   • Straenk en Ingenii boven de eigen groep van Lagen, boven andere Lagen, boven vreemdelingen, boven Zjanfor.
   • Binnen je eigen sociale groep is er een duidelijke leider/leiding.
 • De kijk op bezit is dan ook:
  • Je bezit dat wat jij kunt nemen zonder dat iemand het merkt (dit is een heilige daad) of bezwaar maakt.
  • Het is sociaal geaccepteerd om van iemand onder je in de hiërarchie te nemen.
  • Je neemt niet binnen je eigen groep, maar sociale groepen mogen onderling nemen van elkaar.
 • Geweld wordt door Lagen vooral als dreigmiddel ingezet en is soms nodig om de sociale structuren vast te stellen.
 • Over geloof is de publieke visie “Er is maar 1 geloof en dat is Alles.”, maar in de privésfeer geldt: geloof wat je wil zolang de Elite het niet ziet.
 • Seks en relaties zijn voor Lagen doelmatig; je moet zoveel mogelijk kinderen maken.
  • Kinderen zijn nodig voor je oudedagsvoorziening, de sociale structuur (grootste groep) en voor het rijk.
  • Huwelijken komen niet voor. Relaties vinden vrijelijk plaats binnen de sociale groep waartoe een Lage behoort.
  • Geboorteplanning is absoluut niet geoorloofd.
  • Heteroseksualiteit is een dwingende norm.

Geloof

Er is maar één God en de naam is Alles; alles omvat Alles en Alles omvat alles. Het geloof in Alles is het enige goedgekeurde geloof binnen de staat Split en officieel mag er geen enkel ander geloof aangehangen worden. Alles communiceert met het Splitse volk door het wegnemen van materie. Dit kan betekenen dat Alles een hamer wegneemt, als hij vindt dat je een smid moet worden. Het kan ook betekenen dat Alles wil dat je juist je beroep van smid achter je moet laten. De betere kenners van de boodschappen van Alles weten dit beter te interpreteren. 

Hoe meer een persoon bezit, hoe meer boodschappen er vanuit het goddelijke gegeven kunnen worden. Rijk worden is daarmee een devote bezigheid en wordt alom aangemoedigd. Daarbij, het verkrijgen van een divers scala aan materialen, maakt het nog makkelijker voor Alles om zijn wegen te tonen. 

Door het land verspreid zijn verschillende tempels met grote, diverse verzamelingen aan bezit om de communicatie met Alles te bevorderen. Deze tempels worden beheerd door een tempelbewaarder. Deze beheert de tempels, maar mag er niet op eigen houtje in. De eigenaar van alle tempels is namelijk de opperpriester en alleen onder zijn toeziend oog mag de tempelbewaarder naar binnen, en als dat gebeurt mag de tempelbewaarder geen enkel voorwerp aanraken. Lokaal worden hier wel eens uitzonderingen op gemaakt als een tempelbewaarder bijzonder vertrouwd wordt, maar dan zijn er alsnog vaak strikte afspraken. 

De rijke, devote Splitters hebben in hun eigen huis een kapel gemaakt. Alles zijn acties zijn daar nog duidelijker en zo hopen zijn volgelingen beter geleid te worden.

Zowel in de tempels als in vele huizen is Het Boek te vinden. Het Boek is een rijke verzameling aan teksten die velen uit hun hoofd hebben geleerd. Uit Het Boek kunnen teksten verdwijnen, wat een precieze manier kan zijn voor Alles om zijn volgelingen de weg te wijzen. 

In navolging van Alles nemen veel Splitters voorwerpen van anderen. Dit is een heilige daad zolang je niet betrapt wordt.

Naast het geloof in Alles, zijn er ook andere geloven. Binnen de elites wordt hier vaak heel geheimzinnig over gedaan. Onder de Lagen is dat veel minder een probleem. Duidelijk aanwezig zijn de Fygydai, die hun geloof in de Gemaskerde belijden. Ook zul je regelmatig Zjanfor aantreffen, die Misam, Roi en de andere kinderen hoog hebben staan. 

Uiterlijke Kenmerken

Lagen dragen werkkleding die ze kunnen vinden. Kleding wordt doorgegeven van kind op kind en velen lopen in vuile vodden. Binnen de Lagen is er veel meer culturele invloed van de overgenomen landen, zoals Villein en Oud-Fygië. Het is dan ook niet ongewoon om Lagen in een ratjetoe van invloeden en stijlen te zien. Zolang het maar warm en functioneel is, is het vaak al goed genoeg. 

Namen en Culturele Wetenswaardigheden

Iedereen die binnen Split leeft en geen Elite is, wordt beschouwd als Lage. Rondreizende Zjanfor, Villein, Fygiërs, iedereen. Als een Ingenii of Straenk iets van deze Lagen wil, dient dat ook te gebeuren zonder tegenspraak. 

Lagen worden ook wel Kleur genoemd en de Staat erkent ook niet dat Lagen een echte eigen naam hebben. Ze worden geregistreerd als Groen 12, Knalgeel, Zwart-wit. Door Ingenii of Straenk worden ze ook wel “he jij daar” of “Handjes” genoemd. 

Iedereen mag meedoen met de Spelen, en als je uitblinkt verlaat je de Lagen en de hele samenleving. Het is wel een breed gedragen streven en bijna iedereen wil dit voor zichzelf en zijn kinderen. De droom van een beter leven door de Spelen is wijdverspreid. 

Het komt voor dat kinderen uit hun bed geroofd worden door de Elites. Wat met ze gebeurt weten we niet want ze komen nooit meer terug. 

Onder de Lagen worden de andere culturen ook veel meer geaccepteerd dan onder de Elites. Zolang ze naar de Elites luisteren, deert het ze weinig. 

In Split zijn er een aantal grote feestdagen die door de Ingenii en Straenk gevierd worden. De Ingenii vieren de Dameering, welke in het teken staat van de waterwerken die door de Ingenii bedacht zijn. Jaarlijks ontwerpen Ingenii water verzamelaars om zich dan uitgebreid te wassen. Dit is ook een symbolische verwijzing naar de Dam in de bloedrivier is aangelegd. De Straenk vieren de Bloedgeving, een dag dat alle Straenk naar de rivier gaan, en gezamenlijk een snee in hun hand maken en het bloed geven aan de rivier. De Straenk herdenken hiermee het jaar van de bloedrivier en hoe schoon bloed, het vuile bloed verdreef.

Overal en door iedereen wordt de overwinning op Ghyr Insan gevierd. In het bergwaartse van Split met het naspelen van de overwinning, welke tot weinig Splitse slachtoffers leidde. In het zeewaartse van Split worden juist maskers gemaakt om de monsters van Ghyr Insan te symboliseren. Een dag lang dragen de Splitters deze, soms helemaal verkleed, en worden onverkleden opgejaagd.

Staatsvorm

De Lagen worden geregeerd door de Ingenii en Split. Zij hebben de Staat ingericht en de Lagen zijn er enkel om het systeem in gang te zetten. Het leger en de economie draaien op Lagen, aangestuurd door Elites. 

Handel en Geld

In Split betaalt men met koperen, zilveren of gouden Jaloezieën.
Binnen het land zelf is veel handel, voedsel uit het zeewaartse, steen en erts uit het bergwaartse, hout, klei, luxegoederen uit alle grote centra die Split rijk is zorgen voor een actieve en bloeiende economie over het halve Allerlande. 

De Handel met het andere landen is niet zozeer nodig, maar wordt wel sterk gestimuleerd. Naast het moeras ligt zelfs een buitenpost van de Verenigde Stammen van Scharheve specifiek bedoeld voor handel. 

Buitenlandse Politiek

Alles is Split. Nu of in de toekomst. 

Geografie en Steden

De grootste en machtigste stad van Split is Split zelf. Deze bergwaartse stad is gebouwd over een gigantisch ravijn waar een rivier doorheen vloeit. Aan de zeewaartse bergflank wonen de Ingenii, ook wel genaamd Ingenerberg, en op de boswaartse bergflank wonen de Straenk, genaamd Straenkerberg. Daartussen spreid de stad zich ver uit. Een van de meest herkenbare en kenmerkende plaatsen in de stad is het Plein van de Verheffing, de plek waar de jaarlijkse Spelen gehouden worden.
Ingenerberg en Straenkerberg komen we nooit, maar daar schijnt het mooi te zijn. In de zon kan je goud en wit zien glinsteren. De stad zelf is vies. Afgezien van een aantal belangrijke plekken en straten is veel van de stad verkrot of verruïneerd. Grothuizen zijn in de berg gehouwen en woningen worden gebouwd van wat mensen kunnen vinden. 

Het gebied direct rondom Split, van de bergen tot de Dam, wordt beschouwd als het originele Hartland. Vervolgens zijn de gebieden zeewaartser ontvangen en veroverd. Zo is over tijd al het land boswaarts eigen gemaakt, tot de zee aan toe. 

In het Hartland is het heuvelachtig, met een groot ravijn met rivier die er recht doorheen snijd. Verder bergafwaarts wordt het land vlakker en vruchtbaarder. Afgezien van het Dode moeras, uiteraard. Zeker het voormalige Fygische land is ontzettend vruchtbaar en produceert, samen met het gebied rond het Duisterhout, het meeste voedsel. De meeste veroverde en verworven steden die niet verwoest zijn, zijn praktisch onaangetast gebleven. De stad kan wel hernoemd zijn volgens Split gewoontes. Dit zijn meestal rechttoe rechtaan termen die de locatie beschrijven, zoals ‘Veelgraan’ of ‘Slachting’. 

WIJ NEMEN