Den Vereenighden Stammen der Scharheve

Wij komenden van verre ende heinde

Broederschap ons verder brengend zijnde

Op zoek naar den verloren Woord

Opdat eenieder Wilhelm hoort


Deze pagina bevat specifieke informatie over Den Vereenighden Stammen der Scharheve. De stamleden staan bekend als of prettige reizigers die leven van het land of fantastische ambachtslieden die in hun steden huizen. Deze informatie is specifiek geschreven voor spelers die een karakter uit Den Vereenighden Stammen der Scharheve speelt.


Eenen breviete beschrijvenden der kronieken des onzere Staat

Het zijnde beschreeven in den geschriften van onze heilige Heerschappelijkheden, den God Wilhelm ende zijne Godinnen. Eene fort ende eene belegering is den beginne van onzere heilige staat. In den fort den kleinen ende ambachtigen, welke in den hedenertijden den Maakenden zijnde, ende daarbuiten nachtelijke jaachers, welke in den hedenertijden den Verwervenden zijnde. Het mogen strijd lijkenden, dat den onzeren beginnen zijt; echter, het waren den liefde voor den mensch dat den ware beginnen van onzeren heilige staat. Den samenkomenden in plaats van den strijdende is dat wat ons den Vereenighden Stammen der Scharheve maakt.

Den eersten bijeenkomst van onzeren stammen, hadden eenen zorgenden karakter. Den komst van velen kinderen schiep den vraag voor rust ende gemeenschap. Het zijnden dezenen wijzen opwaar den onzeren beiden stammen tot eenen verbond gekomen zijnde, in den tekenen des broederschaps ende vreeden. Dit alles ook zijnden beschrevenen door Wilhelm in den eersten Boek. Den vinders van den Boek zijnde zes Verwervenden, welken den orde der Paladijnen gesticht hebbende. Zonder den Boek had onzeren volk den breeden Leer van Wilhelm mogelijke nimmer tot zich kunnen neemen. In den Boek zijnden er zeevenen schriften te herkennen, den eersten bladzijden zich op onzere Oppergod Wilhelm betrekkende, ende zijnden adviezen voor onzeren stammen om tot samenleven te komen. Den adviezen zijnden enkel te lezen door eenen persoon, den Opperpriester zijnde. Elken ander geschrift in den eersten Boek komende van eenen Godin. Bijzonder van dezer eersten geschriften des Godinnen is dat eenieder dezen lezenden kunnende. Danvolgenden gevondenen zijnde door den Paladijnen zes Boeken, elken gewijd zijnde aan eenen van dezer Godinnen. Dezer teksten enkel door den Opperpriester lezenden kunnenden wordende. Over den tijd nog meer boeken gevondenen zijnde, geschreven door Wilhelm en verschillender Godinnen tezamen. Allen des dezer originelen Boeken zijnden ten bedevaart ten bezoekende in onzeren grootsten tempel van Wilhelm in Scharheve.

Onzeren stammen zich verspreidende tot verre ende hijnde. Eenen ontmoeting van onzeren stammen, met stammen welke niet tot den Vereenighden Stammen der Scharheve behorende zijnde, warenden met den bewonenden van den Eenzaame Bergh. Onze Verwervenden, in hun glorie, ruilenden met hen materialen opwaar onzeren Maakenden nieuwen kennis nemenden konden. Het dezen broedeschappelijkheden zijnde, welken den Eenzame Bergh geruststellende bij onzeren onverwachter komst, ende uiteindelijk tot goede contracten ende verbonden leidende. Den volgenden ontmoetingen met stammen welken niet tot den Vereenighden Stammen der Scharheve behorenden, warenden in den lijn met onzeren eersten ontmoeting. Den wijzen van onzeren daarmee den wijzen van broederschap ende vreeden zijnde. Het zijnden den Forena Demokratier welken onzeren in dezenen rol verzochtenden den vreeden ten brengende, ende daaropvolgenden bewakenden zijnde, in den conflicten tussen den staat Split ende den staat Fygië. Onzeren stadt Vreedesburgh zijnden den gevolgen van onzeren inzet in den einde brengen aan den conflicten ende brengen van den vreeden ende Broederschap. Den broederschap in onzeren natuur, zijnden zowel den verbinding die onzeren stammen samenhoudenden zijnde, ende den rol die onzeren staat brengt bij den staten die niet den Vereenighde Stammen der Scharheve zijnde.

Samenvatting Normen en Waarden

 • Stamleden delen de volgende waarden over deel zijn van Den Vereenighden Stammen der Scharheve, zoals door Wilhelm zelf beschreven:
  • Wij zijn een geheel, een gemeenschap, een warm verbonden geheel van vriendelijke mensen.
  • Ons woord, geschreven, is een contract met de staat en dus met Wilhelm.
  • Wij zijn een verbond van twee stammen en iedereen hoort er bij één.
  • Elke vrouw kiest een godin om naar te streven, mannen streven naar Wilhelm. Het geloof is onze maatschappij.
 • Stamleden kijken naar de familie als een belangrijk onderdeel van het verbond dat ze bij elkaar houdt en zien de wereld in het beeld van hun geloof, zoals beschreven volgens Juliana en Jezebel:
  • Een gezin leeft allemaal in dezelfde stam; je trouwt ook in je stam.
  • Het zielenbroederschap (band tussen een Makende en een Verwervende) gaat dieper dan een huwelijk en is een eenmalige verbinding.
  • Het huwelijk is voor een man en een vrouw met elk hun eigen rol. 
  • In een gezin mag een man trouwen met meer vrouwen, waar elke vrouw haar eigen rol invult naar de desbetreffende godin.
  • Heteroseksualiteit is de norm; homoseksualiteit komt slechts in het geheim voor.
 • Het leven in Den Vereenighden Stammen der Scharheve wordt vooral geregeerd door het geloof, zoals beschreven door Wilhelm en Anna|Gertrude:
  • De man leidt en de vrouw zoekt haar rol tussen alle godinnen.
  • Gelijkheid in de maatschappij draait alleen om de balans tussen de Verwervenden en Makenden. Beiden hebben wel duidelijk hun andere rol in het maatschappelijke verkeer/geheel.
  • Al het handelen gaat via bureaucratische mandaten die terug te leiden zijn tot de Opperpriester en Opperpaladijn.
  • Geweld wordt vaak slechts ter verdediging toegepast en vereist legitimatie (lees mandaat) en moet achteraf dus ook verantwoord worden. De richtlijnen zijn door Johanna opgesteld.
  • Alles is in het bezit van de staat, je hebt alleen (tijdelijk) mandaat om iets te gebruiken.
 • De kijk op niet-Stamleden is vrij inclusief, zolang ze bereid zijn contracten op te stellen en zich eraan houden. Dit alles is beschreven door de godin van de Handel met Vreemden:
  • Verwervenden hebben het contact met de niet-Stamleden; Makenden komen alleen aan bod als er een contract uitgewerkt moet worden.
  • Alleen Stamleden zijn echte broeders; niet-Stamleden zullen nooit echt weten wat broederlijkheid is. 
 • Pleuntje schrijft dat er een tijd en een plaats is voor vermaak. Tijdelijke losbandigheid valt onder haar domein. Vrouwen die Pleuntje nastreven worden scheef aangekeken als ze dit langer dan maanden doen.

Geloof

Wilhelm en zijnde Godinnen

Den Vereenighden Stammen der Scharheve kennen een centraal geloof. Een polytheïstische ’Centraalen Gelooven der Staate’ die heel veel macht heeft in Den Vereenighden Stammen der Scharheve. Centraal staat Wilhelm, de Oppergod. Hij wordt omgeven door zijn vrouwen en zijn dochters, de Godinnen. Elk van de Godinnen staat voor een of meerdere thema’s waar zij Meesteres over is. Zijn eerste zes vrouwen zijn belangrijker, sterker en bekender dan zijn dochters. Zowel Wilhelm als zijn Godinnen hebben Heilige Boeken geschreven en deze onder de mensen verspreid. Paladijnen wijden hun leven aan het vinden van nieuwe Boeken. Priesters wijden hun leven aan het interpreteren van gevonden Boeken. Het geloof wordt geleid door één Opperpriester en één Opperpaladijn, gewijd aan Wilhelm, samen met de Hogepriesters en Hoogpaladijnen, waarvan er één is per Godin. De Opperpriester is de enige die de heilige boeken kan lezen. Voor anderen zijn bijna alle teksten onleesbaar, alleen de teksten van de Godinnen uit het eerste boek kunnen door iedereen worden begrepen. 

Wilhelm is de Oppergod in dit geloof. Hij staat bovenaan en centraal voor Broederschap. Zoals ook Den Vereenighden Stammen der Scharheve één is in tweeheid wordt Hij geregeld afgebeeld als twee identieke mannen, waarvan de een meer herkend kan worden als Makende en de ander meer als Verwervende. De meeste Boeken zijn van zijn hand.
Aan zijn rechterhand staat Juliana, de Godin des familie, huis ende haard. Ze is een volwassen huisvrouw, gekleed in een schort en Ze wordt geregeld zwanger afgebeeld. Ze heeft sterke familiewaardes en oneindige liefde voor kinderen. Ze is de Moeder van alle dochters van Wilhelm. Zij baart de kinderen die bij andere Godinnen verwekt worden, maar heeft waarschijnlijk geen eigen kinderen. Van haar hand zijn “het HuishoudBoek” en “De Voorgeschriften der Etiquette”. 

Anna|Gertrude is de Godin des tweeheids, stammen ende voorbestemming. Zij is één gestalte met twee verschillende helften en begeleid in alle tweestrijd. Ook zij verenigt de dualiteit binnen het dagelijks leven van Den Vereenighden Stammen der Scharheve. Zij heeft “De Markeringen der Maatschappij” geschreven, waarin de functies en rollen beschreven worden. 

Petronella is de Godin des ontwikkeling, ontplooiing ende ambitie. Met liniaal in de hand kijkt ze verwachtend over haar bril. Ze wakkert tomeloze ambitie aan en spoort iedereen aan verder te streven. Het kan altijd beter. Het “Didactisch Handboek” is door haar geschreven.
Johanna is de Godin des bescherming, tactiek ende overwinning. In vol harnas en met wapen in de hand is Zij de gids en beschermer van alle strijders. Ze heeft “Dreigingen der Externe” geschreven. Er staat beschreven dat ze is komen te overlijden en dat haar plaats is overgenomen door Theresia, haar dochter. Ze wordt desalniettemin nog steeds actief aanbeden.
Pleuntje is de Godin des vrijheid, zelfstandigheid ende individualiteit. Zij wordt afgebeeld als jonge vrouw met excentriek haar of kleding. Zij herinnert iedereen zichzelf te blijven. Pleuntje heeft pamfletten geschreven die verzameld zijn onder de naam “Den Eighene Weg”.

Tot slot is er zijn vrouw Jezebel, de Godin des liefden, passie ende seks. Ze is schaars gekleed en draagt een trouwring. Zij adviseert in zaken van het hart en het bed. “Het Boek betreffende Liefde voor den ander” is door Jezebel geschreven.
Zijn belangrijkste dochter is Theresia, Godin van de dood ende het hiernamaals. Ze is lijkbleek en draagt een kaars. Zij begeleidt alle verenigde stamleden na het overlijden. Theresia is waarschijnlijk de dochter van Johanna. 

Er zijn veel meer dochters die kleinere en specifiekere rollen spelen in het dagelijkse leven van Den Vereenighden Stammen der Scharheve. Zo is Ellsa Godin van vinden en gevonden worden, Pientje de Godin van festiviteiten en gedeeld genieten, en Annika de Godin van last- en rijdieren.

Belijdenis van het geloof

Dit Staatsgeloof is diep geworteld in het dagelijks leven en bestuur van de verenigde stamleden. In deze hoedanigheid kent het een uitgebreide hiërarchie aan priesters en geestelijken. 

De Boeken geschreven door Wilhelm en zijn Godinnen zijn de heiligste relikwieën van de ‘Centraalen Gelooven der Staate’ en worden ook in met dusdanig eerbied aanbeden. Ze zijn immers de letterlijke woorden van de Goden. Bij extensie wordt ook veel waarde gehecht aan al het geschreven woord. De heilige gebouwen waar het geloof wordt beleden worden ook wel Bibliotheken genoemd. Dagelijks zijn er bijeenkomsten bij de verschillende bibliotheken in de steden onder leiding van een priester. Voor de reizende burgers zijn er diensten onder leiding van de paladijnen als de schemer valt.

Naast de centrale weg van het ‘Centraalen Gelooven der Staate’, waarin onder Wilhelm alle Godinnen ongeveer gelijk worden aanbeden, zijn er ook geaccepteerde zijpaden, namelijk de Ordes van de Godinnen. Tot slot zijn er geruchten over zijpaden die dwaalsporen zijn geworden.

Uiterlijke Kenmerken

De kleding van Den Vereenighden Stammen der Scharheve kenmerkt zich door een zekere praktischheid, simpel aards kleurenpalet en hoge kwaliteit in afwerking. Afwerkingen zijn vaak van dierlijke materialen zoals bont of leer. Staal-elementen zijn de Stamleden ook niet vreemd. Daarnaast hebben stamleden ook toegang tot kantwerk. Het verschil tussen welgestelde en minder welgestelde Stamleden komt tot uiting in kleine subtiele details van de afwerking (bijvoorbeeld een gouddraad zoom, of extra kant). Ook arme Stamleden worden degelijk gekleed, desnoods door de Staat. Een verschil tussen de Verwervenden en Makenden, is dat Verwervenden duidelijk meer leer en bont in hun kleding hebben, of als basis, terwijl makers dit duidelijk gebruiken voor afwerking.

Militair is er een onderscheiding tussen de Slaghmaght en de Schildtmaght. De Schildtmaght bestaat uit zwaar bepantserde soldaten (met schild) gerekruteerd exclusief uit Makenden. De Slaghmaght bestaat uit enkel Verwervenden en kent leren bepantsering. Van beiden zijn de wapens zijn van hoge technische en mechanische kwaliteit. 

Namen en Culturele Wetenswaardigheden

Den Vereenighden Stammen der Scharheve zijn één volk, met twee gelijkwaardige stammen. Er is de stam van de Makenden en de stam van de Verwervenden. Tezamen vormen zij de ultieme broederlijke alliantie: Den Vereenighden Stammen der Scharheve. Economisch zijn er niet veel verschillen tussen de stamleden, omdat de staat zorgt voor een iedereen in de alliantie.

Elk stamlid geniet basisscholing en kan basaal lezen en schrijven. De opdracht hiertoe komt rechtstreeks uit het Boek van Wilhelm. Ongeletterdheid wekt medelijden op.

Namen bestaan uit een voornaam en een achternaam, en verder zoveel toevoegsels als nodig is om onderscheid te maken. Voorbeeld voornamen zijn Paulus, Gijsbrecht, Barthem, Jan. Achternamen zijn vaak terug te leiden naar een functie: Maatgever, Schildtwaght of soms meer een karakter bijv. Welgemutst. Voor- en achternaam worden officieel vastgelegd in het laatste jaar van de algemene scholing. Dit kán, maar hoeft niet een naam te zijn van de ouders. Mocht dat niet genoeg onderscheid opleveren, dan wordt wel eens de plaats van afkomst en/of ouders toegevoegd. Titels komen voor de naam, bijvoorbeeld Paladijn Paulus Verzoeker of Willem Schutterszoon uit Cadesand. Op officiële documenten wordt soms ook nog een deel van de hiërarchie t.o.v. de Hogepriester toegevoegd. Bijvoorbeeld: Paladijn de Vos uit Breedervoort, onder Hoge Paladijn Verhemelthart. 

Landeigendom bestaat niet in Den Vereenighden Stammen der Scharheve; al het land is van de Staat. Wel wordt (met name rond steden en rustplaatsen) gebruiksrecht steeds verder vastgelegd in aktes. Persoonlijk bezit bestaat wel, maar is onderhevig aan verschillende lagen van belastingen en gaat aan het eind van je leven terug naar de staat.

Binnen de staat is er ruimte voor andere volken, die zich niet tot Den Vereenighden Stammen der Scharheve rekenen, maar wel overeenkomsten vertonen met de twee stammen. Zo leeft de Eenzame Berg vreedzaam in het grondgebied en worden als soort van Makende behandeld. Anderzijds reizen ook de Zjanfor vrijelijk door het grondgebied. Deze worden weer als een soort Verwervende beschouwd.

Een zeer bekend concept binnen Den Vereenighden Stammen der Scharheve is het zielenbroederschap. Dit is het idee dat elk mens geboren wordt als de helft van een ziel, de andere helft bevindt zich in de andere stam. De splitsing van de zielen zorgt voor een aantrekkingskracht. Het vinden van je zielenbroederschap brengt veel harmonie, rust en voldoening, het is iemand die voor de rest van je leven samen met jou een broederschap vormt. De liefde die tussen beiden ontstaat is vaak meer een broederlijke liefde. De zoektocht naar je zielenbroeder mag redelijk wat tijd in nemen, omdat je iemand uit een andere stam moet vinden. Omdat Verwervenden steeds rondreizen kunnen zielenbroeders slechts tijdelijk bij elkaar zijn.

Staatsvorm

De hoogste macht is de Opperpriester. Zijn geschreven woord is heilig, en daarmee wet. De Hogepriester is meestal een Makende. Op gelijke voet staat de Opperpaladijn, meestal een Verwervende. De Opperpaladijn is de ogen en oren van de Opperpriester en zorgt ook voor de verspreiding van de interpretaties (decreten) van de Opperpriester. De interpretaties zijn primair van morele aard, maar ook de wens van de Goden op binnenlandse en buitenlandse politiek wordt uitgedragen. 

Voor de andere centraal aangelegen zaken, zoals leger en belasting, stelt de Hogepriester een College des Besturenden aan. Dit theotechnocratisch bestuur, denkt na over wat het beste is voor het volk en daarin worden de geschriften goed in de gaten gehouden. Vaak is de Opperpaladijn voorzitter van dit College. 

Op lokaal niveau worden nederzettingen van de Makenden geleid door een aangestelde Bestuurder. Verwervenden hebben een lokale Gezaghhoeder. Gezaghhoeder en Bestuurder worden aangesteld door het College en gekozen op basis van verdiensten, vastgelegd in een lange lijst referenties en aanbevelingen. Aanstelling is voor een bepaalde tijd, maar er is geen vaste termijn. De Gezaghhoeder/Bestuurder innen belasting voor het goede van de samenleving en betalen daarvan werklieden voor de bouw van infrastructuur, steden en ontwikkeling van nieuwe technologie en soms enkele soldaten.

De staat is zeer gelaagd opgebouwd, vanuit de hoogste macht. Gevolgd door het College des Besturenden, welke de Gezaghhoeder en Bestuurder lokaal instellen. Elke bestuurder kan via decreten en mandaten weer posities creëren om bestuurstaken uitvoerbaar te maken. Elk beroep en bezit wordt uiteindelijk per decreet of mandaat herleidbaar tot de hoogste macht bepaalt. Daarom wordt elk stamlid gezien als een onderdeel van de staat.

Bij geschillen, onderling of met een staat, is elke burger gerechtigd om terug te vallen op het  geschreven woord van de heilige boeken. Dit kan een burger doen door een Pleiter (vaak een priester) in de arm te nemen, om samen met een Pleiter van de wederpartij vast te stellen welke interpretatie van het boek geldt. Elke uitspraak wordt vastgelegd en wordt daarmee onderdeel van de interpretatie. Hoewel dit centraal wordt verzameld, blijven veel interpretaties op lokaal niveau hangen (opgeslagen in lokale Bibliotheken). Het groeiende aantal interpretaties draagt ook niet bij aan de consistentie van opvolgende interpretaties. De straffen in Den Vereenighden Stammen der Scharheve zijn vooral gerelateerd aan de gemeenschap. De doodstraf is uit den boze.

Handel en Geld

Handel in en met Den Vereenighden Stammen der Scharheve gaat via contracten. Meestal is de inzet om langlopende overeenkomsten te sluiten. Een contract heeft een zekere heilige status; moedwillige contractbreuk is een zonde tegenover je broeders en in het oog van Wilhelm. Verslaglegging van een transactie (hoe simpel of ingewikkeld ook) is niet een teken van wantrouwen, maar juist een uiting van respect. Deze focus op contracten maakt ook dat stamleden door andere volkeren vaak gezien worden als betrouwbare handelspartners. 

Den Vereenighden Stammen der Scharheve heeft waardepapieren die door de Priesters worden uitgeschreven, om te voorkomen dat er contracten voor alles nodig zijn en om een standaard maat te regelen. Het kleinste waardepapier heet een Braam. Het volgende is een Konijn, welke 30 bramen waard is. De grootste waarde is 30 Konijnen waard en wordt een Schild genoemd. 

Den Vereenighden Stammen der Scharheve kent een goed geschoolde middenklasse in de vorm van de Makenden. Producten uit Den Vereenighden Stammen der Scharheve zijn van hoge kwaliteit en veel meer eindproducten dan ruwe grondstoffen. Verwervenden krijgen net als de Makenden een goede scholing, maar focussen zich meer op het verplaatsen van goederen en het verzamelen van eten en grondstoffen. De economie van Den Vereenighden Stammen der Scharheve draait in de basis om jagen en verzamelen. Het gejaagde en verzamelde materiaal wordt door Makenden dan vervaardigd tot houdbare en kwalitatieve goederen, die door de Verwervenden weer wordt rondgebracht.

Let op dat in Den Vereenighden Stammen der Scharheve er geen gecultiveerde landbouw is; veeteelt komt wel voor in kleine mate. 

Buitenlandse Politiek

Den Vereenighden Stammen der Scharheve staan zeer positief over andere staten in Den Bestemden Areaal. Zij zouden graag afspraken met ze willen maken, maar dat moet in de vorm van hun contracten. Dit geeft soms ook wrevel, omdat niet elke andere staat dit goed kan begrijpen. Over de jaren heen zijn er toch al redelijk wat verdragen gemaakt, veel van deze gaan over het toestaan van Paladijnen om te reizen door de landen op zoek naar heilige Boeken en het stichten van nieuwe scholen.

Den Vereenighden Stammen der Scharheve hebben een unieke handelspositie met Het Hout en met de Eenzame Berg. De Verwervenden hebben een manier gevonden om handel te drijven die in lijn is met de decreten vanuit Scharheve, en voldoet aan de culturele gebruiken van de twee kleine staten. Deze handelspositie is heel interessant voor de twee andere grote naties, Forena en Split.

Den Vereenighden Stammen der Scharheve heeft ook een beperkte Rivier- ende kustmaght. Kenmerkend voor alle schepen van Den Vereenighden Stammen der Scharheve is dat ze dicht bij de kust blijven en niet goed geschikt zijn voor diep water. De Rivier- ende kustmaght is een aantal keer ingezet, vooral in een ondersteunende rol bij de conflicten tussen Split en Fygië. Tijdens de eerste grote bevoorradingsmissie is er een grote zeeslag geweest met Aniolië, een volk van elders, dat niet woont op Den Bestemden Areaal. Dit conflict is ooit opgelopen totdat deze piratenmacht de Schar is opgevaren tot de hoofdstad Scharheve aan toe.
Hedendaags bevaart de Rivier- ende kustmaght vooral bergwaarts de kust en op de rivier in Fygië om de route tussen de zee en Vredenburgh veilig te stellen van Aniolische rovers. 

Geografie en Steden

Het land van Den Vereenighden Stammen der Scharheve strekt aan de zeewaartse grens van de bergen tot het Hout. In dit land vind je verschillende steden, maar geen dorpen, geen landerijen en geen boerderijen. Er zijn echter wel enkele mijnen waar kleine – vaak tijdelijke – nederzettingen omheen zijn gecreëerd. Tussen de steden in bevindt zich enkel wildernis: bossen vol met leven en bergen vol met grondstoffen. Aan de boswaartse grens ligt de Groene rivier en de Paarse koepel, ookwel het Paarse Paleis. Deze Paarse koepel, het Domein van Wilhelm, wordt door de stamleden gezien als de plek waar Wilhelm en zijn godinnen wonen. Al eeuwen geleden heeft Wilhelm via zijn priester een decreet geschreven deze met rust te laten. Het is daarom dat stamleden niet den Paarse koepel benaderen. Het grondgebied van de Eenzame Berg ligt ingesloten binnen het land van den Vereenighden Stammen der Scharheve. Bergwaarts is het vooral bosgebied, maar bergafwaartser worden het vlaktes tot het Hout weer bereikt wordt.

De primaire nederzetting van Den Vereenighden Stammen der Scharheve is Scharheve, de bakermat van Den Vereenighden Stammen der Scharheve. Een nette en strakke stad die in ringen is opgebouwd. Elke ring heeft zo zijn eigen functie en ambachtslieden, en gildes verzamelen zich bij elkaar. Centraal staan de Bibliotheken en Bestuurlijke gebouwen. Scharheve ligt bergwaarts, midden in grote bossen. 

Vreedesburgh is een speciaal gestichte boswaartse stad die tussen Split en Forena ligt. Na het conflict tussen Split en Fygië is Vreedesburgh gesticht om de vrede te bewaren in het gebied. 

SAMEN EEN