Split – Ingenii

Ons vernuft is Split

Ingenii ons huis

Alles komt door ons regelen


Deze pagina bevat specifieke informatie over één van de kasten van Split, de Ingenii. Dit is de groep die zich als leiders beschouwen van Split, ook wel bekend als de elite gevormd door de slimsten en vernuftigsten uit heel Split. Deze informatie is specifiek geschreven voor spelers die een karakter uit de Ingenii speelt.


Geschiedenis

Ons prachtige staatsbestel is gesticht in een ravijn. In de modder staan nu nog behouden de eerste huizen die door onze voorouders geconstrueerd zijn. Het is daar in die slijk, waar nu nog de grootste schare van onze Lagen wonen. Het was in de eerste dagen dat het verschil tussen ons Ingenii en de rest van Splitters tot uiting kwam; ons uitrijzen boven alle anderen, liet onze verheven statuur zien. Onze voorouders, van het geslacht Ingenii, waren in elke vezel gevuld met cultuur en kennis, wat ons de uitverkorenen maakt om de staat Split te sturen en te leiden. Zoals aangegeven waren wij dus de eerste die daarom het ravijn verlieten om op de hoge kliffen boven het ravijn ons te zetelen. In het ravijn ontstond door onze afwezigheid uiteraard chaos; om orde te creëren werden de krachtigen uit de groep aangewezen. Dit idee is tot ons gekomen door de inmenging van Alles, die uit al onze teksten het woord ‘sterk’ ontnomen had. Het geslacht Straenk is zo, vanuit ons denken, ontstaan en sinds die tijd dienen zij ons en Split door de orde te handhaven. Omdat de balans niet uit zou mogen slaan naar de Straenk werd ook het geslacht van de Ingenii uitgebreid met de meest culturele en slimme bewoners van het ravijn. Split wordt onafgebroken bestuurd vanuit onze prachtige stad hoog op de zeewaartse berg en blijft daarom groeien. 

Het systeem dat is bedacht door onze voorouders heeft zich bewezen vanaf het prille begin. De prachtige steden van de Straenk en de Ingenii waren nog niet af of Split werd belaagd door een vloek die door de Zjanfor over ons volk uitgeroepen is. De rivier die ons ravijn sierde kleurde rood en staat in de geschriften sindsdien bekend als de Bloedrivier. Deze vloek bracht een ziekte mee die je geest volledig verscheurde en enkel een schim van je over liet; ook fysiek werd je tot in het volledige verminkt en uitgehold. Van een crisis zoals deze zou je kunnen verwachten dat het volk de heersende elite zou willen afzetten. Echter, ons slimme systeem zorgde ervoor dat zij die potentie hadden en niet door de ziekte gepakt waren zich konden opwerken tot de elite. Tot slot, laat het niet vergeten worden dat door ons ingenieuze plan wij controle kregen over de rivier. Zonder de Ingenii was de dam er nooit geweest. Natuurlijk, de Straenk en de Lagen hebben het fysieke werk geleverd. Dit is de glorie van Split!

De glorie van Split uit zich in de eeuwige groei, de groei naar Alles. Onze rol als Ingenii is essentieel in deze ontwikkeling. Groei zou namelijk niet mogelijk kunnen zijn zonder kennis of vernuft. Wij innoveren en ontwikkelen systemen welke onevenaarbaar zijn voor andere volkeren. Zo ontwikkelden wij het waterrad om water tot de grote hoogtes van onze huizen te krijgen. Met schroeven en aquaducten pompen wij uit de Bloedrivier water naar Ingenerberg en Straenkerberg. Maar ook hebben wij het water weten te buigen ten behoeve van irrigatiesystemen van de landbouw. Door ons kunnen de Lagen beter werken, omdat er altijd genoeg water is, naast onze doelmatige aansturing uiteraard. Ook in ander werk van de Lagen hebben wij ontwikkeling gebracht; zo hebben we de mijnen verbeterd met vervoersystemen of veiligere stuttechnieken; onze nieuwe weefgetouwen zorgen voor een betere en snellere productie van kleding. Ogenschijnlijk is de grootste vooruitgang die wij gebracht hebben de klok. Deze innovatie is kenmerkend voor de rol van de Ingenii in Split, wij brengen structuur en orde en vanuit die orde kan iedereen in Split beter werken en daardoor groeit Split.

Onze geschiedenis wordt dus gekenmerkt door ontwikkeling en groei. Groei van Split is de wens van Alles. Met zijn ingevingen via de Priester en ons geslacht wisten wij groei te realiseren van ons Hartland. De Ingenii maakten de kaarten, planden de kolonisaties en ontwierpen de verdragen met de stammen die nog ergens leefde. Wij namen iedereen op in de Lagen en via De Spelen konden ze natuurlijk ook opklimmen zoals de andere Lagen. Split bestaat uit de besten en de besten regeren! Dankzij ons vernuft hebben wij grote hoeveelheden land weten te verkrijgen van het oude Domijnse rijk. Daarnaast hebben wij de oorlogstactieken geleverd waardoor we Ghyr Insan onder de voet hebben gelopen. De Ingenii hebben met onze tactiek en onderhandelingsvaardigheden ook half Oud-Fygie weten te bemachtigen. Zo is de glorie van Alles én Split!

Samenvatting Normen en Waarden

 • De Ingenii delen de volgende waarden:
  • Intelligentie is de belangrijkste eigenschap.
  • Ik heb de potentie en ambitie om de slimste te worden.
  • Ingenii mogen elkaar onderling bestrijden, maar naar buiten vormen de Ingenii een front.
 • Binnen Split geldt dat de sociale norm bepaalt wat je rechten zijn:
  • Er zijn geen geschreven teksten zoals wetten om je op te beroepen.
  • Je hebt recht op wat jij hard kan maken.
  • Er is wel een duidelijke hiërarchie:
   • Ingenii boven Straenk boven Lagen boven vreemdelingen boven Zjanfor.
   • Binnen de Ingenii is er een rangnummer waar je toe behoort.
 • De kijk op bezit is dan ook:
  • Je bezit dat wat jij kunt nemen zonder dat iemand het merkt (dit is een heilige daad) of bezwaar maakt.
  • Het is sociaal geaccepteerd om (van) iemand onder je in de hiërarchie te nemen.
 • Geweld wordt door Ingenii als een laatste redmiddel gezien en iets wat eerder een probleem is. Als het nodig is dan laat je anderen geweld gebruiken voor jou.
 • Over geloof is de gedeelde visie “er is maar 1 geloof en dat is Alles.”.
 • Over vreemdelingen wordt vaak gezegd en gedacht “Alles is uiteindelijk Split”.
 • Het is voor de Ingenii niet vreemd om stimulerende middelen te gebruiken als deze echt stimuleren, het gebruik van (mentaal) afbrekende middelen (zoals alcohol) wordt sociaal afgekeurd.
 • Seks en relaties zijn voor Ingenii vooral een middel om politieke doeleinden te bereiden.
  • Een langdurige monogame relatie kan voorkomen, maar is dan meer een expliciete band en zoals bij alles in Split zijn er geen regels voor opgesteld.
  • De Ingenii vinden dat de Lagen zich massaal moeten voortplanten.
  • Als Ingenii is het veelvoorkomend om aan geboorteplanning te doen en is elke seksuele voorkeur normaal.
  • De Ingenii zijn in hun gender en seksuele voorkeur primair opportunistisch.

Geloof

Er is maar één God en de naam is Alles; alles omvat Alles en Alles omvat alles. Het geloof in Alles is het enige goedgekeurde geloof binnen de staat Split en officieel mag er geen enkel ander geloof aangehangen worden. Alles communiceert met het Splitse volk door het wegnemen van materie. Dit kan betekenen dat Alles een hamer wegneemt, als hij vindt dat je een smid moet worden. Het kan ook betekenen dat Alles wil dat je juist je beroep van smid achter je moet laten. De betere kenners van de boodschappen van Alles weten dit beter te interpreteren. 

Hoe meer een persoon bezit, hoe meer boodschappen er vanuit het goddelijke gegeven kunnen worden. Rijk worden is daarmee een devote bezigheid en wordt alom aangemoedigd. Daarbij, het verkrijgen van een divers scala aan materialen, maakt het nog makkelijker voor Alles om zijn wegen te tonen. 

Door het land verspreid zijn verschillende tempels met grote, diverse verzamelingen aan bezit om de communicatie met Alles te bevorderen. Deze tempels worden beheerd door een tempelbewaarder. Deze beheert de tempels, maar mag er niet op eigen houtje in. De eigenaar van alle tempels is namelijk de opperpriester en alleen onder zijn toeziend oog mag de tempelbewaarder naar binnen, en als dat gebeurt mag de tempelbewaarder geen enkel voorwerp aanraken. Lokaal worden hier wel eens uitzonderingen op gemaakt als een tempelbewaarder bijzonder vertrouwd wordt, maar dan zijn er alsnog vaak strikte afspraken. 

De rijke, devote Splitters hebben in hun eigen huis een kapel gemaakt. Alles zijn acties zijn daar nog duidelijker en zo hopen zijn volgelingen beter geleid te worden.

Zowel in de tempels als in vele huizen is Het Boek te vinden. Het Boek is een rijke verzameling aan teksten die velen uit hun hoofd hebben geleerd. Uit Het Boek kunnen teksten verdwijnen, wat een precieze manier kan zijn voor Alles om zijn volgelingen de weg te wijzen. 

Naast het geloof in Alles, zijn er ook andere geloven. De Ingenii zijn zich hiervan bewust, maar ze zullen zich hier zelf zelden openlijk hierover uitlaten, aangezien een ander geloof maatschappelijk als een zwakte wordt gezien, omdat Alles elk geloof omvat. Een kleine maar significante minderheid binnen de Ingenii zijn de Fygydai, die hun geloof in de Gemaskerde in het geheim belijden. Zeer zelden zul je hier en daar in Split een Zjanfor aantreffen, die Misam, Roi en de andere kinderen hoog hebben staan. 

Uiterlijke Kenmerken

Ingenii worden rijk. Als ze het slim spelen heel erg rijk, en dat laten ze zien ook. Lange gewaden, luxe stoffen, heldere kleuren, edelmetalen en edelstenen en stapels sieraden. Tenminste, dat is het ideaal.

Namen en Culturele Wetenswaardigheden

Als kind wordt je niet geboren als Ingenii, je moet jezelf bewijzen. Ook als je beide ouders Ingenii zijn. Tot De Spelen, ben je Laag, Kleur, Handje. De staat erkent tot die tijd geen andere naam dan ‘Groen 12’ of ‘Zwart-Wit’. De meeste Ingenii kinderen worden hiervan beschermd door hun ouders door ze in kostscholen te zetten waar ze scholing krijgen. Maar mochten ze daadwerkelijk niet door De Spelen heen komen, dan mag je je niet bij je familie voegen.

Na de Spelen neem je een nieuwe Ingenii naam aan. De Ingenii voornamen zijn rijk aan klinkers. Vooral de dubbele ii en ae-klank is veelvoorkomend onder de Ingenii. Voorbeeld: Briisae, Caesonii, Caeliina, Laeli of Thraeiia. Omdat de Ingenii een familie is, waar veel mensen in opgenomen zijn, is Ingenii de achternaam die de hele Elite handhaaft. 

Het selecteren van de Elite gebeurt jaarlijks op De Spelen. Alleen de vernuftigsten zullen het redden om de onderste rangen van de Ingenii gelederen te mogen betreden; de sterksten zullen Straenk worden. Dag per dag zullen ze zich moeten bewijzen voordat ze van echte betekenis zullen zijn. 

Naast de spelen is er ook nog een door de elite gesteunde kinderroof, een andere manier om mensen te selecteren die Ingenii worden. Het organiseren van een kinderroof is een politieke gunst die alleen de eerste graad mag uitdelen.

In Split zijn er twee grote feestdagen die door de Ingenii gevierd worden. Namelijk de Dameering, welke in het teken staat van de prachtige waterwerken die door de Ingenii bedacht zijn. Jaarlijks ontwerpen Ingenii interessante waterzakken of andere verzamelvormen. Als deze gevuld zijn, dan wassen ze zich uitgebreid met het water. Dit is ook een symbolische verwijzing naar de Dam in de bloedrivier is aangelegd. De tweede feestdag is die van de overwinning op Ghyr Insan, wat in het bergwaartse van Split wordt gevierd met het naspelen van de overwinning en het eren van de tactiek van Split die toen tot weinig slachtoffers leidde. Veldslagen worden nagespeeld, maar ook opvoeringen van de gesprekken van de krijgskundige en oorlogskunstenaars vinden plaats. In het zeewaartse van Split worden juist maskers gemaakt om de monsters van Ghyr Insan te symboliseren en een dag lang dragen de Splitters deze, soms helemaal verkleed, en worden onverkledenen opgejaagd.

Het moge duidelijk zijn dat de Ingenii zich verheven voelen boven de rest van Split en de rest van de Allerlande. De Ingenii menen zich superieur, en plannen geduldig tot Alles duidelijk maakt dat het tijd is om de rest van de Allerlande in te nemen.
De Plaagdragers beschouwen zij als het minste volk van de Allerlande. In hun ogen dragen de Zjanfor een bloedziekte met zich mee. De Zjanfor moeten zware belastingen betalen binnen Split. 

Staatsvorm

Split wordt geregeerd door de Ingenii. Vanuit de Straenk zijn er mensen aan het staatsbestuur toegevoegd, omdat dat politiek handig is voor het leger, en om de controle te houden over de Lagen. De macht van de Ingenii komt vanuit hun diplomatieke krachten. Split is daardoor gegroeid tot zijn huidige grootte en zonder de Ingenii kan dit grote rijk ook niet behouden blijven.

Zowel de Ingenii als de Straenk hebben een gelaagd systeem, waarbij de eerste rang voor beiden een persoon is die het huis van Ingenii, respectievelijk Straenk, aanstuurt. Het is de eerste rang die alle promotie en demoties van rangen moet goedkeuren, maar voor lagere rangen is dit meer symboliek dan dat deze zich inhoudelijk bezig houdt met de promotie. De grond van promotie is altijd je kwaliteit binnen je huis.

Het staatsbestuur wordt gevormd door de eerste twee rangen van beiden huizen. Echter in de praktijk telt vooral de mening van de eerste rang. Het staatsbestuur heeft altijd een zetel extra voor de Opperpriester van Alles. Deze neemt soms, zeker niet altijd, deel aan staatsvergaderingen. De stem van deze persoon kan stemmingen spannend maken; het geeft tweede rangen de mogelijkheid om af te wijken van de eerste rang door ‘met het geloof mee’ te stemmen. 

Handel en Geld

In Split betaalt men met koperen, zilveren of gouden Jaloezieën.
Binnen het land zelf is veel handel, voedsel uit het zeewaartse, steen en erts uit het bergwaartse, hout, klei, luxegoederen uit alle grote centra die Split rijk is zorgen voor een actieve en bloeiende economie over het halve Allerlande. 

De Handel met het andere landen is niet zozeer nodig, maar wordt wel sterk gestimuleerd. Naast het moeras ligt zelfs een buitenpost van de Verenigde Stammen van Scharheve specifiek bedoeld voor handel. 

Buitenlandse Politiek

Alles is Split. Nu of in de toekomst. 

Geografie en Steden

De grootste en machtigste stad van Split is Split zelf. Deze bergwaartse stad is gebouwd over een gigantisch ravijn waar een rivier doorheen vloeit. Aan de zeewaartse bergflank wonen de Ingenii, ook wel genaamd Ingenerberg, en op de boswaartse bergflank wonen de Straenk, genaamd Straenkerberg. Daartussen spreid de stad zich ver uit. Een van de meest herkenbare en kenmerkende plaatsen in de stad is het Plein van de Verheffing, de plek waar de jaarlijkse Spelen gehouden worden.
Ingenerberg en Straenkerberg zijn prachtige, rijke plaatsen. Wit glimmende marmeren huizen en schone straten en trappen met perfect bijgehouden parken en plantsoenen. Gouden daken en wapperende banieren sieren de straten en paleizen. De rest van de stad, is minder uitbundig. Afgezien van een aantal belangrijke plekken en straten is veel van de stad verkrot of verruïneerd. Grothuizen zijn in de berg gehouwen en woningen worden gebouwd van wat mensen kunnen vinden. 


Het gebied direct rondom Split, van de bergen tot de Dam, wordt beschouwd als het originele Hartland. Vervolgens zijn de gebieden zeewaartser ontvangen en veroverd. Zo is over tijd al het land boswaarts eigen gemaakt, tot de zee aan toe. 

In het Hartland is het heuvelachtig, met een groot ravijn met rivier die er recht doorheen snijd. Verder bergafwaarts wordt het land vlakker en vruchtbaarder. Afgezien van het Dode moeras, uiteraard. Zeker het voormalige Fygische land is ontzettend vruchtbaar en produceert, samen met het gebied rond het Duisterhout, het meeste voedsel. 

De meeste veroverde en verworven steden die niet verwoest zijn, zijn praktisch onaangetast gebleven. De stad kan wel hernoemd zijn volgens Split gewoontes. Dit zijn meestal rechttoe rechtaan termen die de locatie beschrijven, zoals ‘Veelgraan’ of ‘Slachting Drie’. 

VAN MIJ