Conservatieve Fygydai

Via rituelen leren we uiteindelijk perfectie te bereiken in alles wat we zouden kunnen doen.


Deze pagina is bevat specifieke informatie over één van de deelstaten van Forena Demokratier. Ze staan bekend om hun rituelen die ze overal bij uitvoeren om uiteindelijk perfectie te vinden in elke eigenschap die ze bezitten. Deze informatie is specifiek geschreven voor spelers met een karakter die een Conservatieve Fygydy is.


Geschiedenis

Zoals de naam doet vermoeden, zijn de Conservatieve Fygydai de huidige groepering die het meest lijkt op hoe de Fygydai vroeger in Fygië leefden. Net als toen worden we geleid door de Gemaskerde priester die leeft in Dinasymeir. 

Vroeger woonden alle Fygydai samen in één staat, Fygië. Het was een idealistische staat, waarin alle inwoners streefden naar persoonlijke perfectie in al hun eigenschappen, iedereen wilde een Uomo Universale worden. Toen kwam de oorlog. De monsters van Ghyr Insan vielen ons oude land aan en plunderden alles wat ze konden vinden. We hoopten op een weg van liefde, zoals De Gemaskerde het aan ons had geleerd. We verleidden enkele monsters, wisten onze bloedlijnen te mengen en hoopten dat we zo de oorlog konden stoppen. We werden echter gedwarsboomd door onze eigen landgenoten. De Vajanen, altijd al een dwarsliggende groep, lieten ons stikken, terwijl we net succes begonnen te boeken. Toen stichtte Rhydde de Cultus en verloren we nog meer landgenoten. Het land lag in puin door deze verraders.

Toen uiteindelijk Split Fygië binnenviel, zat er niets anders op dan ons aan te sluiten bij Forena Demokratier. Hier kunnen we onze eigen cultuur behouden, al is het onder een andere vlag. Soms dromen we nog van Fygië, de staat van idealen, maar dit is voorlopig alles wat we hebben.

Samenvatting Normen en Waarden

 • Conservatieve Fygydai delen de volgende waarden:
  • Onze grote leider (De Gemaskerde Priester) is onfeilbaar.
  • We zijn trouw aan onze deelstaat, de deelstaat met de mooiste tradities.
  • We moeten streven goed te worden in alles.
  • Met duels op allerlei verschillende gebieden kunnen we groeien.
 • Geweld komt weinig voor:
  • Geweld leidt niet tot verbetering van veel kwaliteiten. 
  • Geschillen worden vaak opgelost door andere duels.
 • Seks is functioneel:
  • Het is bedoeld om veel en diverse nazaten te creëren. 
  • Priesters bepalen wie in welke woongroep woont. De woongroep bestaat uit gearrangeerde, polygame, bedpartners. Er wordt een zo groot mogelijke verscheidenheid in bloedlijnen gearrangeerd in de woongroep. 
 • Conservatieve Fygydai zijn intolerant tegenover andersdenkenden
  • Vreemdelingen zijn niet welkom en worden argwanend bekeken.
 • De samenleving heeft een scherpe hiërarchie:
  • De Gemaskerde priester leidt, de Gnostische orde kiest leiders, de priesters leiden hun gemeente.
  • Er is daarnaast een informele hiërarchie op basis van de breedte van je bloedlijn.
 • Iedereen heeft het recht zich te ontplooien:
  • Er is echter geen vrijheid je te specialiseren.
  • Er is ook geen vrijheid om je religie te kiezen.
  • Er is geen vrijheid tot het kiezen van partners.  
  • Afvalligen worden gedood of zonder beloning aan het werk gezet.
 • Bezit wordt geregeld per woongroep, maar wisselt in duels vaak van handen.
 • Geestverruimende en verdovende middelen worden veelvuldig gebruikt op feestdagen. 

Geloof

De Conservatieve Fygydai zijn een zeer religieus georiënteerde groep in Forena Demokratier. Zoals alle Fygydai geloven in de wegen van De Gemaskerde en trachten ze Uomo Universale te worden. Deze staat van zijn is de staat waarin je alles goed kan. De Fygydai testen dit door middel van verscheidene testen en duels. Een persoon wordt zijn hele leven lang uitgedaagd, waardoor een steeds beter beeld wordt gevormd wat zijn kwaliteiten zijn en hoe dicht hij tegen de Uomo Universale aan zit. Fygydai beginnen daarmee ook regelmatig duels in verscheidene vormen om hun eigen kunnen te testen en te bewijzen aan de gemeenschap. Een Fygydy draagt vaak voorwerpen mee om zijn onkunde te verbeteren. Een Fygydy die niet goed is met een zwaard, zal dus juist een zwaard dragen en duels aangaan om zijn kunde te verscherpen en langzaam hoger op de ladder te komen. Een Fygydy die juist zijn kookkunsten wil verbeteren zal eerder een spatel of een pan met zich mee dragen.

Er is een Fygydy die beschouwd wordt als het meest genaderd tot het ideaal van de Uomo Universale, dit is de Gemaskerde Priester. De Gemaskerde Priester draagt in principe altijd het masker wat De Gemaskerde, de god, zou dragen om het volk te leiden. Hij of zij leidt de deelstaat en het geloof dat zich tot ver voorbij de grenzen van de deelstaat manifesteert. Alles wat de Gemaskerde Priester zegt wordt beschouwd als de waarheid en ultieme wijsheid. De Gemaskerde Priester wordt nooit uitgedaagd voor een duel; dat wordt beschouwd als godslastering.

Naast de Gemaskerde Priester is er ook in elke gemeente een regionale priester, deze persoon wordt lokaal beschouwd als de persoon die het dichtst de Uomo Universale benaderd heeft. Een priester heeft het recht de maskers van de gemeente te dragen en communiceert slechts op deze manier met zijn volgelingen. De priestertitel wordt bepaalt door middel van duels. Als een priester een duel verliest, wordt de persoon die hem heeft uitgedaagd de nieuwe priester. Priesters zitten daarom vaak maar kort op hun positie.

Bij het sterven van de oude Gemaskerde Priester wordt de nieuwe gekozen door de Gnostische Orde, de hoogste religieuze groepering, onder pasgeboren kinderen. Deze jongeling is geselecteerd, omdat hij volgens De Gemaskerde het best in staat zou zijn geacht om Uomo Universale te worden en daarmee het volk te leiden. Hij wordt naar de hoofdstad Dinasymeir gehaald en voorbereid op zijn beproevingen van later. De Gemaskerde-select, zoals de jongeling wordt genoemd, wordt nooit voor duels uitgedaagd, maar gaat ze soms wel aan. Uitgedaagd worden door de Gemaskerde(-select) wordt als een grote eer gezien, omdat je daarmee bij hebt gedragen aan de naam van de Uomo Universale.

De Conservatieven houden een ingewikkelde genealogie bij waarin alle voorouders zijn uitgestippeld, om er zo achter te komen wie een geschikte, eventueel gearrangeerde, partner zou kunnen zijn om kinderen mee te krijgen. De genealogie zet een basis voor een sociale rangorde, bij de geboorte krijgen kinderen uit een goede genealogie een naam van twee lettergrepen. De lengte van een naam geeft aan hoe gelovig iemand is. Daarmee zijn priesters, de representanten/leiders van regio’s vaak mensen met een zeer lange naam.

Het sterke geloof in de Gemaskerde betekent in deze deelstaat dat iedereen er naar moet streven om alles te kunnen. En met alles wordt ook echt alles bedoeld: van kleding maken tot kaart lezen, van eten verbouwen tot een gedicht schrijven. Alleen als je alles goed kan ben je een Uomo Universale. Uiteraard slagen veel mensen hier niet in, zij vormen de onderkant van de samenleving. Maar zolang ze excellentie in alles kunnen blijven nastreven en zich niet te veel specialiseren worden ze door het geloof geaccepteerd. Iemand die te veel gespecialiseerd is wordt vaak door de Priesters of iemand met veel langere naam opgedragen om voor (nagenoeg) geen vergoeding aan het werk te gaan in een beroep dat ze nog niet kunnen. Zo’n uitspraak is dwingend en deze regel is een belangrijke wet van de Conservatieven.

Uiterlijke Kenmerken

De Conservatieve Fygydai dragen pijen, gewaden of jurken van lichte dunne stof in felle kleuren. Vanwege het hete klimaat moet het goed kunnen ademen. Gezien veel van deze Fygiërs hun kleding zelf maken zijn hun kleren van wisselende kwaliteit. De ene draagt een simpele pij van één kleur met zichtbare gerepareerde scheuren, en de ander heeft zijn kleding met borduursels, patronen of andere elementen uitgedost. Vaak is meer eloquente kledij een hint naar de vaardigheid van de drager in het maken van kleding; gezien de Conservatieven overal even goed in willen zijn is het dus ook een hint naar zijn kunde op andere vlakken, en daarmee naar de status van iemand in de maatschappij.

Namen en Culturele Wetenswaardigheden

De Conservatieven hanteren het traditionele naamsysteem van de Fygydai. In hoe meer eigenschappen iemand weet te excelleren, hoe langer de naam wordt. De priesters houden dit bij. 

Omdat de Conservatieve Fygydai proberen hun bloedlijnen zo divers mogelijk te houden is polygamie de standaard. Een huishouden bestaat dan ook niet uit twee partners met hun eventuele kinderen, maar uit een grote woongroep van vele volwassenen met allerlei kinderen van allerlei verschillende partners. Niemand heeft hierin een vaste rol, omdat iedereen ernaar streeft om alles te kunnen rouleren rollen regelmatig. Zo kan een woongroep bijvoorbeeld een grote boerderij zijn met allerlei soorten gewassen en dieren, met daarnaast nog een werkplaats voor handwerk en een studeerkamer voor andere activiteiten. De ene dag zorgt iemand voor de kinderen, de andere dag scheert hij/zij de schapen, en weer een andere keer wordt mathematica bestudeerd.

Vergeleken met andere Foranezen is de kijk op mensenlevens heel uniek bij de Conservatieve Fygydai. Afvalligen zullen op de brandstapel branden en mensen met te specialistische bloedlijnen worden door Priesters verplicht om (zo goed als) onbetaald hun kennis te verbreden. Er zijn daardoor weinig ongelovige mensen die naar deze deelstaat verhuizen. Tijdelijk bezoek wordt soms echter wel verwelkomd zolang ze het geloof respecteren, en meestal worden ze dan vanwege de zoek naar diversiteit in bloedlijnen uitgenodigd ‘voor een gezellige avond’.

Staatsvorm

De gemeenten van de Conservatieven worden elk geleid door een priester die lokaal wordt beschouwd als de persoon die de Uomo Universale het dichtst benaderd. Deze rol wordt verkregen door duels te winnen. De duels zijn zelden gevechten, maar altijd wedstrijden in een bepaalde vaardigheid die wordt gekozen door de uitdager. Omdat sommige duels gevaarlijk kunnen zijn neemt niet iedereen het risico om te proberen priester te worden. Daarnaast kan de net verslagen priester de nieuwe priester ook weer uitdagen voor een ander duel, daarom moet je in veel vaardigheden echt bedreven zijn om priester te kunnen worden en blijven. In de praktijk worden priesters vaak uitgedaagd en zitten dus zelden lang op hun plek. 

De staat wordt geleid door de Gemaskerde Priester die de rol van Forman bekleed voor het gros van zijn leven. Wanneer een Gemaskerde Priester sterft, komt de Gnostische Orde samen en kiest door middel van een set rituelen een nieuwe Gemaskerde-select. Dit is op het moment van deze verkiezing nog slechts een pasgeboren kind, die vervolgens wordt opgeleid om het dichtst het ideaal van de Uomo Universale te benaderen. Zolang hij/zij nog Gemaskerde-select is, wordt de Forman-functie waargenomen door een tijdelijke Forman. Deze wordt bepaald door de de priesterraad, de raad van alle priesters, die allen representant zijn van hun gemeenten. Door duels te houden tussen de verschillende priesters, wordt een winnaar verkozen die tijdelijk Forman is. Door de tijdelijke Forman uit de dagen voor duels kan ook deze rol wisselen. Wanneer de Gemaskerde-select zijn/haar tijdelijke vervanger uitdaagt voor een duel en wint, dan wordt hij/zij Gemaskerde Priester en Forman van de Conservatieve Fygydai. Door zijn/haar goddelijke aanwijzing wordt hij/zij nooit zelf uitgedaagd voor duels. Om dit te kunnen doen moet de Gemaskerde-select ook eerst iemand in de priesterraad uitdagen. Uiteindelijk moet de Gemaskerde-select dus minimaal twee duels houden en winnen om Gemaskerde Priester te worden, maar in de praktijk zijn dit er vaak nog meer.

De Gnostische Orde, de orde die de Gemaskerde-select uitkiest, is een onafhankelijk instituut en bestaat deels uit priesters die jarenlang hun positie hebben weten te behouden. Daarnaast is er een groep mensen die bij hun geboorte is verkozen om een onderdeel te worden van deze heilige, wetende orde. Voor het bepalen van deze leden gebruikt de Orde uiteraard weer een set van religieuze rituelen. Naast de eigen leden en de Gemaskerde-select, selecteert de Gnostische Orde soms ook priesters van lokale gemeenten. Dit gebeurt soms op verzoek, als een gemeente het lastig heeft of als er te vaak van priester wordt gewisseld. Maar het gebeurt soms ook dat de Gnostische Orde ingrijpt op eigen initiatief. 

De Conservatieven hebben een ingewikkeld rechtssysteem, waar verschillende uitleggen van de wil van De Gemaskerde door elkaar lopen. Dit komt omdat alles wat een Gemaskerde priester zegt altijd waar is. Soms zijn er daarom tegenstrijdige uitspraken. De Conservatieven kennen een grote orale traditie en soms worden tegenstrijdigheden verklaard doordat een van de opmerkingen verkeerd onthouden moet zijn geweest.

De Conservatieve Fygydai zijn tegen specialisatie en specialiseren zich niet in vechten. Ze leveren wel wat vechters voor het leger, maar dit zijn meestal juist de mensen die nog niet kunnen vechten en dit willen leren. Zodra iemand het vechten meester is zal hij het leger juist verlaten en een ander beroep nastreven. Hierdoor is de bijdrage van de deelstaat aan het leger zeer gering. Ze kopen daarom deelname aan het leger grotendeels af met de levering van voedsel aan de Ledare voor de bevoorrading van het leger. Zo behouden ze het recht om een Forman te leveren aan de Fora Supra. 

Handel en Geld

De Conservatieve Fygydai hebben een wat vreemde band met de rest van de wereld. Ze zijn zo erg in hun eigen ritualistische leven opgegaan, dat ze anderen wantrouwen en met scheve ogen aankijken. Dat geldt zelfs voor andere Fygydai-geloven. Tegelijkertijd hebben ze de anderen nodig om hun bloedlijnen diverser te maken. Een Conservatieveling kan daardoor soms plotseling van houding verwisselen en onberekenbaar overkomen. Het betekent in de praktijk in ieder geval dat er weinig handel wordt gedreven met andere volkeren, zelfs niet binnen Forena. In de grensstreken wordt nog wel eens wat verhandeld, en ook de hier gelegerde soldaten wisselen soms wat kleine dingen uit, maar er is geen grote georganiseerde handel. De enige uitzondering hierop is de grote levering van voedsel aan het leger van de Ledare. Fygiërs kunnen alles en zijn dan ook zelfvoorzienend als deelstaat. Het gebrek aan handel betekent ook dat de Conservatieve Fygydai weinig Ledaren bezitten.

De ontzettend vruchtbare grond en het gunstige klimaat zorgen voor een zeer grote landbouwproductie in dit gebied. Het overgrote deel hiervan is graanproductie, waar vervolgens meel van wordt gemaakt. Omdat de deelstaat verplicht is voedsel te leveren aan het leger van Forena, en omdat er meer ruilhandel plaatsvindt dan handel met geld, is iedere Conservatieve Fygiër verplicht een periodieke belasting te betalen in meel. Dit lang houdbare product is daarmee het enige echte exportproduct.

Buitenlandse Politiek

Gesteund door enerzijds hun idealistische geloof en anderzijds hun wantrouwende blik naar anderen, willen de Conservatieven vaak weinig met andere landen te maken hebben. Tegelijkertijd hebben ze hen nodig om hun eigen bloedlijnen diverser te maken. Dit zorgt ervoor dat de politieke houding van de Conservatieve Fygydai naar de rest van de wereld soms wat wispelturig overkomt. Dit geldt zowel voor hun positie binnen Forena Demokratier zelf, als hun positie naar daarbuiten. 

Geografie en Steden

Rollende heuvels, uitgestrekte graanvelden, idyllische beekjes en altijd warm; het gebied van de Conservatieve Fygydai zit vol met schoonheid en is overgoten met zon. Bosafwaarts steken hoge kliffen boven de zee uit. Verder landinwaarts vormen stroompjes en beekjes een paar kleine riviertjes die in de grote rivier de Fyg uitmonden, die op zijn beurt vanaf het bergwaartse naar de zee toe stroomt. Aan de overkant van die rivier ligt Split; hoewel de meeste Conservatieven ook dat deel nog Fygië noemen, toen het nog één land was in plaats van twee delen van twee verschillende landen. Ook aan de bergwaartse grens ligt een gebied wat lang geleden onder Fygië viel, maar daar wonen nu de Vajanen. Een dunne strook land van de Centraal Foranezen ertussen voorkomt dat de Conservatieven aan de Vajanen grenzen.Ook de dorpen en stadjes van de Conservatieven zijn fijn op het oog. Iedereen wil de bouwkunst, ontwerpkunst, schilderkunst en allerlei andere kunsten zo goed mogelijk beheersen. Daardoor wordt er relatief veel aandacht geschonken aan de bouw en onderhoud van gebouwen. Deze zijn vaak ook relatief groot, in vergelijking met andere deelstaten en landen. Woningen worden niet gebouwd voor kleine gezinnen maar voor grote woongroepen, en in de landelijke gebieden vaak ook van allerlei gezamenlijke werkruimten voorzien. In de grotere plaatsen worden meer gespecialiseerde werkplaatsen gebouwd, zoals bijvoorbeeld een molen om meel te maken. De exploitatie van deze werkplaatsen wisselt echter vaak omdat de Fygiërs vaak van baan willen wisselen. Hierdoor groeien bedrijven doorgaans niet zo hard en blijven steden dus redelijk klein.

GEMASKERDE STEM