Wij waren er al, Wij zullen blijven


Deze pagina is bevat specifieke informatie over één van de deelstaten van Forena Demokratier. Ze staan bekend om hun adellijke koninkrijken en de militaire ondersteuning die ze bieden aan de Ledare en Forena als geheel. De bevolking is herkenbaar aan het voeren van hun militaire emblemen en iedereen draagt de kleuren van hun Vrouwe . Deze informatie is specifiek geschreven voor spelers die een karakter spelen uit Draoudscht.


Geschiedenis

De naam Draoudschten zegt het al, wij zijn de eersten en daarmee ouder dan ieder ander. Onze Nobelen hebben de geschiedenis in zich en beschermen de Horigen. De Horigen dienen de Nobelen zodat zij hun taak als Adel kunnen vervullen. Deze natuurlijke verhouding kwam uit het niets en is altijd gebleven. Zonder onze geschiedenis ken je ons niet.

Onze Adel is van nature een krachtiger volk, vrij van twijfel en ouder dan de Schaduw. Zo was er een de tijd dat onze voorouders de gehele Geestegronden af jaagde op zoek naar slaven. Die slaven zijn de voorouders van de oudste Horigen. De Adel was van nature heersers en meester over de zwakken, over de angstige volkeren die zich schaars probeerden te maken als onze voorouderen hen op de hielen zaten. Onze Adellijke voorouders namen slaven en gaven hen een doel en bescherming. Samen maakte ze van het land een leefbaar geheel. Al lang geleden, nog voor monsters zich verzamelde in Ghyr Insan en een plaag werden, en nog voor de nieuwe volkeren zich over de Geestegronden verspreidden.

De voorouders zagen volkeren met schepen komen om slaven te kopen. Nog voor ze het rijk van De Domijnen zagen opkomen. Nog voor de Fygydai in Oud-Fygië terecht kwamen. Voor het Hout groeide en bewoond werd door het volk van het meer. Wij zijn ouder dan die andere volkeren die tegenwoordig over de wereld trekken. Ouder dan Forena. Draoudschte zijn onze graafschappen, hertogdommen en baronieën. Daarin ligt de erfenis van de Nobele inborst van onze Adel. De tijd en wijsheid is de Draoudschte Adel rijk.

Toen de Domijnen uiteenvielen, nodigden wij de Villein uit onze landerijen te bewerken en onze Adel te dienen in hun kastelen. Het systeem van slaven, aangevuld met de Villein kon niet blijven bestaan. Onze Adel gaf de slaven de vrijheid en zo stichten zij Forena Demokratier. Ieder was vrij om een deelstaat te maken onder de leiding van de eerste Ledare, welke natuurlijk Droaudscht was. Maar vele slaven waren niets op zichzelf en bleven daarom hun Nobelen loyaal dienen. Zij zijn de Horigen, en de Adel biedt hen bescherming, leiding en een beter leven. Maar ook de Eigenen, degenen zonder schuld, vervullen hun rol in het dienen van Draoudscht. Horige of Eigene, iedereen betaalt zijn belastingen en zorgt zo dat de Adel het land veilig kan houden. Zo leven allen een waardevol en dienstbaar leven. Zij die een ander systeem in Forena verkiezen zijn vrij om te verhuizen, zolang ze als Eigene hun schulden hebben afgelost.

Na onze stichting van Forena waren er naast onze staat, ook Fora en de Neo-Chaoten. We waren groot en dominant ten opzichte van de anderen. Zoals op de Geestgronden vaker gebeurde, was er ongeremde groei. Dit maal in onze geschiedenis was het Fora. Ze zetten een centraal leger op dat dominant werd over onze goed getrainde, maar verdeelde legermachten. Fora werd arrogant en op termijn dachten ze dat ze het zonder ons konden doen. Forena leerde toen dat ze de Draoudschte leiding nodig hadden.

Tijd brengt niet alleen voorspoed. De komst van de Fygydai maakt onze macht niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen. Forena is groot geworden. De macht komt steeds bij een nieuwe Ledare te liggen, maar niet vaak genoeg zijn wij degene die deze leveren. Het is weer tijd dat we de onmiskenbare leiders van de wereld voortbrengen.

Samenvatting Normen en Waarden

 • De Draoudschten delen de volgende waardes:
  • Wij zijn de oudste en natuurlijke leiders van de Geestegronden.
  • Je moet respect tonen voor de adellijken boven je en respect hebben voor de tradities.
  • Bewoners van de Geestegronden zijn een plaag en moeten ingeperkt worden door de adel.
  • Strijd is een manier om je dominantie over je minderen te tonen.
 • Je voorouders bepalen je stand in de maatschappij:
  • Adel blijft adel.
  • Horigen erven de schuld aan de adel van hun ouders.
  • Eigenen zijn vrijgekochte horigen die in dienst van de adel zijn.
 • De Draoudschten (adel) kennen geen concept van gender:
  • Alle titels (en aanspreekvormen in het algemeen) zijn in de vrouwelijke vorm, bijvoorbeeld Vrouwe of Forkoningin. Afwijken hiervan toont de zwakte van de Geestegronden aan,
  • Gemeenschap tussen de lagen van de maatschappij is niet geoorloofd en wordt zwaar bestraft.
  • Seks is een goede manier om dominantie over je minderen te tonen.
  • Huwelijk is een politiek verbond en dus voor Adel. Er is altijd toestemming nodig van de lokale representant, die dit via zijn bibliotheek met stambomen controleert.
 • Alleen de adel is verkiesbaar:
  • Binnen adellijke families wordt vaak afgesproken wie zich verkiesbaar gaat stellen.
  • Iedereen, zelfs horigen, hebben actief kiesrecht. 
 • De adel trekt geregeld ten strijde tegen elkaar om scherp te blijven en hun leiderschapskwaliteiten te bewijzen:
  • De adel traint van jongs af aan in strategie en krijgskunst.
  • Horigen en eigenen zijn gewillig voetvolk.
 • Het gebruik van verdovende middelen wordt gestimuleerd, het gebruik van geestverruimende middelen niet. 

Geloof

Onder de Horigen en Eigenen wordt er in Draoudscht veel geloofd in de voortekenen, dit komt uit de Villeine cultuur. Bijna alle andere geloven komen hier en daar voor. Dit is afhankelijk van de oude cultuur van families die opgenomen werden in het volk van de Draoudschten. Al deze geloven worden echter altijd op de achtergrond gehouden en niet in het openbaar getoond. De Nobelen hebben namelijk een ander geloof dat zo oud is als de Adellijke lijnen zelf. Dit geloof heeft de deelstaat gevormd en is nog steeds bepalend voor dit gebied. De Adel is echter terughoudend met het uitdragen van dit geloof buiten de Adellijke kringen. Het centrale concept van het geloof is de Afwezigheid, wat het makkelijk maakt om tegen onbekenden te zeggen dat hun geloof “Afwezig” is. Alleen echte Nobele Draoudschten begrijpen dan dat hier Afwezig met een hoofdletter geschreven dient te worden. Zelfs de meeste lokale Horigen prikken niet door de woordspeling heen en zien hun Adel als mensen met weinig religie. Toch hebben sommigen hier en daar wat opgepikt. Er echt achter komen is natuurlijk lastig, de Adel heeft tenslotte een machtspositie.

Zij die toch meer meekrijgen over het geloof in Afwezigheid, kennen waarschijnlijk het volgende verhaal. Dit zijn hoofdzakelijk de Draoudschte Adel en hun meest vertrouwde Horigen. 

Het oorsprongsverhaal van het geloof van Afwezigheid gaat als volgt: “In het beginnen was er geen wereld, maar bestonden alleen grote concepten. De twee die wij kennen zijn Afwezigheid en Geest, maar het is zeer goed mogelijk dat er meerdere concepten bestonden. De Geest ging de strijd aan met de andere concepten en maakte de Geestegronden. Deze Geestegronden groeiden en woekerden door tot daar waar de Afwezigheid is. De Geest en de Afwezigheid kwamen tot een botsing en op die overgang zijn de voorouders geboren, de kinderen van Afwezigheid. De kinderen van Afwezigheid kregen de taak de Afwezigheid te bewaken van de indringers van de Geest, maar de kinderen van de Geest kunnen niet tegengehouden worden als ze vrijelijk blijven groeien. Het zijn de Draoudschten, de oudst levende en geboren uit pure afwezigheid, die de taak voelden om de kinderen van de Geest klein te houden. De voorouderen trokken uit het donkerste deel door de schaduw naar het licht om deze taak uit te voeren. Zo ontstond ons geloof en zo ontstonden wij. Wij zijn de bloedlijn die terugloopt naar de tijd dat nog overal schaduw was, de schaduw die in verbintenis is met Afwezigheid.”

Uit dit verhaal halen de Draoudschten hun geloof. De Draoudschten denken dat alles verbonden is en alles een taak heeft, zelfs de Geest. Ze zullen daarom nooit zonder doel iemand die niet Draoudschte is doden. Echter de Afwezigheid is voor de wereld ook belangrijk. Daarom moet er vooral een balans blijven. De Draoudschten geloven dat de Geest niet te vertrouwen is met die balans, die groeit namelijk ongeremd. De nobelen voelen zich de bewakers van de balans en voorvechters van de ondergerepresenteerde Afwezigheid. Onder andere het kastensysteem van Horigen, Eigenen en Adel komt hieruit voort. De Nobelen zien dit als een heilige weg om het geloof te beleiden. Andere geloven komen niet uit Afwezigheid, en Draoudschten hebben er daarom een bijzondere afkeer tegen. Pogingen tot bekering worden – zacht gezegd – absoluut niet in dank afgenomen.

Het geloof in de Afwezigheid vraagt veel tijd van een Draoudschte, want de Geest moet niet alleen bestreden worden in de ander maar ook in jezelf. Leven in de landen van de Geest geeft de Geest aan ook de kinderen van Afwezigheid. Door meditatie en focus kun je de Geest in jezelf vervangen door Afwezigheid. In de huizen van de Draoudschten zijn verstopte kelders met daar niks in, geen licht, geen objecten, geen afwerking, helemaal niks. Als kind van Afwezigheid probeer je daar de Geest de baas te zijn en alle ruimte te geven aan Afwezigheid. Wanneer je daar in slaagt zul je meer vanuit instinct en impuls handelen dan vanuit complexe analyses of gerationaliseerde standpunten.

Uiterlijke Kenmerken

De Adel draagt voornamelijk zwarte kleding van hoge kwaliteit. Ze dragen weinig poespas, geen juwelen of flitsende versieringen. Op z’n hoogst een bontkraag of gegraveerde leren riem. Wel draagt elke Nobele een militair embleem met de kleuren en tekenen van zijn/haar rijk. Buiten het kasteel loopt de Adel vaak rond in pantser, alsof ze altijd klaar zijn voor een jacht of een veldslag. Deze pantsers zijn gemaakt door experts en zien er vaak indrukwekkend uit.

Horigen dragen vaak simpele kleding in zwart of grijs. Hun kleding is enkel praktisch, niet versierd of uitgedost. Echter, de hoger geplaatsten dragen vaak stoffen van betere kwaliteit. Wanneer iemand in het huishouden van een Vrouw dient dan zijn vaak de kleuren en/of tekenen van het rijk ook in de kleding verwerkt. Natuurlijk dragen ook militairen deze kenmerken altijd in hun outfit.

De enkele Eigenen in de deelstaat zijn vaak de meest rijk uitgedoste figuren. Een succesvolle meestersmid zal mooie ringen dragen, en een bekende bard excentrieke kleding met kant, gouden knopen en veel juwelen. Zo zien zij er soms zelfs rijker uit dan de Nobelen, hoewel ze in de realiteit waarschijnlijk slechts een fractie van de welvaart van de Adel bezitten. Qua kleuren kleden ook de Eigenen zich vaak nog in zwart en grijs, maar het kan ook voorkomen dat ze zich meer kleden naar de stijl van hun voorouders als ze bekend zijn met hun afkomst.

Elke Draoudschte draagt een stempel bij zich, vaak op een ring of aan een ketting. Hiermee worden rekeningen en andere officiële documenten onderstempeld in Draoudschte. De stempel creëert een persoonlijk symbool wat de drager vaak zelf verzonnen heeft. Hoe rijker iemand is hoe eloquenter vaak het stempel. Een simpele boer draagt zoiets als een uit hout gesneden tekening van een schaap aan een touwtje om zijn nek, terwijl nobelen gouden ringen dragen met daarop zeer gedetailleerde symbolen.

Namen en Culturele Wetenswaardigheden

In Draoudscht zijn er drie kasten: de Adel, de Horigen en de Eigenen. De Adel bestaat uit de Vrouwen met een adellijke bloedlijn. Zij leiden het land en bezitten als representant van een gebied alle grond waardoor zij meerdere monopolies bezitten. Bijna al het andere volk heeft schulden aan één of meer Nobelen, iemand met zulke schulden is een Horige. Horigen werken vaak op landerijen en in werkplaatsen van de Adel. Dankzij belastingen en de hoge prijs van voedsel is het voor de meeste Horigen moeilijk om ooit hun schuld af te betalen, vaak neemt die alleen maar toe. Velen dienen echter trots, en omdat ze van hun Vrouw eten krijgen en een dak boven hun hoofd hebben ze geen slecht leven. De enkelen die het wel lukt om hun schuld af te betalen worden Eigenen genoemd. Vaak zijn zij bijzonder getalenteerd en werken ze hard. Er wordt erg tegen hen opgekeken door de Horigen; voor hen die zich uit hun schuld willen werken zijn de Eigenen het bewijs dat dit mogelijk is.

Draoudschten hebben een voor- en een achternaam en adel heeft daarnaast ook een plaatsgebonden naam. De voor- en achternamen worden door de ouders bepaald bij de geboorte. De achternaam is altijd dezelfde als de achternaam van één van de ouders. De voornaam is anders dan die van de ouders, maar regelmatig worden kinderen vernoemd naar grootouders of overgrootouders. Ook worden veel kinderen vernoemd naar populaire overleden nobelen uit het recente verleden. Een vernoeming is vaak een verbastering van de originele naam of een samenraapsel van meerdere namen. De plaatsgebonden naam van een Draoudschte wordt bepaald door de plek waar die persoon vestigt, bij geboorte is dat dus gelijk aan die van de ouders en door huwelijk of veroveringen van land kan dit veranderen. Vaak vestigt men na een huwelijk zich in het land met de naam die de meeste aanzien heeft en neemt men beiden de geboortenaam aan van de huwelijkspartner die naar het land verhuist. Soms zijn gebieden gelijk aan de achternaam, dan wordt de gebiedsnaam vaak niet gebruikt, dus het is normaler om Hertogin van Berkenheuvel te zeggen in plaats van Hertogin van Berkenheuvel van Berkenheuvel. De broers en zussen van de Hertogin hebben dan vaak een andere familienaam, zoals de Vrouwe Van Hoensbroek Van Berkenheuvel. Nobelen worden bovendien aangesproken met hun titel – of bij gebrek aan titel Vrouwe – voor hun naam. Voorbeelden zijn: Barones Willemijn Raavenbrinck van Raavenbrinck, Vrouwe Hendriekus-Gerardus Hydter van Verrevoort, Janus Streepzetter, en Bertha Dulavalettuma (zij heeft duidelijk ooit geïmmigreerde voorouders). De naam van een kind moet rond de geboorte geregistreerd worden bij de lokale heerser onder vermelding van de namen van de ouders. Hierdoor zijn er lange genealogieën bekend, niet alleen van de adel, maar ook van veel Horigen is terug te leiden waar ze vandaan komen. Zo weet de Adel van sommige Horigen de voorouders terug te leiden tot de tijd dat de eerste Draoudschten zich in het gebied vestigden.

Onder de Draoudschten bestaat een dominante vechterscultuur. Veel Horigen en Eigenen hebben een periode gediend als militair, onder hun Vrouw. Ook zijn veel Nobelen elite strijders die vechten op basis van instinct, ervaring en intuïtie. De militaire traditie versterkt de band tussen de Horigen en Adel van een regio. Voor Horigen is het soldatenleven bovendien een potentiële manier om tot Eigene op te klimmen. Ze kunnen in rang stijgen wat voor een beter soldij zorgt, en ze hebben recht op plunderingen na een succesvolle verovering.

Draoudschte Adel proberen de Geest te vermijden en Afwezigheid centraal te maken in hun manier van handelen. Dit gaat bijvoorbeeld door snel en kort reageren en heel vaak met stilte antwoorden. Soms is de afwezigheid van een antwoord het beste antwoord. Veel Horigen en Eigenen hebben vaak vergelijkbare gedragingen, (deels) overgenomen van hun nobelen. Voor sommige Draoudschte is de beste avond in de bar een rustige stille avond.

Staatsvorm

De Draoudschten noemen hun deelstaat een koninkrijk. Heel Draoudscht is onderverdeeld in baronieën, hertogdommen en graafschappen, die allemaal lokaal geregeerd worden door een Nobele. Wanneer de deelstaat een Forman naar de Fora Supra moet sturen dan komt de Adel bij elkaar en kiezen een Koningin. Deze ForKoningin representeert dan de belangen van de deelstaat op de vergadering en heeft de mogelijkheid om tot Ledare verkozen te worden. De Koning(in) behoudt daarna de titel tot aan de volgende verkiezing, maar er zijn geen grote rechten of machten aan verbonden. Als de nobelen van de Draoudschten verdeeld zijn, kan het zijn dat er twee of meer ForKoninginnen aangewezen worden. Per deelstaat kan er in Forena maar één Forman zijn, dus is dit in theorie automatisch een poging tot het oprichten van een nieuwe deelstaat (in ieder geval op papier). Om dit te laten slagen moet een uitnodiging voor beiden ForKoninginnen bemachtigd worden bij de Fora Supra. Dit is dus een complexe politieke situatie die vaak niet lang blijft voortbestaan.

Elke Nobele onderhoudt haar eigen milities en legereenheden. Deels worden militairen door Forena bekostigd afhankelijk van de rangen van militair leiders; maar in Draoudscht stopt de Adel veel eigen geld in het uitbreiden van de militaire eenheden die ze aanvoeren. Vooral de Ridderlijke Garde gevuld met Adellijke familie is vaak beter uitgerust. In Draoudscht kan een Vrouw haar leger namelijk inzetten om een strijd aan te gaan tegen een andere barones, hertogin of grafin binnen de deelstaat. Hiermee worden gebieden van elkaar veroverd en soms zelfs het gehele grondbezit van een nobele onteigend. Hoewel deze interne veldslagen kunnen leiden tot vele slachtoffers wordt bij overgave de levens van de verliezers altijd gespaard. Als een duidelijk winnaar ontstaat dan wordt ook vaak de strijd gestaakt. Hierna proberen de nobelen tot termen te komen. Als dit niet lukt, wordt er opnieuw gevochten of wordt een arbiter gevraagd het conflict te beslechten, vaak is dat de Koningin.

Bij de stichting van Forena hebben de Draoudschten actief kiesrecht voor iedereen geaccepteerd, elke inwoner van Draoudscht mag dus stemmen. Echter, alleen de adel heeft passief kiesrecht in Draoudscht en mag daarmee als enige kandidaat zijn voor het representeren van een hertogdom, graafschap of baronie. Nobelen zijn zij die een waardige genealogie kunnen aantonen die terug leidt tot de eerste Adel van Draoudscht. Een hertogin, barones, of gravin wordt verkozen voor onbepaalde tijd. De Vrouw leidt het gebied tot de dood, tot al haar territorium wordt onteigend of tot wanneer zij zelf een nieuwe verkiezing uitschrijft. Bij zulke verkiezingen wordt vaak maar één kandidaat voorgedragen, meestal een dochter van de huidige heerser. Andere kandidaten worden eerder uitgelachen dan aangehoord. Toch, heel soms, als een rouwe het volk slecht heeft behandeld, maakt een populairder familielid of misschien zelf een buitenstaander kans op de positie. Regelmatig vallen gebieden uit elkaar in meerdere delen, bijvoorbeeld als een Vrouw het gebied wil verdelen over meerdere erfgenamen, of als gevolg van een politieke deal. Herverdeling op deze manier kan echter alleen bij een verkiezing die is uitgeschreven door de huidige heerser.

Handel en Geld

Door het grote leger dat deels bekostigd wordt door de Ledare ontvangen de Draoudschten regelmatig een grote impuls aan Ledaren en krijgen ze continue leveringen van meel. Hiermee wordt hun cultuur van interne strijd en grote legers in stand gehouden. De meeste Ledaren komen terecht bij de adel, die eigenaar zijn van al het land en de meeste gebouwen. Hiermee vergroten ze vervolgens hun rijkdom door investeringen in handel, productie en versterking van hun leger.

Door de hoge waarde van een Ledare wordt in Forena regelmatig ‘op rekening’ gehandeld. In Draoudscht komt dit bovengemiddeld veel voor. De meeste schulden die zo ontstaan zijn (uiteindelijk) aan de Adel verschuldigd. Hun ervaring in het administreren van genealogieën is doorgesijpeld naar het bijhouden van rekeningen. Ze houden dikke boeken bij met openstaande schulden die Horigen bij hen hebben. Wat deze Horigen produceren wordt dan ook opgeëist door degene met de oudst openstaande schuld. Dagelijks eten en het dak boven hun hoofd wordt (direct of indirect) door de lokale Heerser aan hen voorgeschoten, op rekening, wat weer leidt tot een nieuwe en waarschijnlijk nog grotere openstaande schuld.

Het verschilt per gebied wat er geproduceerd wordt, maar bijna elk gebied in Draoudscht heeft wel iets van waarde wat gecreëerd wordt. Zo zijn er veel boerderijen op de vruchtbare gronden in de deelstaat. Op meerdere plekken zijn grote groeven aangelegd voor het winnen van steen.  Het meeste voedsel wordt uiteindelijk door de eigen bevolking geconsumeerd, en ook steen en hout blijft hoofdzakelijk in Draoudscht. Het belangrijkste exportproduct van de deelstaat is metaal. De meeste veldslagen in Draoudscht gaan dan ook om het eigenaarschap over één van de vele ertsmijnen en smelterijen. Wanneer de erts verwerkt is wordt het vaak verhandeld met andere deelstaten van Forena. Sinds de Schaduwoorlog wordt er ook steeds meer gehandeld met Split en Den Vereenighden Stammen der Scharheve.

Buitenlandse Politiek

De zeewaartse grens van de Draoudschten ligt aan het Hout, en daar zijn constant schermutselingen. Jagers en houthakkers die de aangrenzende bossen gebruiken worden lastig gevallen door Houtlieden die claimen het gebied in gebruik te hebben genomen. Op de grens wordt daarom regelmatig gepatrouilleerd, maar de indringers laten zich niet zomaar wegsturen. De Draoudschten oefenen ook veldslagen aan deze grens, waarop Het Hout vervolgens represailles uitdeelt. Het is een strijd van duizend kleine slagen, maar zo blijven de legers van de Draoudschten scherp. Ook de oude strijd met Duisterlingen aan de bergwaartse kant van de deelstaat heeft de militairen al generaties lang getraind. Door deze ervaringen waren de lokale eenheden dan ook goed voorbereid voor de Schaduwoorlog. De ForKoninginnen zullen hun militaire bijdrage dan ook altijd trots uitdragen op de Fora Supra.

Door hun grote legermacht die continue ervaring op doet, door veldslagen intern en schermutselingen met het Hout, is Draoudscht één van de meest invloedrijke deelstaten binnen Forena. Ze proberen dan ook elke verkiezing weer de Ledare te leveren. De Nobelen vinden zichzelf de natuurlijke leiders en vanuit hun geloof willen ze een wakende en sturende rol vervullen. Sinds de aansluiting van de Fygydai lukt het echter minder goed om de positie van Ledare te leveren en daar zijn ze niet heel blij mee. Toch houden ze zich netjes aan de gemaakte afspraken; die breken heeft meer nadelen dan voordelen.

Geografie en Steden

Aan de bosafwaartse kant van het grote ravijn, waar de baai nog net het vaste land raakt, begint het land van de Draoudschten. Het is een rollende vlakte doorklieft met allerlei kleine crevassen uitgesleten door beekjes en stroompjes. De meesten stromen boswaarts het ravijn in, daar eindigend in kleine maar hoge watervallen. Het is een rijk landschap: landbouwvelden en met bos gevulde kloven wisselen elkaar af terwijl in grotten en groeven stenen en ertsen gewonnen worden. Aan de bosafwaartse zijde is het woud dikker en draaien de richtingen van beekjes en stroompjes naar de richting van het Hout. Aan de bergwaartse kant bevindt zich de Schaduw. Dit gebied vormde een gevaar voor veel Draoudschten, maar sinds de Schaduwoorlog is het leven en stuk veiliger. Sterker nog, een deel van het veroverde gebied is sinds de vrede officieel grondgebied van de deelstaat. De Vrouwen van Draoudscht zijn stap voor stap bezig om hier grond te claimen.

De kloven vormen een wirwar van natuurlijke grenzen. Mede hierdoor is heel Draoudscht onderverdeeld in kleine baronieën, hertogdommen en graafschappen. Ze worden allemaal lokaal geregeerd en hebben vaak minstens één burcht voor de lokale heerser. Deze staan vaak op heuveltoppen en langs ravijnranden. Hieromheen hebben zich dorpen en steden gevormd. De meest welvarende plaatsen, en de plaatsen nabij de Schaduw, worden zelfs door stadsmuren omringd. Wachttorens en kleine fortificaties op strategische plekken beschermen tactische routes en waardevolle gebieden.

Tussen de grote plaatsen in kom je vele kleine gehuchten en eenzame boerderijen tegen. Deze boerderijen gedijen goed bij de regelmatige regenval, bovendien is het hier nooit zo koud dat gewassen stuk vriezen. In de zomer kunnen hittegolven het wel erg warm maken in Draoudscht. Dan helpen de natuurlijke bronnen, die uit de wanden van kloven ondergrondse waterstromen onthullen, de lokale boeren boeren bij de landbouw en veeteelt.

TEL DE STEMMEN