Een met het hout

Een met de woestijn

Drie met elkaar


Deze pagina is bevat specifieke informatie over één van de deelstaten van Forena Demokratier. Ze staan bekend om hun natuurlijke levenstijl, het goede jagen en Juan Serpentjager hun Forman en Ledare van Forena. Egalisatoren zijn bijna allemaal afstammelingen van gevluchte Houtlieden. Deze informatie is specifiek geschreven voor spelers die een
Egalisator karakter spelen.


Geschiedenis

Wij waren het Hout. Het Hout wilde wij niet meer zijn. Het Hout lijkt stil en vredig, maar geweld zit onder de huid. Onze vlucht was naar de vijand. Een vijand die geweld kent, maar ook compassie. Een vijand met geschreven regels werd onze vriend. Met tijd werden wij die vijand. Het doet ons pijn als we het geweld moeten ervaren. Wij leven aan de rand van het Hout. Wij zijn niet de rand van het Hout. Wij zijn anders, onderdeel van een systeem gemaakt door mensen. Wij zien het respect en brengen de natuur.

Het Hout treedt soms buiten het woud door bomen te groeien op plekken waar ze niet horen. Ze betreden onze grenzen, bouwen hun huizen op onze grond. We hebben geleerd de grond rondom de grens actief te gebruiken en soms een tactisch vuur te stichten om onze grond terug te krijgen. Alles met mate uiteraard, die bosjesmensen kunnen maar beter niet denken dat we disrespectvol zijn. 

Samenvatting Normen en Waarden

 • De Egalisatoren delen de volgende waarden:
  • Wij zijn de enige deelstaat met een echte pure democratie.
  • De commune, het collectief zijn we samen en iedereen is een gelijk onderdeel.
  • Je hebt een persoonlijk doel dat het grotere geheel dient te bevorderen.
 • De commune volgt de Dow:
  • We moeten respectvol samenleven, iedereen als gelijke zien.
  • We streven naar perfectie in handelen.
  • Je hebt de vrijheid om te leven zonder anderen hun vrijheden te beperken.
 • Egalisatoren vinden de natuur belangrijk, ook in je relaties vind je dit terug:
  • Je vormt een paar, maar weet ook dat een relatie, zoals alles, eindig is.
  • Het is gewoon om extra aandacht voor je kinderen te hebben en dit ook politiek te uiten.
 • Binnen de communes is iedereen gelijk:
  • We streven naar een pure democratie zonder beperkingen op verkiesbaarheid of stemmen.
  • Er is veel vertrouwen in elkaar, waardoor het verkiezingsproces heel informeel is.
  • ‘Gewoon zijn’ is een belangrijke eigenschap van verkozen personen
 • De Egalisatoren hebben een traumatisch collectief verleden met geweld, en schuwen individueel geweld. Er is wel een sterk collectief rechtvaardigheidsgevoel:
  • Het is soms nodig om geweld te gebruiken, maar dan is het een collectief middel.
  • Tegen de Aniöliers is een collectief besluit genomen dat elk individue het recht geeft geweld te gebruiken.
  • Er is een collectief besluit dat iedereen zich tegen Houtlieden mag verdedigen en zich direct mag vergelden. Vergelding op een later moment moet collectief plaatsvinden.

Levenswijze

Onder de Egalisatoren leeft een milde interpretatie van de leer van de Dow. De Dow is een levenswijze die heerst in het Hout en ook van daar meegekomen is naar de Egalisatoren. De essentie die de Egalisatoren uit deze levenswijze halen is het respectvol leven en gelijkheid onder elkaar en met de wereld. Egalisatoren zijn één met de natuur, gelijk onder elkaar en zorgen ook sterk voor elkaar en hun commune. Dit deel van kijk op de levenswijze komt heel erg overeen met de kijken van Houtlieden. Echter, een Egalisator accepteert in tegenstelling tot een Houtlied wel het concept van individueel eigendom binnen de commune en er wordt ook anders omgegaan met disrespect. In tegenstelling tot het Hout worden gewelddadige repercussies centraler aangepakt zodat geweld geen individueel middel is om respect af te dwingen maar een collectief middel. Er wordt ook altijd samen gezocht naar een beter manier om disrespect op te lossen dan een tienvoudige gewelddadige repercussie. Egalisatoren doorleven hun levenswijze dus vaak gemeenschappelijk. Zo gaan ze gezamenlijk trainen met het zingen tot de bomen in een groot koor en zie je Egalisatoren ook gezamenlijk reizen maken om respect te ontwikkelen voor andere volkeren.

Elke Egalisator die volgens de levenswijze leeft, zal een nacht in het woud doorbrengen. Deze traditie van vervolwassening is het moment dat deze persoon wordt aangezien als een volwaardig bewandelaar van de Levenswijze. Deze periode in het bos zal de Egalisator een Dowspreker zijn. De vorm en invulling hiervan is aan de persoon zelf, maar voor Egalisatoren die nog veel van het Hout kennen zal dit een avond zijn waarin ze de middelen van het Hout gebruiken om dichterbij de Dow te komen. Uit deze traditie neemt een Egalisator vaak een gevoel, woord, of leuze mee die de levenswijze voor die persoon samenvat of richting geeft aan de invulling van de eerste paar jaren.

Uiterlijke Kenmerken

De Egalisatoren hebben in hun kleding vaak natuur verwerkt, vaak ook elementen van hout. Door de wisseling van leven in de natuur, naar landbouw hebben ze ook geavanceerde technieken van kleding maken ontwikkeld. Een van de eerste kleurstoffen die ze ontdekte was de blauw uit wede. De luxere kleding wordt daarom nog vaak blauw geverfd. Egalisatoren die buiten hun deelstaat reizen dragen ook vaak blauw om herkenbaar te zijn.

Namen en Culturele Wetenswaardigheden

Naamgeving van de Egalisatoren wordt beïnvloed door de natuur, ze zullen alleen niet snel iemand direct Tak noemen en dan een verbastering zoals Takker, Wilgje in plaats van Wilg, Rosalie in plaats van Roos. 

In tegenstelling tot Houtlieden kunnen Egalisatoren wel lezen en schrijven. Het boomsymbolensysteem dat Het Hout gebruikt is onder de Egalisatoren enigszins in onbruik geraakt met een voorkeur voor het Foraneze schrift. De boomsymbolen zijn wel bekend bij menig jager en verzamelaar; deze worden veel door hen gebruikt, onder andere om te zorgen dat de Houtlieden hun gebieden niet overnemen.

De Egalisatoren staan bekend om hun sociale houding die gericht is op gelijkheid, eerlijkheid, vertrouwen en rechtvaardigheid. Daarnaast zijn Egalisatoren ook vaak expert in een bepaald iets. Een van de basisregels van de Dow betreft perfectie in hun handelen en veel Egalisatoren streven ook een persoonlijk doel na dat hun eenheid met het grotere geheel dient te bevorderen. Jagen met een enkel schot, het kneden van brood tot kunst verheffen of precies even veel ruimte tussen je naaisteken aanhouden. Zeker de kunsten die bijdragen aan het geheel en elkaar beter maken zijn preferent. 

Staatsvorm

Binnen de Egalisatoren staat de commune centraal en wordt gestreefd naar een pure democratie zonder restricties op verkiesbaarheid of stemmen. Er zijn bij stemmingen vaak lage opkomsten, omdat veel mensen vertrouwen op de keuze van de medeburger. Zeer lokaal wordt er vaak ook niet gestemd, maar is de representant iemand die natuurlijk het leiderschap heeft van dat moment. Daarnaast vindt veel besluitvorming plaats door overleg met alle – of op zijn minst vele – betrokkenen. Politiek is daarmee maar weinig interessant.

De periode waar iemand voor verkozen wordt is niet vastgelegd. Het volk bepaalt lokaal wanneer er nieuwe verkiezingen zijn voor representanten. De representanten bepalen samen wanneer er verkiezingen zijn voor de Forman. In lijn met de levenswijze stappen de meeste Formannen en Representanten al op voordat het volk of een stemming moet aangeven dat ze moeten vertrekken. 

Een van de oudste regels is wel dat elke Forman die voor een derde termijn verkozen wordt het recht heeft om al het bezit te herdistribueren. Welvaartsverschillen zijn daarmee vaak slechts van tijdelijke duur. Dit gebruik komt voort uit het feit dat grond is een schaars goed voor de Egalisatoren, omdat elk stuk grond dat niet gebruikt wordt aan de grens met Het Hout opgenomen wordt in het bos, en de woestijn lijkt niet te cultiveren.  

Handel en Geld

De Egalisatoren werken zelf graag met de natuur, en zijn zelf ook enigszins bekend met de groene kunsten van Het Hout. Dit maakt ze waarschijnlijk de meest bekwame boeren van Forena, maar ze hebben niet de beste grond of genoeg ruimte om echte massa’s aan voedsel te produceren. Aan weerszijden van hun langgerekte grondgebied is het dicht bebost en aan de in het midden is er woestijn, daarom is jagen ook een veel beoefend beroep onder de Egalisatoren. Volgens deze jagers komen zij ook veel grote gevaarlijk beesten tegen, dit verklaart waarom veel krijgers van de Egalisatoren een achtergrond als jager hebben.

Egalisatoren werken binnen hun commune veel samen zonder hier direct wat tegenover te zetten, samen dingen voor elkaar doen staat in hoog aanzien en versterkt de onderlinge band. Wanneer handel nodig is wordt meer gewerkt met gunsten dan met gelden. Als ze nieuwe gereedschappen of specialistische producten nodig hebben dan stellen ze daar een gunst tegenover, die wordt vaak pas geïnd wanneer de ander wat nodig heeft. De vele reizende handelaren hebben vaak een stapeltje gunsten die ze innen bij een succesvolle oogst of na een goede jacht. Handelaren verlaten de deelstaat vaak met karren vol voedsel en dierlijke grondstoffen om te verhandelen.

Buitenlandse Politiek

In het algemeen staan de Egalisatoren heel open en compassievol ten opzichte van andere volken. De Egalisatoren hebben vooral een mening over Het Hout en de Anioliërs. Er wordt altijd een oog gehouden op de grens om de Houtlieden in hun gebied te houden. Deze grens moet dan ook actief gecultiveerd worden, anders wordt deze opgeslokt door Het Hout. Ondanks deze spanning is er wel veel begrip voor Houtlieden en veel verdriet over de afscheiding met Het Hout: het blijft verloren familie.

De Anioliërs plegen al jaren aanvallen en overvallen op de kust en soms zelfs verder landinwaarts. Zeewaarts zijn de Egalisatoren daar ook vaak slachtoffer van geworden. De rovende Anioliërs zijn daarmee de grote vijand van dit volk. Niet zo lang geleden zijn twee steden aan de zee door de rovers ingenomen. Het gezamenlijk leger van Forena heeft nu een aantal kampen opgezet in de deelstaat om tegen deze dreiging te verdedigen.

Met de andere Foraneze deelstaten en Forena als geheel zijn de Egalisatoren zeer blij. Het warme onthaal wat ze van Forena gekregen hebben bij het vormen van hun eigen deelstaat is daar één van de oorzaken van. Maar ook het gezamenlijk leger dat het gebied verdedigd is voor de Egalisatoren van grote waarde. Daarnaast zijn met de Neo-Chaoten, de Centraal Foranezen en de Draoudschten, die hun directe buren vormen, goede relaties.

Geografie en Steden

Waar woestijn en bos elkaar raken lijkt het Hout een onprettige begroeiing te hebben laten ontstaan: stekelige struiken, irriterende planten, en giftige bloemen. Als je de verscholen paden hier tussendoor een eindje het bos in volgt kom je bij de communes van de Egalisatoren. Ze bevinden zich niet te dicht bij de rand, zodat kinderen het vervelende stuk bos en de nog gevaarlijkere woestijn niet zomaar inwandelen. Maar te diep het bos in kan ook niet, want daar leven de Houtlieden die vinden dat zij het bos in gebruik hebben. De grens tussen Hout en Forena is niet precies vastgelegd, zo’n afspraak valt niet te maken met de Houtlieden. De Egalisatoren leven dan ook in een balans van natuur en gevaar.

De communes van de Egalisatoren zijn kleine dorpen met daaromheen landerijen die in de bossen zijn aangelegd. De landerijen zijn mengsels van verschillende complementaire plantensoorten en dieren. Zo’n mix van bijvoorbeeld fruitbomen, bessenstruiken en konijnen ziet er voor het ongetrainde oog wellicht uit als normale natuur, maar een woudloper ziet meteen dat bepaalde planten continue worden verwijderd en anderen juist geholpen worden om te groeien. Deze actieve bewerking van de natuur wordt ook voor stedelingen overduidelijk wanneer ze het dorp in lopen. Huizen zijn deels verwoven met bomen. Bij het ene huis houdt een centrale boom het dak omhoog, een ander heeft muren van kleine wilgenboompjes met takken ertussen gewoven, en hier en daar is zelfs een boomhut te vinden. Doordat landbezit eens in de zoveel tijd herverdeelt wordt en omdat de dorpen met veel natuurlijke elementen gebouwd zijn, staan er weinig oude gebouwen in deze communes.

Ga je het bos weer uit dan kom je in de centrale woestijn. De grond is hier droog en bestaat voornamelijk uit zand. Het gebied is niet cultiveerbaar, hier en daar is misschien een woestijnplant te vinden. Er is niet veel, maar er is blijkbaar genoeg voor allerlei fauna. Er zijn kleine diertjes zoals muizen, slangen en schorpioenen, maar ook grote hagedissen en reusachtige serpenten. In dit gebied wordt actief gejaagd door de Egalisatoren, niet alleen voor het voedsel maar ook voor exotische huiden. Op sommige plekken kun je dan ook een simpele schuilplaats vinden, in een grot of tegen een rots aan. Maar nagenoeg niemand leeft hier permanent.

NATUULIJK LEIDERSCHAP