Centraal Forena

Wij nemen onze hoed af voor Forena


Deze pagina is bevat specifieke informatie over één van de deelstaten van Forena Demokratier. Ze staan bekend om hun bestuurlijke ervaring en de ondersteuning die ze bieden aan de Ledare en Forena als geheel. Daarnaast is ook het multiculturele aspect van deze staat ook roemruchtig, wat het moeilijk maakt een Centraal Foranees te herkennen met uitzondering van de hoed. Deze informatie is specifiek geschreven voor spelers die een karakter spelen uit Centraal Forena.


Geschiedenis

Wij zijn het echte Forena. Het eerste Forena. Voor dat wij er waren, was er oorlog. Vanaf het eerste moment dat Forena gevormd werd, was ons doel al vrede. Er was geen samenhang, maar toen wij opgericht werden waren er wel al deelstaten. Bij een Forena zonder ons, als Centraal Forena, was de Ledare niet geweest wat hij nu is, en was dus ook Forena niet geweest zoals het nu is. Wij brachten eenheid in de verdeeldheid. Wij zorgen voor stabiliteit als het evenwicht bedreigd wordt. Wij zorgen voor het ware verhaal, als leugens en roddels rond gaan. Wij zullen u dit met 3 museumstukken laten zien.

Het eerste museumstuk is het dagboek van Koi. Koi is de eerste Forman van Centraal Forena die Ledare weet te worden. Op alle scholen en in alle opvoeding wordt haar werk behandeld, alle Foranezen kennen dit en kunnen er uit citeren. Het beschrijft haar ervaringen in aanloop naar het worden van de eerste Centraal Foraneese Ledare en het is ongeveer drie eeuwen oud. Zij heeft het eerste Centraal Foranees leger gesticht. Koi was de eerste Ledare die alle Banieren verenigde onder één Vaandel! Hier, lees een van haar belangrijkste passages!

“De dag van de Bizon nadert, ik zag hem lopen toen ik vanmorgen mijn baby de borst gaf. Een grote eer verwacht ik te kunnen behalen. De uil heb ik vannacht zien landen op de daken van mijn mede Formannen, maar ik denk dat hun gekonkel mijn pleidooi niet zal nietigen nu ik de Bizon heb gezien. Zij moeten weten dat [Woord niet leesbaar, vermoeden is Split] de kameleon is die ons in brokken achter gaat laten. Ik moet het persoonlijk maken, laten zien dat Centraal Forena bestaat uit simpele mensen zoals ik. Moet ik mijn Villein-herkomst laten zien, of juist niet? Centraal Forena is zo divers en wij geloven in Forena Demokratier als meer dan onze afkomsten, hoe laat ik ze zien dat ik een Ledare zal worden die verbindt? ”

Sommigen noemen haar wel de moeder van Centraal Forena. Zij werd de eerste Ledare der Oorlog.

Een anders bijzonder stuk toont ook de nederigheid en ontoombare wijsheid van Koi. Een brief van een vertrouweling van Koi aan de Forman van de Draoudschte. 

“Edele Koning Stygheer,

Ledare Koi heeft in al haar wijsheid besloten dat u als getraind krijger en ervaren veldheer meer kennis en kunde bezit aangaande de zaken van Oorlog. Ledare Koi is trots op de richting waar zij Forena heen ziet gaan onder haar leiding als Ledare, maar ziet in u een betere Ledare van Oorlog. Uw aanwezigheid in Centraal Forena is direct gewenst, voor de verbetering van ons geheel Forena Demokratier. Deze oorlog moeten wij winnen, om in vrede te kunnen leven.

Getekend,
Mirando

Eerste adviseur van Ledare Koi”

Het vrijwillig overdragen van haar functie als Ledare aan Koning Stygheer, daarmee een ongekend vooruitzicht tonend, heeft er uiteindelijk toe geleid dat Centraal Forena geen eigen Forman meer heeft. Echter zonder de steun van Centraal Forena kan een Ledare niet functioneren. Ons geschiedkundig bewustzijn, ons administratieve kunde en onze samensmelting van heel Forena maakt dat de Ledare zijn werk kan doen met de benodigde competentie. We weten dat er nog wel enkele Formannen gekozen zijn uit Centraal Forena na Koi, maar dit is het eerste bewijs dat de huidige constructie is gevormd door de immens begaafde Koi.

Tot slot laat ik u een intens wapen zien, het verhaal hierachter is prachtig en elke Foranees komt dit bezoeken. Dit komt uit het museum van de Schaduw, met alle voorwerpen uit de Schaduwoorlog. Het gaat hier om de Gebroken Speer van Juan Serpentjager. Iedereen weet dat Ledare Juan natuurlijk de oorlog heeft geleid tegen de Duisterlingen, maar dit is het wapen dat Juan deed twijfelen. Die twijfel is belangrijk voor onze geschiedenis. Juan zijn wapen is gebroken op twee plekken, maar je ziet dat dit niet met een gewoon wapen is gebeurd. Juan is succesvol geweest in de eerste slag maar toen is hij teruggetreden om de Studie van de Gebroken Wapens te doen. In zijn derde zitting als Ledare smeedde hij met de hulp van andere landen een nieuwe speer, die niet meer kon breken door de Duisterlingen! Zo heeft hij de Schaduwoorlog gewonnen! Wij, als Centraal Geheugen, koesteren deze voorwerpen en onderwijzen iedereen erover.

Samenvatting Normen en Waarden

 • Centraal Foranezen zien zichzelf als de dienaars en beschermers van de Foraneze identiteit:
  • Je mening mag alleen in privé geuit worden, publiek dien je politiek correct te zijn.
  • Centraal Forena is de staat van de Ledare.
 • De deelstaat wordt bestuurd door de Instituta’s:
  • Je bent in dienst van Forena, de Ledare en de Fora Supra
  • Werknemers van Instituta’s zijn belangrijk.
 • In publiek moet je mening politiek correct zijn in de ogen van elke Foranees:
  • Achter gesloten deuren mag je zachtjes jezelf zijn.
  • Via je kleding kun je een standpunt innemen; iedereen heeft een hoedje.
  • Huwelijken, of andere sociale constructen, zijn een verklaring die je niet publiekelijk mag uitspreken.
  • Iedereen die een ongewenste mening verkondigd wordt door de Instituta Identica bezocht en gewezen op een passendere deelstaat.

Geloof

Centraal Forena heeft geen eigen deelstaatsgeloof. Er is ooit een wet aangenomen die stelt dat het openlijk belijden van geloof (welk geloof dan ook) verboden is. Er zijn schuiltempels waar stiekem naar goden wordt gebeden en er is een deel van de bevolking dat via referenda probeert het geloof weer terug te brengen, maar zover is dat nog onsuccesvol.

Binnenshuis en ondergronds floreert de religie wel, en het bijzondere is dat je hier in Centraal Forena bijzondere oversprongen vindt die in de rest van het Vasteland weinig voorkomen: een Fygiër die Wilhelm aanhangt, een Villein die in de Kinderen gelooft, Houtlieden die zich één voelen met Alles. Alles kan, zolang je het maar voor jezelf houdt.

Uiterlijke Kenmerken

Het is lastig de Centraal Foranezen te herkennen aan de kleding op hun lichaam, want als mengelmoes van alles dragen ze ook een mengelmoes van alles. Op zichzelf is dat natuurlijk ook weer een kenmerk. Maar als je in Centraal Forena rondloopt kun je één terugkomend kledingstuk herkennen: de hoed. Hiermee beschermen de Foranezen zich tegen de dagelijks brandende zon. Er zijn allerlei verschillende soorten hoeden, meestal verraad het iets over het beroep van de drager. Veel boeren dragen strohoeden en ambtenaren hebben vaak bolhoeden of hoge hoeden. Jagers en herders dragen vaak wollen hoeden met veren of een lint. Elke militair zonder helm draagt een baret. De hoed wordt vaak gepersonaliseerd met versieringen, emblemen of graveringen om duidelijk zichtbaar te maken wat voor persoon de drager is. Een compliment over de hoed wordt dan ook altijd zeer gewaardeerd, en een negatieve opmerking als zware belediging gezien.

Namen en Culturele Wetenswaardigheden

Hier is Forena geboren, en daar zijn Centraal Foranezen bijzonder trots op. Centraal Forena ziet zichzelf graag als bewijs dat de multiculturele samenleving mogelijk is. De extreme diversiteit en multiculturaliteit is hun trots. Er is veel invloed van Villein en gevluchte Fygiërs, maar er ontbreekt praktisch niemand van het hele Vasteland. Nog steeds presenteert Centraal Forena zich als de universele ontvanger van emigranten, vluchtelingen, avonturiers, reizigers, iedereen die een nieuw huis zoekt. 

Er is een soort maatschappelijke dienstplicht, wat dienen in het leger kan betekenen, maar waarbinnen ook de opvoeding en het onderwijs plaatsvindt. Door dit oude gebruik wisten de volkeren die uiteindelijk Centraal Forena werden, zich voor de stichting van Forena Demokratier staande te houden tegen aanvallende plunderaars en andere roversbendes. Velen zijn dan ook trots op de dienstplicht. 

Vanuit de multiculturele samenleving zijn veel gebruiken in Centraal Forena geleend van andere culturen. Zo kan alles wat ergens binnen Forena Demokratier gebruikelijk is, ook in Centraal Forena een gebruik zijn. Ook gebruiken van buiten Forena zijn welkom en worden door kleine groepen gepraktiseerd. Zo zijn er bijvoorbeeld Centraal Foranezen die gezamenlijk (in het geheim) bidden tot Wilhelm in zijn bibliotheek of niet-nomadische mensen die een Zjanfor Soep koken. In de steden en grotere dorpen komen de overgewaaide gebruiken vaak alleen in kleine familiekringen tot uiting. Soms verenigen Centraal Foranezen zich tot een nieuwe gemeente en stichten een klein dorp rond een identiteit en dus met eigen gebruiken. De meeste Centraal Foranezen zijn dus niet bekend met al de verschillende gebruiken, maar zijn wel accepterend naar andere gebruiken toe. Een Centraal Foranees zal dus niet snel verbaasd zijn als iemand iets doet wat niet past binnen het referentiekader van de Centraal Foranees zelf.

Staatsvorm

Centraal Forena is afwijkend van de andere deelstaten ingericht, door dat er lokaal wel representanten gekozen worden, maar de representanten kiezen geen Forman om hen te vertegenwoordigen op de Fora Supra. De Ledare van Forena is namelijk automatisch ook de Forman van Centraal Forena. 

Binnen Centraal Forena is er wel een bestuur, dat volledig gevormd wordt door ambtenaren. Het bestuur bestaat uit de verschillende hoofden van Instituten zoals Instituta Ledare Personale (ter ondersteuning van de Ledare), Instituta Paca (ten behoeve van het stichten van vrede en het organiseren van het leger), Instituta Ledare Monetaria (ten behoeve van het slaan en verdelen van de Ledare) of Instituta Nutritia (ten behoeve van het herverdelen van de grote instroom van voedsel uit enkele deelstaten), dat onder hen verschillende ambtenaren hebben om het gehele administratieve deel van het aansturen van Forena Demokratier te regelen. De aanstelling van iemand in een instituut wordt door het instituut zelf geregeld en het oude hoofd kiest bijvoorbeeld zijn of haar opvolger. Daarmee is het bestuur onafhankelijk van het democratisch proces binnen Forena Demokratier. Echter, het bestuur schrijft bij grote keuzes vaak een raadgevend referendum uit om iedereen te betrekken. Daarnaast heeft ook iedereen in Centraal Forena wel een familielid die werkt op of voor één van de instituten, dus voor de Centraal Foranezen voelen zij zich direct betrokken bij het bestuur.

De structuur van verkiezingen is in Centraal Forena op het gemeentelijke niveau wel aanwezig. Iedereen ouder dan 13 is per definitie verkiesbaar. Op het gemeentelijke niveau worden de representanten volgens diverse manieren gekozen, in de grotere gemeenten zijn oud-villeinse gebruiken, bijvoorbeeld elke 5 stemmers moeten een eierrace doen om te bepalen wie een stem mag uitbrengen of alleen degene die een pompoen meebrengt die zwaarder weegt dan een 10 jarig kind mag stemmen. In andere gemeente moet je een raadsel oplossen voordat je mag stemmen. Daarnaast zijn er de kleine lokale gemeente met gebruiken uit andere deelstaten. Alle representanten vormen samen de deelstaatraad, die het voornaamste doel hebben de referenda te organiseren die door het bestuur van Centraal Forena uitgeschreven worden.

Op deze manier hanteert Centraal Forena eigenlijk een pure democratie, wat in de praktijk betekent dat iedereen ouder dan 13 mag stemmen op de vele referenda die worden georganiseerd. Bijna alles wordt aan het volk van Centraal Forena voorgelegd, van belastingen, salarissen van verschillende beroepen of wie het volgende hoofd van een instituut moet worden. Centraal Forena koopt vaak land op van andere deelstaten en verkoopt deze ook weer net zo makkelijk door aan weer andere deelstaten of individuen die een eigen deelstaat willen oprichten. Ook dit wordt uiteraard weer via referenda voorgelegd. Een referendum kan ook gaan over de naam van een nieuw museum of de plaatsing van een monument.

Centraal Foranezen kunnen dus geen Forman kiezen en dus ook geen Ledare worden via het eigen kiessysteem. Als een Centraal Foranees Ledare wil worden moet hij of zij dus verhuizen naar een andere deelstaat, daar Forman worden van de deelstaat en verkozen worden tot Ledare op de Fora Supra. Dit wordt niet vaak geprobeerd, en slaagt nog minder vaak.

Handel en Geld

De Centraal Foranezen gebruiken de Ledare als munt, net als alle Foranezen, maar hier wordt deze veel meer gebruikt in handel dan andere deelstaten. Gunsten en ruilhandel is dus iets minder populair. In deze staat is men trots op de munt en gebruikt die dan ook zo veel mogelijk. Met de hoge waarde van de Ledare betekent dit dat er ook in grotere hoeveelheden wordt gehandeld. Je koopt vaak niet een appel bij de groenteboer, maar bijvoorbeeld een verse levering van groenten en fruit elke drie dagen voor de komende zes weken. En in plaats van één nieuwe hoed koop je voor je hele familie nieuwe hoeden en een paar sets kleding.

De waarde van de Ledare kan over tijd fluctueren in Forena. De Instituta van de Centraal Foranezen vormen gelukkig een stabiliserende kracht op de Ledare. Zij werken met vaste prijzen die slechts een paar keer per jaar worden bijgesteld. De kostprijs van voedsel die wordt gehanteerd door de Instituta Nutritia geeft een richtpunt voor de verkoopprijs die de groenteboer kan hanteren, en de vastgelegde lonen van ambtenaren zorgen voor stabiele waarde aan de vraagzijde van de markt. Zonder dit stabiliserende effect zou niet alleen in deze deelstaat maar ook in de rest van Forena de muntwaarde totaal onbetrouwbaar worden.

De grootste industrie van Centraal Forena is de ambtenarij. Er zijn hier bovengemiddeld veel kenniswerkers en ambtenaren die werken voor Instituta en Musea. Daarnaast is er zeer veel handel. In het midden van de staat faciliteren ze de uitwisselingen van allerlei goederen: Draoudsch staal voor gereedschappen naar de Egalisatoren, Fygisch voedsel transporteren naar de Neo-chaotische steden, etc. De Centraal Foranees is een meester in het matchen van vraag en aanbod. Tenslotte staat Centraal Forena bekend om de export van wijn die vooral aan de kust geproduceerd wordt.

Buitenlandse Politiek

De Centraal Foranezen staan van nature open naar inwoners van alle andere volkeren. Verder hoeven ze niet echt een standpunt in te nemen over buitenlandse politiek, omdat zij geen eigen zeggenschap hebben in de Fora Supra. De Ledare is hun Forman, dus problemen kunnen aan hem/haar gemeld worden en zo op de tafel van de Fora Supra komen. Het buitenlandbeleid van het land als geheel, is ook het formele beleid van Centraal Forena.

Binnen Forena probeert Centraal Forena een balancerende factor te spelen. Dit doen ze door banden aan te halen en alles te regelen wat centraal georganiseerd moet worden. De instituten zijn daarnaast continue bezig met het beeld van Forena als geheel. Er worden verhalen verspreid om te zorgen dat iedereen weet hoe glorieus het land is en hoe goed de samenwerking van de deelstaten functioneert.

Geografie en Steden

Vanaf het Hout tot diep in de baai nabij het ravijn is de kust onderdeel van Centraal Forena. Aan de zeewaartse kant vormen kliffen en steile heuvels een snel stijgend landschap. Op deze groene hellingen verbouwen de Centraal Foranezen hun gewassen. Dorpjes en steden hebben zich over deze kuststrook gevormd. Dit loopt door langs de kust in de baai, hoewel de kliffen hier vaak plaats maken voor stranden en het land erachter glooiender verloopt. De vruchtbare kuststrook loopt op deze plek nog dieper het land in, met een golvend groen achterland. Maar als je diep centraal Forena in gaat, bergwaarts en bosafwaarts, dan maken de groene heuvels plaats voor zanderige steppe. Loop je door dan verdwijnt al snel de meeste begroeiing en volgt een droge woestijn. Deze strekt uit tot aan het hout en ergens halverwege gaat het gebied over in dat van de Egalisatoren. Aan de bergwaartse grens vormt een kleine beek de grens met Draoudscht.

Langs de Centraal Foraneze kust vindt je vele dorpjes en kleine steden. De meeste steden zijn ontstaan rond Instituta. Dit zijn grote uitgestrekte gebouwen van meerdere verdiepingen. Hoewel zo’n constructie technisch imposant is, is het gebouw vaak alleen rond de ingang versierd en uitgedost. De Instituta worden grotendeels, net zoals de meeste gebouwen, dik bepleisterd met wit gekleurde klei om de warmte buiten te houden. De zee van simpele witte huisjes blinkend in de zon heeft een schoonheid op zich. Hier tussenin kan je in alle dorpen en steden Monumenten en/of Musea vinden. Deze gebouwen zijn de juwelen van de nederzetting, waarbij meer aandacht aan de architectuur is besteed. De vele dienstverleners die zich door de Musea en Instituta vestigen in een stad geven een sterke economische impuls. Alle Instituta verhuizen echter regelmatig, daardoor zijn er in sommige steden veel leegstaande kantoren, winkels en huizen wanneer een Instituta is vertrokken. Dit leidt tot een armoedeval, maar door de vele handelaren worden producten al snel weer verscheept en blijft de armoede beperkt. Het vervallen van de gebouwen geven echter een armoedig gevoel aan de stad.

Aan de overkant van de baai, recht tegenover de landtong die de baai in steekt, ligt ook nog een stuk land dat bij Centraal Forena hoort. Deze dunne strook scheidt het Vajaanse gebied en de deelstaat van de Conservatieve Fygydai. Het is dan ook een mengelmoes van deze twee culturen, aangevuld met allerlei andere invloeden. Aan deze zijde is het landschap veel vlakker en bestaat voornamelijk uit golvende graanvelden. Uiteraard vind je hier ook de Instituta, Musea en Monumenten waar Centraal Forena om bekend staat.

TEL DE STEMMEN